קידוש החודש by tamara - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

קידוש החודש

Member Since
Nov 2016
Published Books
1

איך ידעו מתי

מתחיל חודש חדש

לוח השנה קיים רק

מתקופת התלמוד,

לפני כ- ‏600,‏1שנים.

עד אז,

נהגו לקבוע מתי מתחיל חודש חדש

באמצעות התבוננות בירח

1
קידוש החודש by tamara - Ourboox.com

כאשר שני אנשים היו רואים

את הירח “נולד מחדש”,

הם היו באים למקום

שבו ישבו הסנהדרין.

3
קידוש החודש by tamara - Ourboox.com

לרבּן גמליאל, נשיא בית הדין,

הייתה טבלה על הקיר

ובה צורות שונות של הירח.

בעזרת הטבלה חקר את האנשים

שראו את הירח מתחדש ושאל:

“ראית כזה – אוֹ כּזה”?

5
"הכזה ראית או כזה"

אם החליט נשיא בית הדין

שעדוּתם של האנשים נכונה

היה מכריז על קידוש החודש.

7
קידוש החודש by tamara - Ourboox.com

איך הודיעו לעם?

לאחר ההכרזה,

היה צריך בית הדין להודיע לכל העם

בכל מקומות מגוּריהם,

על קידוש החודש.

בהתחלה השתמשו במשוּאות

שהודלקו על ראשי ההרים

כדי להודיע על קידוש החודש.

9

10

אנשים שגרו בראשי ההרים

הרחוקים יותר,

היו רואים את המשׂואות,

ומדליקים גם הם משׂואות

על ראשי ההרים שלהם.

כך היו מעבירים את

ההודעה הלאה, מהר להר.

סרטון- על איזה
הרים היו מדליקים את המשואות?

11
קידוש החודש by tamara - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply