נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת

Member Since
Jun 2020
Published Books
2
1
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com

סרטון לימודי המסביר את הנושא

שם האתר – יוטיוב

שם הסרטון – כיתה ו’ שיעור 12 ב בהפיכת מספר עשרוני לשבר.

קישור לסרטון 

5
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com

חלק 2 – תרגול בנושא

לפניך שברים עשרוניים, עליך להעביר את השבר העשרוני לשבר פשוט ולהראות כל אחד מהשברים עם מכנה שונה, ולהציג אותו באפליקציה Number Pieces by Math Learning Center. (דוגמה בעמוד הבא).

1) 0.12

2) 0.75

3) 0.20

7
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com

יישומון 1:

שם האתר: יישומטיקה.

שם היישומון: השוואת שברים רגיל ועשרוניים.

תיאור קצר: זהו יישומון המאפשר השוואה וויזואלית נוחה בעזרת מאזניים להשוואת בין שברים המיוצגים כשבר פשוט או כשבר עשרוני.

קישור ליישומון

9
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com

יישומון 2:

שם האתר: עשר אצבעות.

שם היישומון: המרת מספר עשרוני לשבר.

תיאור קצר: התלמיד ייצג מספרים עשרוניים באמצעות שברים פשוטים מתאמים, עם מכנה 10,100,1000

קישור ליישומון

11
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com

חלק 3 – פעילות לסיכום הנושא.

מבדק מסכם בגוגל פורמס

13
נושאים במתמטיקה בסיבה טכנו’ מתקדמת by loureen hayek - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply