ספר צביעה – בריאת העולם by Or Sharabi - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

ספר צביעה – בריאת העולם

  • Joined Jan 2016
  • Published Books 1

ביום הראשון

ברא אלוהים את השמים ואת הארץ והפריד את האור מהחושך

1
ספר צביעה – בריאת העולם by Or Sharabi - Ourboox.com

ביום שני

ברא את הרקיע והבדיל בין המים העליונים לתחתונים

 

 

3
ספר צביעה – בריאת העולם by Or Sharabi - Ourboox.com

ביום שלישי

חשף את היבשה וברא את הצמחים

5
ספר צביעה – בריאת העולם by Or Sharabi - Ourboox.com

ביום רביעי

נבראו המאורות: השמש, הירח והכוכבים

7
ספר צביעה – בריאת העולם by Or Sharabi - Ourboox.com

ביום חמישי

ברא את הדגים והעופות

9
ספר צביעה – בריאת העולם by Or Sharabi - Ourboox.com

ביום שישי

ברא את שאר בעלי החיים ואת נזר הבריאה, אדם הראשון

11
ספר צביעה – בריאת העולם by Or Sharabi - Ourboox.com

ביום השביעי

שָׁבַת אלוהים ממלאכה ובירך וקידש את היום השביעי, הוא יום השבת

13
ספר צביעה – בריאת העולם by Or Sharabi - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content