ציפורה בראבי
.רושמת בקווים ובמילים, מציירת בטכניקות שונות, בעבר גם פיסלתי
May 2017
Member Since
12
Published Books

רפואת הרמב”ם

by tsipi baravi

להזמנת החוברת “וחי בהם” רפואה על פי חז”ל ורפואת הרמב”ם:

[email protected]

1

הרמב”ם, הראשון מבין הרופאים הגדולים של ימי הביניים שלימד שבריאות הגוף תלוייה בבריאות הנפש.

 

לכל הפעלות הנפש יש ביטוי גופני גשמי המלווה  אותה.

ולכל מאורע והיפעלות הגוף יש הד בחיי הנפש.

2
3

על גדולתו של הרמב”ם ברפואה, כתב המשורר הערבי, הכאדי אל סעיד אבן סינא אלמולך את הדברים המופלאים האלה:

..

“מלאכת גאלינוס ריפאה את הגוף בלבד,

אך זו של הרמב”ם גם את הגוף וגם את הנפש.

אילו פנה הירח אליו, כרופא,

רפא ירפאהו…”

4
5

כמו שברא ה’ המזונות לקיום האדם הבריא,

כן ברא הרפואות לקיום האדם החולה”

( ר’ יעקב צהלון, אוצר החיים, בהקדמה ד”ה תשובה)

6
7

לכל הפעלות הנפש יש ביטוי גופני

גשמי המלווה  אותה.

ולכל מאורע והיפעלות הגוף

יש הד בחיי הנפש.

8
9

הרמב”ם מונה שלושה דברים בדרך טיפולו של הרופא:

  1. עליו להיות בקיא בגוף האדם ובהתנהלותו.

  2. עליו להיות רגיש לצרכיו הנפשיים-רוחניים של החולה.

  3. הטיפול בחולה צריך להיות אינדבידואלי ולאחר שיקול דעת רציני.

10
11

עצותיו ודרכו של הרמב”ם מתחלקות לשלושה חלקים עיקריים:

..

הנהגת הבריאות – עצות ודרכים לשמירת הבריאות – רפואה מונעת. בחלק זה מלמד הרמב”ם כיצד לאכול ולשתות, מתי לאכול, הכנות לאכילה ומהם המאכלים הרעים ומהם המאכלים הטובים. חשיבות י המקלחת והשינה – כיצד ומתי.

הנהגת החולי– עצות ודרכים להשבת הבריאות לחולים. עצות ותרופות לטיפול במחלות שונות.

הנהגת החיות – עצות ודרכים לחיזוק גוף חלש, לשיפור התחושות

12
13

השמחה והאושר

 

האושר אינו נמצא בדברים שמחוץ לנפש.

האושר והשמחה, צלילי הטוב והיפה נשמעים

בליבו של אדם פנימה.

14
15

דברים המעידים על מחלה

מלחצים נפשיים:

  • בעלי מחשבה עכורה ומלאנכוליה.

  • מי ששוגה יותר מידי בדמיונות שווא.

  . ששונא דברים שקודם חיבבם.

16
17

אמר אבין ר’ הלוי ברבי:

“כל מי שמבקש לעשות לו חלונות עושה אותן רחבות מבפנים וצרות מבחוץ.

למה? שיהיו שואבות האור (תנחומא תצוה,ו).

            “שמש צדקה ומרפא בכנפיה”

                              (מלאכי ג’ ב’)

18
19

מלמד הרמב”ם:

מוטב לאכול מעט מאכלים רעים

ולא לאכול

הרבה מהמאכלים הטובים!

20

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply