נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת

  • Joined Jun 2020
  • Published Books 2
1
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com

סרטון לימודי המסביר את הנושא

שם האתר – יוטיוב

שם הסרטון – כיתה ו’ שיעור 12 ב בהפיכת מספר עשרוני לשבר.

קישור לסרטון 

5
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com

חלק 2 – תרגול בנושא

לפניך שברים עשרוניים, עליך להעביר את השבר העשרוני לשבר פשוט ולהראות כל אחד מהשברים עם מכנה שונה, ולהציג אותו באפליקציה Number Pieces by Math Learning Center. (דוגמה בעמוד הבא).

1) 0.12

2) 0.75

3) 0.20

7
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com

יישומון 1:

שם האתר: יישומטיקה.

שם היישומון: השוואת שברים רגיל ועשרוניים.

תיאור קצר: זהו יישומון המאפשר השוואה וויזואלית נוחה בעזרת מאזניים להשוואת בין שברים המיוצגים כשבר פשוט או כשבר עשרוני.

קישור ליישומון

9
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com

יישומון 2:

שם האתר: עשר אצבעות.

שם היישומון: המרת מספר עשרוני לשבר.

תיאור קצר: התלמיד ייצג מספרים עשרוניים באמצעות שברים פשוטים מתאמים, עם מכנה 10,100,1000

קישור ליישומון

11
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com

חלק 3 – פעילות לסיכום הנושא.

מבדק מסכם בגוגל פורמס

13
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]