שבועות by ginat benizri - Illustrated by גינת בניזרי - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

שבועות

by

Artwork: גינת בניזרי

  • Joined May 2017
  • Published Books 1

חג השבועות הוא חג ביהדות, השני מבין שלוש הרגלים. החג חל יום לאחר סיום ספירת העומר בת שבעת השבועות, ובלוח העברי הקבוע חל תמיד בו’ בסיוון. החג חל יום אחד בארץ ישראל ויומיים בחוץ לארץ.

בזמן שבית המקדש היה קיים, הוקרב בחג השבועות קרבן מיוחד שנקרא “קרבן שתי הלחם”, והחלה בו העונה של הבאת הביכורים. על פי חז”ל מזוהה תאריך זה עם זמן מתן תורה, ובהתאם לכך מציינים את קבלת התורה בתפילות החג, קריאה בתורה בפרשת מעמד הר סיני ועשרת הדיברות, וכן על ידי לימוד תורה ושאר מנהגי החג. שלושת הימים המקדימים את שבועות נקראים “שלושת ימי ההגבלה”, על שם הימים בהם התכוננו בני ישראל למעמד הר סיני.

בימי בית שני הצדוקים חלקו על מועד החג, וקבעו אותו אחר יום השבת. משמעותה של המחלוקת לא הייתה ברורה. כיום יש חוקרים הסבורים שמדובר במחלוקת על לוח שנה לפי שנת שמש (לעומת לוח שנה ירחי על פי מסורת חז”ל) כפי שמשתקף מספר היובלות של כת מדבר יהודה.

1
שבועות by ginat benizri - Illustrated by גינת בניזרי - Ourboox.com

משימת כיתה:

?העזרו בטקסט בעמוד הקודם וכתבו , מדוע חוגגים את חג השבועות

.לחג השבועות ישנם שמות נוספים

?פנו למאגרי מידע כרצונכם וכיתבו מהם ומה הסיבה להם

רמז לאחד מהשמות יופיע בדף הבא…

3
שבועות by ginat benizri - Illustrated by גינת בניזרי - Ourboox.com

 

מדוע נהוג לאכול מוצרי חלב בחג השבועות?????מצאו את התשובה באופן עצמאי

את התשובה כתבו על דף והגישו למורה

במידה וצדקתם תקבלו מהמורה בלון אותו עליכם למלא במים ולצאת לחצר בית הספר במהירות האפשרית

5
שבועות by ginat benizri - Illustrated by גינת בניזרי - Ourboox.com
שבועות by ginat benizri - Illustrated by גינת בניזרי - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now