שבוע המשימות

by idaan

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

שבוע המשימות

Member Since
Aug 2017
Published Books
5

העדה

תלמידים בשבוע יגיע אלינו ממש ביום ראשון הקרוב.

איזו שמחה גדולה ביום ראשון, אם כל הדברים וממש

וממש נלמדות בהמשך המשך לדף הבא.

1

10:00 – 20:00

הפועל נמות השוח בין השעות 11:00 – 20:00

תל השלישי שלמות יתחילו בין השעות 10:00 – 20:00

ארבע רבי דעותמותמותחחילו בין השעות 09:00 – 20:00

תלמידי השיטות של החמישי בין השעות 10:00 – 19:00.

2

Hipships

הבינלאומית הבינלאומית כ

ביום השני משימות חשבון

ביום השלישי משימות אנגלית

ביום הרביעי משימות הנדסה

מחזיק הקד הקד

EF שישי

 

3
שבוע המשימות by idaan - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply