עבודה מסכמת בנושאים מתמטיים קבוצה 3 by yuval - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

עבודה מסכמת בנושאים מתמטיים קבוצה 3

Member Since
Jun 2020
Published Books
1
עבודה מסכמת בנושאים מתמטיים קבוצה 3 by yuval - Ourboox.com
עבודה מסכמת בנושאים מתמטיים קבוצה 3 by yuval - Ourboox.com
עבודה מסכמת בנושאים מתמטיים קבוצה 3 by yuval - Ourboox.com

משימה

עליכם לפתור את התרגיל הבא ולצבוע את הכמות הריבועים המתאימה

במידה והפתרון בלתי אפשרי נמקו מדוע

משמעות המשימה היא לגרום לתלמידים להעביר שבר עשרוני למספר שלם (אחוז) ולאחר מכן לחשב את האחוז ולבדוק אם הוא אפשרי  לצביעה

 

הקישור לישומון

 

יישומון לפתרון השאלה

5
עבודה מסכמת בנושאים מתמטיים קבוצה 3 by yuval - Ourboox.com

שם האתר: יישומטיקה

שם היישומון: השוואת שברים רגילים ועשרוניים

 

היישומון מאפשר השואה קלה ונוחה בין שבר רגיל לשבר עשרוני

 

קישור ליישומון

 

יישומון אחד

7
עבודה מסכמת בנושאים מתמטיים קבוצה 3 by yuval - Ourboox.com

שם האתר: יישומטיקה

שם היישומון: משחק הערכה עשרוני

 

היישומון הוא משחק המשוחק בכיתה בין שתי קבוצות. בכל שלב מופיע על הצג מלבן שחלקו צבוע. כל קבוצה בתורה מעריכה במספר עשרוני איזה חלק מן המלבן צבוע. הערכה באזור הנכון תזכה את הקבוצה בנקודה. הקבוצה המנצחת במשחק היא כמובן הקבוצה שזוכה במספר הנקודות הגבוה

 

קישור ליישומון

 

יישומון שני

9
עבודה מסכמת בנושאים מתמטיים קבוצה 3 by yuval - Ourboox.com

פעילות מסכמת: שאלון קהוט

 

שאלון קהוט מסכם

 

 

 

 

 

11
עבודה מסכמת בנושאים מתמטיים קבוצה 3 by yuval - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply