פונקציה קווית-כיתה ח by zaherroman - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

פונקציה קווית-כיתה ח

  • Joined Jun 2020
  • Published Books 1

פונקציה קווית

כיתה ח’

הוכן ע”י רומן קוזורבסקי וזאהר חלחל

עבודה מסכמת בקורס יסודות בהוראה

,

1
2

הגדרות של הפונקציה הקווית y=mx+b 

m פרמטר שמייצג את שיפוע הקו

b פרמטר שמייצג את החותך עם ציר y

x המשתנה של הפונקציה

יישומון מהמרכז מורים ארצי

 

לענות בבקשה על השאלות בגוגל דוקס

3
פונקציה קווית-כיתה ח by zaherroman - Ourboox.com
פונקציה קווית-כיתה ח by zaherroman - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]