פונקציה קווית-כיתה ח by zaherroman - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

פונקציה קווית-כיתה ח

Member Since
Jun 2020
Published Books
1

פונקציה קווית

כיתה ח’

הוכן ע”י רומן קוזורבסקי וזאהר חלחל

עבודה מסכמת בקורס יסודות בהוראה

,

1
2

הגדרות של הפונקציה הקווית y=mx+b 

m פרמטר שמייצג את שיפוע הקו

b פרמטר שמייצג את החותך עם ציר y

x המשתנה של הפונקציה

יישומון מהמרכז מורים ארצי

 

לענות בבקשה על השאלות בגוגל דוקס

3
פונקציה קווית-כיתה ח by zaherroman - Ourboox.com
פונקציה קווית-כיתה ח by zaherroman - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book