פגוזליים

by Dror

Artwork: דרור נתנוב

Jan 2020
Member Since
1
Published Books

פגוזליים

by Dror

Artwork: דרור נתנוב

 

 

פגוזליים

1

שם המשחק: פגוזליים

גילאים: +6

מספר המשתתפים: +12

(ציוד: 2 כדורים 2 דגלים ומגרש המחולק לשניים (אפשר לצייר פס באמצע עם גיר

.מטרת המשחק: לגנוב את הדגל לקבוצה היריבה

:מהלך המשחק

.מתחלקים לשני קבוצות,לכל קבוצה יש חצי מגרש-

.כל קבוצה בוחרת דגל ושמה אותו בצידו השני של החצי מגרש של הקבוצה-

 הילדים בקבוצה הראשונה צריכים לנסות לגנוב את הדגל מהקבוצה השנייה אל –

.החצי מגרש שלהם

בזמן שהם מנסים לגנוב את הדגל צריך לתפוס כדורים ולזרוק עליהם-רק אם הם –

.בחצי שלא שלהם

.הקבוצה המנצחת: היא הקבוצה שגנבה לקבוצה השנייה את הדגל

 

2

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply