קורס נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת יום ב by Marina Sinitsky - Illustrated by מרינה סיניצקי - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

קורס נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת יום ב

by

Artwork: מרינה סיניצקי

Member Since
May 2016
Published Books
1

נושא ראשון -השבר כחלק משלם

יישומונים של מערכת יישומטיקה 

מצגת משותפת

נושא שני – משחקים בנושא שברים פשוטים לכיתות ה’- ו’ 

טבלת המשחקים 

1
קורס נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת יום ב by Marina Sinitsky - Illustrated by מרינה סיניצקי - Ourboox.com
קורס נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת יום ב by Marina Sinitsky - Illustrated by מרינה סיניצקי - Ourboox.com

נושא רביעי – אומדן תוצאות בנושא כפל שברים

חוברת דיגיטלית עם משימות בנושא

טבלת מצגות הסטודנטים בנושא

5
קורס נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת יום ב by Marina Sinitsky - Illustrated by מרינה סיניצקי - Ourboox.com
קורס נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת יום ב by Marina Sinitsky - Illustrated by מרינה סיניצקי - Ourboox.com

הנושא שישי – שלושה סוגי שאלות מילוליות באחוזים

  1. מציאת ערך האחוז

  2. חישוב האחוז

  3. מציאת הכמות הכוללת

דוגמאות שאלות באחוזים

טבלת מצגות של הצוותים בנושא סוגי שאלות מילוליות באחוזים

9
קורס נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת יום ב by Marina Sinitsky - Illustrated by מרינה סיניצקי - Ourboox.com

נושאים בגאומטריה הנלמדים

בכיתות ה’, ו’

               כיתה ה’

                  מצולעים ( 24 ש’)

                  מדידות שטחים  ( 9 ש’)

              כיתה ו’

                  גופים ( 12 ש’)

                  מדידות ( 18 ש’)

טבלת יישומונים בנושא גיאומטריה של מערכת יישומטיקה

11
קורס נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת יום ב by Marina Sinitsky - Illustrated by מרינה סיניצקי - Ourboox.com

עבודה מסכמת של הקורס

יצירת חוברת דיגיטלית באחד הנושאים מתמטיים

הנלמדים בכיתות ה’-ו’

טבלת ספרים דיגיטליים של הצוותים 

13
קורס נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת יום ב by Marina Sinitsky - Illustrated by מרינה סיניצקי - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply