עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

עולם המספרים

by

Artwork: Moshe Dazin

Retired from a life-long career in health care, I live in Israel and dedicate my time to passions that have Read More
  • Joined Sep 2014
  • Published Books 43

עולם המספרים

מכל המספרים שקיימים

סיפרה 0 היא

העצובה ביותר

 

הוא 0, הפרוש

הוא בעצם כלום

 

אבל עם שמים אותו

מאחורי הספרה 1

הוא הופך למספר 10

חלומו של כל תלמיד

 

2
עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com
עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com

מכל המספרים הקיימים

סיפרה 1 היא

הבודדת ביותר

 

הוא 1 הפרוש

הוא לבד

 

אבל עם מחברים אותו

לעוד סיפרה 1

הוא הופך ליחד

משאלה של כל זוג

 

5
עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com
עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com

מכל המספרים שקיימים

מספר 100 הוא

השמח ביותר

 

מספר 100 הפרוש

הוא בעצם מושלם

 

עם שמים אחריו %

הוא הופך לשלם

שעיפה  של כל אחד

8
עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com

10

בין המספר 1 ל-100

קיימים עוד מספרים

וכולם חשובים

 

עם מחברים אותם

או מחסרים אותם

או מכפילים אותם

או מחלקים אותם

מגעים למספרים אחרים

דרישתו של כל מורה

11
עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com

כאשר 0 העצוב

מסתכל לשכנו משמאל

הוא מגלה עוד מספר

 

שנירא עצוב ממנו

סיפרה 1- שפרושו

 

הוא אפילו פחות מכלום

משאלה של אף אחד 

13
עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com
עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com

כל מספר ניתן לחלק

למספרים אחרים

אבל כאשר מגיעים

למספר 0 המסכן

אסור לחלק איתו

כל מספר בעולם

כך שהוא הופך

לעוד יותר עצוב

16
עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com
עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com
עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com

אפילו שמחלקים מספר 0

לכל המספרים בעולם

אף מספר לא מצליח

לעשות זאת , והוא

נישאר 0 האומלל

20
עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com

האם מספר 0 מסתכל

במשקפת לשתי הקצוות

הרחוקים שלו , הוא מגלה

שני סימנים מוזרים

שהם לא מספרים…

זה ממש מבלבל אותו

 

והיה רוצה לדעת מבא

אחרי הסימנים

חלומו של כל מתמטיקאי!!! 

22
עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com
עולם המספרים by Sara Dazin - Illustrated by Moshe Dazin - Ourboox.com

       כל הזכויות שמורות לויקטוריה שרה דזין ומשה דזין (c)

25
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Skip to content