פעילות באזרחות 22-23.2.21 by sharon - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

פעילות באזרחות 22-23.2.21

  • Joined Feb 2020
  • Published Books 62

שלום לכולם, 

לאור הבחירות המתקרבות, נקדיש זמן להתנסות אזרחית פעילה אשר משלבת צפייה, למידה, חקר, ויישום פעיל של החומר הנלמד במסגרת שיעורי האזרחות.

תחילתה של הפעילות היא בפאנל הבחירות שינוהל על ידי המכון ‘על משמר הכנסת’. במהלך הפאנל יענו נציגות ונציגי המפלגות השונות על מגוון שאלות הקשורות לנושאים העומדים על סדר היום האזרחי. 

בסיום הפאנל ייערכו בחירות בזום ונכריז על תוצאות הבחירות של תיכון שוהם בבחירות 2021.

2

הפאנל יתקיים ביום שני בבוקר בשעה 9:15 ותוכלו להיכנס אליו 

בסיומו של הפאנל יש למלא את דף התצפית 

כמו כן, לאחר הפאנל תתבקשו להגיש משימה אזרחית פעילה עד יום שלישי בשעה 09:30 בבוקר.

3

מהם הנושאים שבהם תעסוק המשימה: 

 

4

מבנה וציון העבודה

1.דף תצפית אשר ילווה את השתתפותכם בפאנל-

  דף התצפית הינו אישי ויהווה 20% מציון העבודה.

2.  יש לבחור משימת חקר אחת מתוך 3 האפשרויות המוצגות.
המשימה תהווה 70% מציון העבודה.

3. רפלקציה אישית אשר תהווה 10% מציון העבודה.

ניתן לבצע את העבודה לבד, בזוגות או בקבוצות של עד 4 תלמידים ותלמידות.
יש ליידע את המורה לאזרחות מראש.

זכרו יש לסיים הכל עד יום שלישי 23.2 בשעה 9:30!!

 

5

פאנל הבחירות:

הכניסה לפאנל הבחירות תהיה מהקישור הזה

החל מהשעה 9:15

ודף התצפית שאותו אתם אמורים למלא נמצא כאן

 יש לסיים את הדף ולהגיש אותו עד יום שני בשעה 12:30 

6

מבין המשימות 1-4 שיוצגו בעמודים הבאים, יש לבחור משימה ראשונה:

1.עקרונות הסכמיות וסובלנות
מטרה: חקירה יישומית של הסכנה הקיימת בחוסר הסכמיות וחוסר סובלנות בחברה הישראלית.
בחרו אירוע אחד בו התרחשה הפגנה, מחאה ציבורית משמעותית, פעולה אלימה, קשה או מסוכנת כלפי מוסד או אדם. האירוע צריך לבטא חוסר הסכמה משמעותית בין חלקים בחברה הישראלית, אשר השפיע על כלל המדינה.
ראו דוגמאות לאירועים כאן:

רצח רבין
ההתנתקות מרצועת עזה
מלחמת לבנון הראשונה
רצח אמיל גרינצוויג
הסכם השילומים לגרמניה

  1. כל אירוע אחר שאתם חושבים שמתאים- לפי אישור המורה.

7

א. הציגו 2 כתבות משני מקורות תקשורתיים המספרים על המקרה. נתחו את הכתבות תוך שימוש במושגים עיקרון הסובלנות ועיקרון ההסכמיות. (20 נק’).

ב. ראיינו 2 אנשים קרובים אליכם (בני משפחה, שכנים או מכרים) אשר זוכרים את האירוע. השתמשו בשאלות המוצעות כאן:

1. האם את/ה זוכר/ת היכן היית בזמן האירוע?

2. מה הרגשת באותו הרגע?

3. האם וכיצד האירוע השפיע לדעתך על החברה בישראל?

4. האם האירוע יכול לחזור ולהתרחש בישראל של 2021?

(20 נק’).

ג. מה דעתכם על רמת היציבות החברתית (עיקרון ההסכמיות) הקיימת כיום בחברה הישראלית? נמקו תוך שימוש בשלוש דוגמאות רלוונטיות. (30 נק’).

את התשובות תכתבו כאן 

בעמוד הבא תמצאו את המחוון

8

גבוה (50-70 נק’)

בינוני (30-50 נק’)

נמוך (5-30 נק’)

1

30-35 – יש שימוש בשתי כתבות ,הסבר של המושגים וכיצד הם מתבטאים בכתבות.

18-29 – שימוש ב 2 כתבות שימוש חלקי במושגים מושגים ללא הסבר וקישור למצע. או שימוש בשני מושגים והסבר מלא.

1-18 – שימוש בכתבה אחת התייחסות למושג אחד.

2

25-30 – יש שימוש בכל השאלות בריאיון.

15-24 – שימוש ב 3 שאלות

0-15 – שימוש ב 1-2 שאלות.

3

25-30 – הצגת עמדה מנומקת תוך ביסוס עם 3 דוגמאות ושימוש בשלוש דוגמאות.

15-24 – הצגת עמדה מנומקת באופן חלקי 2 דוגמאות.

0-14 – הצגת עמדה ללא נימוקים או ען נימוק אחד

4

5 – התלמיד ענה על כל השאלות ופירט את התשובה

3-4 – התלמיד ענה על 3 שאלות או על כולן באופן חלקי

1-2 התלמיד ענה על 1,2 שאלות

9

משימה שנייה:

הנושא: מצעי מפלגות:

מפלגות המתמודדות בבחירות נוהגות להציג לציבור מצע. המַצָּע הוא מסמך עמדה המפרט את עקרונות המפלגה ואת תוכנית הפעולה שבכוונתה להגשים כאשר תעלה לשלטון. בדרך כלל כולל המצע רשימה של נושאים שהם חשובים לחברה הישראלית כמו כלכלה, ביטחון, חינוך, איכות הסביבה, בעיות חברתיות, הפרדת דת ומדינה וכו’.
לצורך המשימה:

א.בחרו מערכת בחירות אחת שהתקיימה בישראל ב-15 השנים האחרונות.

ב. יש לבחור שתי מפלגות שהתמודדו במערכת הבחירות ולהציג את המצע שלהן
בנושא הגישות הכלכליות חברתיות. יש להציג 3 היבטים של הגישה הכלכלית שבחרתם, כפי שהם מתבטאים במצע (המצעים מופיעים באתרים שונים באינטרנט). (30 נק’).

ג.בחרו שני נושאים נוספים מתוך הנושאים שמופיעים בטבלה. יש להציג 2 נקודות דמיון ו-2 נקודות שוני בין שתי המפלגות בנושאים שבחרתם. (40 נק’).

הטבלה מופיעה בעמוד הבא:

את התשובות למשימה תכתבו כאן

10

הנושא 

שם המפלגה 

שם המפלגה 

הסכסוך הישראלי פלסטיני

תופעות הגזענות בחברה הישראלית

המתח שבין  דת ומדינה

מעמד האישה

ערביי ישראל

האיום האיראני

הקהילה הלהטב”ית

11

מחוון:

גבוה (50-70 נק’)

בינוני (30-50 נק’)

נמוך (5-30 נק’)

1

25-30- יש שימוש ב3 ביטויים ,הסבר של המושגים וכיצד הם מתבטאים במצע.

15-24- שימוש ב 3 מושגים ללא הסבר וקישור למצע. או שימוש בשני מושגים והסבר מלא.

0-14- אין התייחסות לשני מצעים. התייחסות למושג אחד .

2

30-35- יש שימוש ב-4 ביטויים ,הסבר של המושגים וכיצד הם מתבטאים במצע.

20-30- שימוש ב 2-3 מושגים ללא הסבר וקישור למצע. או שימוש בשני מושגים והסבר מלא.

0-19- אין התייחסות לשני מצעים. התייחסות למושג אחד או לשניים באופן חלקי.

3

25-30הצגת 2 נקודות דמיון או הבדל בין המפלגות

15-24התייחסות חלקית של נקודה אחת

0-14אין התייחסות לשתי מפלגות

4

5 – התלמיד ענה על כל השאלות ופירט את התשובה

3-4 התלמיד ענה על 3 שאלות או על כולן באופן חלקי

1-2 התלמיד ענה על 1,2 שאלות

12

משימה 3: מפלגת החלומות שלי
מפלגות המתמודדות בבחירות נוהגות להציג לציבור מצע. המַצָּע הוא מסמך עמדה המפרט את עקרונות המפלגה ואת תוכנית הפעולה שבכוונתה להגשים כאשר תעלה לשלטון. בדרך כלל כולל המצע רשימה של נושאים שהם חשובים לחברה הישראלית כמו כלכלה, ביטחון, חינוך, איכות הסביבה, בעיות חברתיות, הפרדת דת ומדינה וכו’.
במשימה זו עליכם להקים את מפלגת החלומות שלכם:
1. בחרו שם ועצבו לוגו למפלגה. הסבירו את בחירתכם.

2.יש להתייחס לנושא הגישות הכלכליות-חברתיות במצע המפלגה ולרשום לפי איזו גישה תתנהל. יש להדגים כיצד הגישה תתבטא בפועל (4 דוגמאות). (24 נק’).

3.יש להציג מאפיינים יהודיים ודמוקרטיים שהמפלגה תקיים, ביחס להכרזת העצמאות. יש להדגים כיצד כל מאפיין יבוא לידי ביטוי (4 דוגמאות). (24 נק’).

4. יש לבחור נושא אחד מבין הנושאים בטבלה ולהציג כיצד הם תפעלו בנושא זה, אם המפלגה תיבחר ותגיע לעמדת השפעה. פרטו שתי דוגמאות. (22 נק’).

הטבלה תופיע בעמוד הבא:

את התשובות תכתבו כאן

13

התייחסות המפלגה לנושאים:

הנושא 

הסכסוך הישראלי פלסטיני

יחסי חילונים-חרדים

תופעות הגזענות בחברה הישראלית

קידום נשים בצה”ל

ערביי ישראל

שיפור איכות הסביבה

האיום האיראני

הקהילה הלהטב”ית

14

מחוון:

גבוה (50-70 נק’)

בינוני (30-50 נק’)

נמוך (5-30 נק’)

1

4-5- הצגת שם ולוגו עם נימוק

3- הצגת שם או לוגו עם נימוק

1-2- הצגה ללא נימוק

2

30-40- יש שימוש ב-4 ביטויים ,הסבר של המושגים וכיצד הם מתבטאים במצע.

20-29- שימוש ב 2-3 מושגים ללא הסבר וקישור למצע. או שימוש בשני מושגים והסבר מלא.

0-19- אין התייחסות לני מצעים. התייחסות למושג אחד או לשניים באופן חלקי.

3

30-40- יש שימוש ב-4 ביטויים ,הסבר של המושגים וכיצד הם מתבטאים במצע.

20-29- שימוש ב 2-3 מושגים ללא הסבר וקישור למצע. או שימוש בשני מושגים והסבר מלא.

0-19- אין התייחסות לני מצעים. התייחסות למושג אחד או לשניים באופן חלקי.

4

8-10 ההצגת שתי דוגמות מפורטת

6-7 הצגת שתי דוגמאות לא מפורטות

1-5 הצגת דוגמא אחת

5

5 – התלמיד ענה על כל השאלות ופירט את התשובה

3-4 התלמיד ענה על 3 שאלות או על כולן באופן חלקי

1-2 התלמיד ענה על 1,2 שאלות

15

משימה מס’ 4: צפייה בסרטונים והפקת מידע:

משימה זו תעסוק במושגים הבאים:  עקרון שלטון העם, עקרון הסובלנות, עקרון ההסכמיות, משאל עם, אחוז החסימה, תנאים למדינה ריבונית.

1.צפה בסרטון הבא וענה על השאלות שלאחריו: 

א. הציגו את עקרון הסובלנות והסבירו (ציטוט וקישור) כיצד עקרון זה נפגע לפי הדוברים בקטע.

ב. מצאו כתבה מעיתון או כתבת וידאו שמתארת מצב דומה אצל קבוצה אחרת בחברה הישראלית. הסבירו (ציטוט וקישור) מדוע עקרון הסובלנות נפגע למול הקבוצה שבחרתם.

16

2.צפה בסרטון הבא וענה על השאלות שלאחריו:

א. הציגו (הגדירו) מהו אחוז החסימה.

ב. אביגדור ליברמן היה היוזם העיקרי להעלאת אחוז החסימה – מה הייתה מטרתו של אביגדור ליברמן? צטטו לפי הסרטון וקשרו במילים שלכם.

ג. האם העלאת אחוז החסימה תרמה להצלחת כוונתו של ליברמן?

ד. מצאו כתבה/סרטון המוכיחים את תשובתכם והסבירו (ציטוט וקישור).

17

3. צפה בסרטון הבא וענה על השאלות שלאחריו:

א. הסבירו (ציטוט וקישור) כיצד באים לידי ביטוי עקרון שלטון העם או עקרון ההסכמיות בדבריו של ראש הממשלה.

ב. חשבו על נושא אחר שנוי במחלוקת שעליו חשוב לערוך משאל עם. הביאו נימוק אחד המצדיק את דעתכם ואחד שמתנגד להחלטה לערוך משאל עם על הנושא שלכם (היעזרו ביתרונות ובחסרונות של משאל עם בחוברת).

18

4. צפה בסרטון הבא וענה על השאלות שלאחריו:

א. הסבירו (ציטוט וקישור) אילו תנאים חיוניים לקיומה של מדינה באים לידי ביטוי בסרטון (2 תנאים).

ב. נמקו מדוע לפי הכתבה עדיין ‘סומלילנד’ אינה מדינה?

ג. מצאו סרטון או כתבה המתארים אזור נוסף בעולם שאינו מצליח לקבל עצמאות. הביאו קישור לסרטון או לכתבה ונמקו במילים שלכם מדוע אותו אזור אינו מצליח לקבל עצמאות.

19

את התשובות למשימת הסרטונים תוכלו

לכתוב כאן

20

מחוון -זכרו שיש לצפות בכל ארבעת הסרטונים כדי לסיים את המשימה:

גבוה (50-70 נק’)

בינוני (30-50 נק’)

נמוך (5-30 נק’)

סרטון 1: הוצג עקרון הסובלנות במלואו וכן הוצגה כתבה המייצגת קבוצה אחרת וניתן הסבר וקישור לכתבה

הצגה חלקית של עקרון הסובלנות / כתבה  מייצגת מצב חלקי אצל קבוצה אחרת או שההסבר חסר

אין הצגה של עקרון הסובלנות ו/או הכתבה אינה מייצגת מצב דומה אצל קבוצה אחרת וההסבר חסר.

סרטון 2: הגדרה מלאה של אחוז החסימה, זיהוי נכון של כוונתו של ליברמן + ציטוט וקישור נכונים, הבאת כתבה מתאימה המתארת את התוצאות של העלאת אחוז החסימה ביחס לכוונה המקורית של ליברמן.

הגדרה חלקית של אחוז החסימה, זיהוי חלקי של כוונתו של ליברמן, ציטוט וקישור חלקיים, הבאת כתבה שאינה מדייקת בתיאור תוצאות העלאת אחוז החסימה ביחס לכוונה המקורית של ליברמן.

הגדרה חסרה של אחוז החסימה, זיהוי לא נכון של כוונתו של ליברמן, ציטוט וקישור לא נכונים, הבאת כתבה שאינה מתאימה לתיאור התוצאות של העלאת אחוז החסימה ביחס לכוונה המקורית של ליברמן.

סרטון 3: הסבר מלא – ציטוט + קישור בין הנאום של ראש הממשלה לעקרון שלטון העם או עקרון ההסכמיות.

הבאת נושא אחד שמתאים, היות ומהווה נושא שנוי במחלוקת וכן נימוקים המבוססים על היתרונות והחסרונות של משאל העם.

הסבר חלקי – ציטוט + קישור חלקיים בין הנאום של ראש הממשלה לעקרון שלטון העם או עקרון ההסכמיות.

הבאת נושא אחד שמתאים באופן חלקי להיות נושא שנוי במחלוקת וכן נימוקים חלקיים המבוססים על היתרונות והחסרונות של משאל העם.

הסבר חסר – ציטוט + קישור חסרים בין הנאום של ראש הממשלה לעקרון שלטון העם או עקרון ההסכמיות.

הבאת נושא אחד שאינו מתאים באופן כיוון שאינו נושא שנוי במחלוקת וכן חוסר בנימוקים המבוססים על היתרונות והחסרונות של משאל העם.

סרטון 4: הסבר מלא על 2 תנאים למדינה ריבונית המוצגים בסרטון.

נימוק נכון מדוע “סומלילנד” אינה מדינה, סרטון המראה מקום נוסף שאינו מצליח לקבל עצמאות והסבר נכון לכך.

הסבר חלקי על 2 תנאים למדינה ריבונית המוצגים בסרטון.

נימוק חלקי מדוע “סומלילנד” אינה מדינה, סרטון אינו מדייק לגבי מקום נוסף שאינו מצליח לקבל עצמאות והסבר חלקי לכך.

הסבר חסר על 2 תנאים למדינה ריבונית המוצגים בסרטון.

נימוק לא נכון מדוע “סומלילנד” אינה מדינה, סרטון שאינו מייצג מקום נוסף שאינו מצליח לקבל עצמאות והסבר לא נכון לכך.

21

חלק ג: רפלקציה אישית- חובה לכולם

כל תלמיד ותלמידה בקבוצה יענו באופן אישי על השאלות הבאות:

א. מה למדתי מהמשימה? יש להתייחס לשני נושאים.

ב. האם היו קשיים/ אתגרים בהכנת המשימה. מהם?

ג. מה היה לדעתי טוב במשימה ומה הייתי משנה בה?

ד. במה תרמתי לעבודה הקבוצתית?

הרפלקציה האישית מהווה 10% מהציון

את התשובות תכתבו כאן

22
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Skip to content