איתי, רום, רני, גלי ועמית מ-ג1 לוקחים אתכם לטיול סביב השערים בירושלים by yael more - Illustrated by איתי ,רום, רני, גלי עמית - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

איתי, רום, רני, גלי ועמית מ-ג1 לוקחים אתכם לטיול סביב השערים בירושלים

by

Artwork: איתי ,רום, רני, גלי עמית

Member Since
Jun 2017
Published Books
6
איתי, רום, רני, גלי ועמית מ-ג1 לוקחים אתכם לטיול סביב השערים בירושלים by yael more - Illustrated by איתי ,רום, רני, גלי עמית - Ourboox.com

יש מסביב לחומת העיר העתיקה בירושלים שמונה שערים וחלקם אטומים.

שער הרחמים אטום כי הוא נמצא לפני הר הזיתים שבו בית קברות.

אומרים שהמשיח יבוא השער יפתח וכל המתים יקומו לתחיה.

2
איתי, רום, רני, גלי ועמית מ-ג1 לוקחים אתכם לטיול סביב השערים בירושלים by yael more - Illustrated by איתי ,רום, רני, גלי עמית - Ourboox.com

למה קוראים לשער האשפות בשם הזה?

4
איתי, רום, רני, גלי ועמית מ-ג1 לוקחים אתכם לטיול סביב השערים בירושלים by yael more - Illustrated by איתי ,רום, רני, גלי עמית - Ourboox.com
איתי, רום, רני, גלי ועמית מ-ג1 לוקחים אתכם לטיול סביב השערים בירושלים by yael more - Illustrated by איתי ,רום, רני, גלי עמית - Ourboox.com
איתי, רום, רני, גלי ועמית מ-ג1 לוקחים אתכם לטיול סביב השערים בירושלים by yael more - Illustrated by איתי ,רום, רני, גלי עמית - Ourboox.com
איתי, רום, רני, גלי ועמית מ-ג1 לוקחים אתכם לטיול סביב השערים בירושלים by yael more - Illustrated by איתי ,רום, רני, גלי עמית - Ourboox.com
איתי, רום, רני, גלי ועמית מ-ג1 לוקחים אתכם לטיול סביב השערים בירושלים by yael more - Illustrated by איתי ,רום, רני, גלי עמית - Ourboox.com
איתי, רום, רני, גלי ועמית מ-ג1 לוקחים אתכם לטיול סביב השערים בירושלים by yael more - Illustrated by איתי ,רום, רני, גלי עמית - Ourboox.com
איתי, רום, רני, גלי ועמית מ-ג1 לוקחים אתכם לטיול סביב השערים בירושלים by yael more - Illustrated by איתי ,רום, רני, גלי עמית - Ourboox.com
איתי, רום, רני, גלי ועמית מ-ג1 לוקחים אתכם לטיול סביב השערים בירושלים by yael more - Illustrated by איתי ,רום, רני, גלי עמית - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book