קערת הפסח by sivan giora - Illustrated by סיון גיורא ולי אלחולי - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

קערת הפסח

by

Artwork: סיון גיורא ולי אלחולי

Member Since
Mar 2015
Published Books
1

מהי קערת הפסח?

קערת הפסח הנקראת גם קערת הסדר או קערת ליל הסדר היא צלחת מסורתית סמלית שאותה נוהגים להניח על השולחן בליל הסדר, בה מוצגים שישה מאכלים המייצגים רעיונות הקשורים לסדר פסח וליציאת מצרים. כל אחד מששת המאכלים נאכל או מוצג בחלק אחר מההגדה של פסח, על מנת לעזור להמחיש את סיפור ההגדה.

1
קערת הפסח by sivan giora - Illustrated by סיון גיורא ולי אלחולי - Ourboox.com

מהו מקור המנהג?

תלמוד

בתקופת התלמוד נהגו שהשולחן הקטן שעליו הגישו את הסעודה היה הקערה. וכך הוא מנהג תימן עד היום.

מצה לפני כל אחד ואחד, מרור לפני כל אחד ואחד, וחרוסת לפני כל אחד ואחד, ואין עוקרין את השלחן אלא לפני מי שאומר הגדה.

קבלה

הקערה של פסח וכל הסימנים שבה מסמלים בקבלה את התנאים שבאמצעותם האדם יכול להגיע לקשר עם הבורא, שברא אותו במטרה להעניק לו תענוג מושלם. 

 

 

3

מה שמים בקערה?

מרור 

מהו מסמל? מסמל את מהמרירות והקושי שבעבדות שעברו בני ישראל. 

מה אוכלים? לרוב חסה.

אזכור בהגדה?  אכילת “מצות ומרורים”

חרוסת 

מהו מסמל? הטיט ששימש להדבקת הלבנים בעת בנייה “ערי המסכנות” ע”י בני ישראל שהיו עבדים במצרים.

מה אוכלים? תערובת מתפוחים, תמרים, אגוזים ויין.

אזכור בהגדה? בניית “ערי המסכנות”

כרפס

מהו מסמל? הדמעות של בני ישראל שסבלו במצרים בהיותם עבדים, והאוכל שאכלו העבדים.

מה אוכלים? סלרי או תפוח אדמה הנטבל במי מלח.

אזכור בהגדה? ברכה “בורא פרי האדמה”.

 

 

4

זרוע

מהו מסמל? קורבן הפסח שהוקרב בבית המקדש בירושלים.

מה אוכלים? זרוע של כבש או בקר או כנף עוף.

אזכור בהגדה? “הזרוע הנטויה” בסיפור יציאת מצרים.

ביצה

מהו מסמל? קורבן חגיגה שהוקרב בבית המקדש, וסמל לאבלות לחורבן בית המקדש.

מה אוכלים? ביצה קשה טבולה במי מלח.

חזרת

מהו מסמל? מסמל את מהמרירות והקושי שבעבדות שעברו בני ישראל. 

מה אוכלים? שורש מרוסק של ירק חזרת.

אזכור בהגדה? אכילת “מצות ומרורים”.

5
קערת הפסח by sivan giora - Illustrated by סיון גיורא ולי אלחולי - Ourboox.com
קערת הפסח by sivan giora - Illustrated by סיון גיורא ולי אלחולי - Ourboox.com

 

 

 

 

                                            מקוות שנהנתם ולמדתם!

8
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book