קיבוץ by nofit - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

קיבוץ

by

  • Joined Nov 2016
  • Published Books 1

קיבוץ

צורת התיישבות מקורית וייחודית לישראל , המבוססת על שותפות בכל תחומי הייצור והצריכה ועל עזרה הדדית .

תמיכה של החברים בקהילה, בקבוצה, ישוב, מדינה וכו’ אלה באלה
2
קיבוץ by nofit - Ourboox.com

הקבוצה השיתופית הראשונה- דגניה, נוסדה ב – 1910 .

כיום יש בישראל 270 קיבוצים  ובהם כ- 125,000 נפש . הם מאוגדים בשלוש תנועות : התנועה הקיבוצית המאחדת ( תק”מ ) , הקיבוץ הארצי השומר הצעיר  והקיבוץ הדתי .

להרחבה על קבוצת דגניה: http://degania.org.il/

4
קיבוץ by nofit - Ourboox.com

העקרונות שעליהם מושתתים החיים בקיבוצים הם:

  • התיישבות על קרקע הלאום הניתנת לקיבוצים בחכירה
  • עבודה עצמית
  • עזרה הדדית
  • שותפות מלאה בין כל החברים .

השיתוף בא לידי ביטוי בבעלות משותפת על כל אמצעי הייצור, בארגון משותף של העבודה בייצור ובשירותים, באחריות משותפת לסיפוק הצרכים החומריים והרוחניים של חברי הקבוץ ובחינוך משותף ושוויוני לכל הילדים .

חכירה היא סוג של זכות קניינית. חכירה היא שכירות, כאשר לרוב השימוש במונח “חכירה” מתייחס לשכירות לתקופה ארוכה , עד שמבחינה מהותית היא הופכת לעתים דומה יותר לזכות הבעלות
6
קיבוץ by nofit - Ourboox.com

העיקרון שהנחה את חיי השיתוף בקיבוצים קבע , שכל חבר יתרום לקיבוץ בהתאם ליכולתו ולכישרונותיו , וכי על הקיבוץ מצדו מוטלת האחריות לספק לחבר את צרכיו ככל שמאפשרים זאת התנאים .

8

9
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content