עמק המעיינות – מרחב לחלוציות חינוכית by יעקב הכט - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

עמק המעיינות – מרחב לחלוציות חינוכית

אני נשוי לשירלי ואב לארבעה בנים. ב 1987 הקמתי את בית הספר הדמוקרטי בחדרה. במקביל תמכתי בהקמת רשת בתי הספר Read More
Member Since
Jul 2014
Published Books
3

שם בית הספר – 

שם המנהל/ת –

שם איש קשר –

 

מלים על בית הספר – 

 

תחומים החוזק של בית הספר – 

 

תחומים בהם בית הספר יכול לתמוך ביתר בתי הספר בעמק – 

 

 

1
2
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book