Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז'ינסקי / Yagodjinsky - יוגד אמנון - Illustrated by אוניברסיטת בר-אילן - Ourboox.com

עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית

by Yoged Amnon - יגודז'ינסקי / Yagodjinsky - יוגד אמנון

Artwork: אוניברסיטת בר-אילן

התמחות במוגבלות שכלית לתואר שני

“בניגוד לנאמר בהגדרות השונות של המוגבלות השכלית,

פרויקט “עוצמות” מוכיח כי אנשים עם מ”ש מסוגלים ללמידה אקדמית”

– פרופ’ חפציבה ליפשיץ

  תואר שני בחינוך מיוחד בהתמחות במוגבלות שכלית

לפרטים: 
מזכירות תואר שני ביה”ס לחינוך 03-5318456

[email protected]

ד”ר שושנה ניסים 052-2222982

[email protected]

1
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז

3

5

6
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז

ש. שם הבלוג שלנו הוא “מוגבלות שכלית – יכולת לא כל כך מוגבלת”, אבל על סמך מה קבעת את זה?

ת. האגף לטיפול באדם המוגבל בשכלו במשרד הרווחה יעבור מעתה שינוי משמעותי והוא יתאחד עם יתר אגפי המשרד, המטפלים בנכויות אחרות. אוכלוסיות עם  ASD, לקות חושית, נכות פיסית ומוגבלות שכלית יהיו תחת אותה המינהלת, כאשר הדגש יהיה פיתוח שירותים בהתאם לצרכים של בעלי המוגבלויות עצמם, על פי נקודות החולשה והחוזק.

זה שינוי מבורך, שכן יש בזה משום הסרת הסטיגמה וקטלוג של אנשים בהתאם לתוויות, והתייחסות לאדם עצמו בהתאם לצרכים. זו גם האג’נדה של ההתמחות במוגבלות שכלית (להלן מ”ש) לתואר שני בבית הספר לחינוך בבר אילן.

במשך השנים ראינו שע”י תיווך משמעותי, אסטרטגיות ושיטות טיפול מגוונות, ניתן להפיק מהאדם עם מ”ש יכולות שלא חשבנו שהן קיימות וכי הפוטנציאל הטמון בהם גבוה מהמצופה. עלינו כחברה, מוטלת החובה להוציא את הפוטנציאל מן הכוח אל הפועל.

8
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז

מרק גולד (איש מקצוע בתחום המוגבלות השכלית) אמר פעם לפני הרבה שנים, שהמונח מוגבלות מבטא את המוגבלות של החברה עצמה, שאיננה יודעת להוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל הטמון באנשים עם מוגבלות. האימרה הזו תקפה גם היום.

ההתמחות באוכלוסיות עם מ”ש בביה”ס לחינוך בבר אילן כוללת גם תרומה לחברה וקהילה.

במסגרת מרכז בייקר לחקר ולקידום פעוטות וילדים עם מ”ש, בניצוחה של ד”ר ורדה סובלמן-רוזנטל- מומחית לתיווך ודרכי הוראה של ילדים צעירים עם וללא מוגבלות. אחת מפעילויות המרכז היא הקניית כישורים אקדמיים לילדים צעירים עם מ”ש. במסגרת הפרויקט מגיעים לבית הספר לחינוך ילדים צעירים בגילאי 3-11 עם תסמונת דאון ולומדים קריאה, אסטרטגיות חשיבה, וחשיבה מתמטית ע”י צוות מקצועי ומיומן. מי היה מאמין שילדים צעירים עם תסמונת דאון יכולים לרכוש קריאה כבר בגילאי 3-4?

השנה התחלנו בפרויקט נוסף “ספר – טרוני”. ילדים רגילים יתווכו סיפורים באמצעות ספר אלקטרוני לילדים עם תסמונת דאון,

10
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז

וזה חלק מהפרקטיקום של הסטודנטיות לתואר שני במוגבלות שכלית. על כך מנצחות דר’ שושנה ניסים ודר’ ורדה רוזנטל ועל החלק המחקרי דר’ סיגל עדן.

במסגרת הקתדרא לחקר ולקידום כושר ההשתנות ע”ש  מצ’אדו מתקיימת תכנית “עוצמות” – שילוב אקדמי בן ארבעה שלבים לבוגרים עם מ”ש. בשלב הראשון מגיעים לבית הספר לחינוך 15 בוגרים עם וללא תסמונת דאון. הקורסים המוצעים כגון: “מבוא לפסיכולוגיה”, “מבוא לסוציולוגיה”, “סינגור עצמי”, “מבוא לפסיכולוגיה תעסוקתית” ו”מחשבים” מותאמים לרמתם ע”י הסטודנטים הרגילים הלומדים בהתמחות לתואר שני במוגבלות שכלית בניהולה של ד”ר שושנה נסים – מומחית להוראת בוגרים עם מ”ש. אנחנו מתפעלים מהיכולות הטמונות בסטודנטים של עוצמות.

בשלב השני מגיעים 15 בוגרים ליום לימודים בן ארבע שעות בבית הספר לחינוך, כאשר בשעה הראשונה הם לומדים עם דר’ ניסים ובשעה השנייה דר’ ניסים ואנוכי משלבות אותם בסמינריון מחקרי שלי לתואר ראשון בשם “האדם החריג המתבגר והמבוגר”. בשלב זה הם לומדים מהו מחקר, מהם שאלונים, הם לומדים להעביר שאלונים לחבריהם.

12
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז

גם הסטודנטים בעלי ההתפתחות התקינה וגם הסטודנטים של “עוצמות” מבצעים את אותו המחקר בסמינריון. לדוגמא: “אינטליגנציה רגשית והון פסיכולוגי בקרב סטודנטים רגילים ובוגרים עם מ”ש”.

הסטודנטים הרגילים והסטודנטים של עוצמות מעבירים שאלונים לחבריהם. הסטודנטים הרגילים עושים את הניתוחים הסטטיסטים, אך שתי הקבוצות מנתחות יחד את התוצאות. דר’ ניסים הצליחה להפיק מהסטודנטים של עוצמות מיומנויות קוגניטיביות: חישוב ממוצע והכנסת נתונים באקסל הן רק שתי דוגמאות לכך.

במשך השנים זיהינו, דר’ ניסים ואנוכי, שבעה אנשים עם מ”ש שהם בעלי יכולות ברמה גבוהה בתחומי הזיכרון, השפה, הקריאה, והחשיבה. יש שלושה אנשים בעולם עם תסמונת דאון שקבלו תואר ראשון, אחד בספרד, אחת ביפן ואחד בארצות הברית, ובעצם אנחנו הולכים באותו הכיוון. הסטודנטים שלנו, עם וללא תסמונת דאון, לומדים כ”שומעים חופשיים עם זכות בחינה” – מעמד המאפשר לקבל קרדיט אקדמי במידה ואתה מבצע בחינות ועבודות.

14
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז

עד כה צברו הסטודנטים 11 נקודות קרדיט אקדמי ואנחנו מופתעים מההישגים. בצוות המרצים חברים דר’ דליה טל, דר’ סיגל עדן, דר’ אסתי איזמן וצוות מורות המלוות את הסטודנטים בשעורים ומעבירות קורסי הטרמה – אפרת זוסמן, רונלי ניסים, בת-אל כהן ומיכל קמר.

הם למדו תיאוריות מדעיות, כמו “תיאוריית ההשתנות הקוגניטיבית” (פוירשטיין, 2003) תיאוריית ה”גיל המפצה” (ליפשיץ, 2015), תיאוריית ה”פעילות הקוגניטיבית” (ווילסון וחב’, 2003) ותיאוריית ה”רזרבות הקוגניטיביות” (שטרן וחב’, 2005). פיתחנו שיטה שבה הם עצמם מסוגלים להציג פרזנטציות. מי היה מאמין שאנשים עם מ”ש יעמדו בפני קהל ויציגו תיאוריות מדעיות? אלו הישגים שלא חלמנו עליהם קודם. בקורס מחשבים בחינוך המיוחד הם יצרו לומדות לילדים עם צרכים מיוחדים. הם יודעים להסביר את הרציונל, את הקשיים של ילדים עם צרכים מיוחדים שונים, וכדומה.

16
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז

במסגרת דרישות האוניברסיטה, הם לומדים יהדות במדרשה לבנות, בקורסים של הרב ישראל סמט והרב יצחק קראוס. הם גם למדו בחברותא עם סטודנטיות בעלות התפתחות תקינה יחד עם רונלי ניסים ואתאל ליפשיץ ז”ל. הם ידעו להסביר ולהסיק מסקנות מדמויות המופת בעלות ערכים הומניסטים ואוניברסליים כמו הלל הזקן ושמאי. על פי דרישות האוניברסיטה הם לומדים גם אנגלית בקורס סגרגטיבי יחד עם רונלי ניסים, שהגיעה איתם להישגים מרשימים.

השנה הזו נגרמה לי התרגשות נוספת, כאשר רונלי ניסים לקחה יוזמה והחליטה ללמד אותם קורס “חשיבה מחקרית”. פתאום אני שומעת שבוגרים עם מ”ש עם וללא תסמונת דאון מסבירים מושגים כמו “ידע אפריורי” ו”מחקר אמפירי”, כלי מחקר ותקציר ומדגם. הם יודעים להסביר מהי מתודולוגיה. על בסיס זה החלטתי, אגב, שבתשע”ח הם ילמדו קורס מחקר איכותני ביחד עם הסטודנטים הרגילים.

18
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז

בתחילה חשבתי שהם יכולים ללמוד רק קורסי בסיס ממגוון מקצועות, ועכשיו אני רואה שהם יכולים להתקדם וללמוד סמינריון מחקרי. התכנית היא  לשלבם בחוג המשולב במדעי החברה או במדעי הרוח – או שילוב של שניהם.

הישגי הילדים והבוגרים במרכז בייקר ותכנית “עוצמות” גרמו לנו להבין שהאוכלוסייה עם מ”ש לא הוערכה נכון.

בניגוד לנאמר בהגדרות השונות של המוגבלות השכלית, פרויקט “עוצמות” מוכיח כי אנשים עם מ”ש מסוגלים ללמידה אקדמית.

תיאוריית ה”גיל המפצה”, טוענת כי לעיכוב בהתפתחות של אנשים עם מ”ש בשנים הראשונות יש פיצוי בשנים שלאחר מכן והם מסוגלים להמשיך ולהתפתח עד גיל 40-50 ואילך. התיאוריה היא פרי מחקר רב שנים. עכשיו אני יכולה להרחיב את התיאוריה ולומר שהם מתפתחים לא רק כתוצאה מלמידה מתווכת אלא גם מניסיון החיים, ממה שמכונה עי פוירשטיין “חשיפה ישירה לגירויים”. תודות ללמידה מתווכת רבת שנים שהם קבלו בבתי הספר וכמובן על ידי ההורים בגיל צעיר הם מסוגלים לעבד מידע ולהסיק מסקנות  מחשיפה ישירה לגירויים בגיל מבוגר.

20
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז

מוגבלות שכלית – יכולת לא כל כך מוגבלת. 

.

סטודנטים לחינוך מיוחד וסטודנטים בפרויקט עוצמות נהנו מיום כיף מיוחד,

יצרו בלונים, סידורי פרחים, הכינו לוגו מיוחד, וכמובן התפנקו בארוחה טעימה 🙂

תודה למתנדבים שהגיעו ונתנו מזמנם וממרצם
באלבלון – בלונים ומתנפחים לאירועים – על סדנאת הבלונים הכייפית
אסנת יגר – על סדנא לשזירת פרחים יפהפיה
תודה לפרחי בוקי על הפרחים ולאוהד – פרחי סביונים על תרומת החומרים לסדנא

23

ברגעים אלה ממש משתתפים הסטודנטים של עוצמות

בפעילות שממחישה את המושג קיבוץ גלויות

לקראת יום העצמאות

ביחד עם הרב קראוס ותלמידות

המדרשה, אוניברסיטת בר אילן

24
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז

26
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז

השבוע חגגו הסטודנטיות של המדרשה, אוניברסיטת בר אילן

יום הולדת לשתי סטודנטיות של פרויקט עוצמות,

כסיום חגיגי לשיעור חברותא מרתק על מצוות ליל הסדר.

28
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז
Artwork from the book - עוצמות – בית ספר לחינוך בר-אילן : המסלול להתמחות במוגבלות שכלית by Yoged Amnon - יגודז

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply