פעילות חקר פונקציה קווית -צוות 4 by roba - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

פעילות חקר פונקציה קווית -צוות 4

Member Since
Jun 2020
Published Books
2

מבוא

עבודת החקר שלנו עוסקת בנושא הפונקציה הקווית. נושא זה נלמד בכיתה ח.

מה היא פונקציה? אם לכל ערך של x קיים ערך אחד ויחיד של y ,זה מראה לנו שיש קשר בין המשתנים x ו- y, תיאור קשר זה נקרא פונקציה.
פונקציה שהגרף שלה הוא קו ישר נקראת פונקציה קווית או פונקציה לינארית.
אפשר להגיד על פונקציה זו שהיא משתנה בקצב אחיד וזה מכיוון ששיפוע הישר אחיד ולא משתנה. הצורה הכללית של פונקציה קווית היא y=mx+b.

הפרמטר m מייצג את השיפוע של הפונקציה, הפרמטר b מייצג את נקודת חיתוך הפונקציה עם ציר ה y.

קיים קשר בין הערך של השיפוע ובין העלייה או הירידה של הפונקציה :
כאשר הפונקציה עולה, השיפוע חיובי.
כאשר הפונקציה יורדת, השיפוע שלילי.
כאשר הפונקציה קבועה, השיפוע הוא אפס.

1
פעילות חקר פונקציה קווית -צוות 4 by roba - Ourboox.com
פעילות חקר פונקציה קווית -צוות 4 by roba - Ourboox.com
פעילות חקר פונקציה קווית -צוות 4 by roba - Ourboox.com

סרטון לימודי בנושא פונקציה קווית : 

5

 משימת חקר בנושא פונקציה קווית

יישומון דינאמי

מסמך שאלות חקר-הפונקציה הקווית 

תכנסו ליישומון הדינאמי שלמעלה ותתנסו בו, אחרי שאתם מתנסים ביישומון שלמעלה, עליכם להיכנס למסמך שאלות החקר שלמעלה ולענות על השאלות שבתוכו לצורך כך אפשר להיעזר ביישומן הדינאמי.

6

פעילות סיכום – הפונקציה הקווית

תכנסו לקישור ותפתרו את השאלות שמסכמות את נושא הפונקציה הקווית.

פעילות בגוגל פורמס

7

פעילות Google forms

8
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply