פונקציה קווית לכיתה ח by wissam baransi - Illustrated by וסאם בראנסה + וסים מוכעבל - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

פונקציה קווית לכיתה ח

by

Artwork: וסאם בראנסה + וסים מוכעבל

  • Joined Mar 2016
  • Published Books 2

تعريف الدّالة الخطيّة:

 

هي دالة صورتها العامة y = ax + b     بحيث أن a , b   تدعى بارامترات الدالة الخطية وهي أعداد حقيقية ( أي يمكنها ان تكون أي عدد ) .

الرسم البياني للدالة الخطية هو خط مستقيم، يمكن أن يكون مائل أو يوازي محور x  .

اذا كان المستقيم موازيا لمحور y  فانه لا يمثل دالة .

2
פונקציה קווית לכיתה ח by wissam baransi - Illustrated by וסאם בראנסה + וסים מוכעבל - Ourboox.com

4

5

6

7

عملا ممتعا للجميع

 

8
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content