שבוע המשימות

by idaan

Aug 2017
Member Since
5
Published Books

שבוע המשימות

by idaan

העדה

תלמידים בשבוע יגיע אלינו ממש ביום ראשון הקרוב.

איזו שמחה גדולה ביום ראשון, אם כל הדברים וממש

וממש נלמדות בהמשך המשך לדף הבא.

1

10:00 – 20:00

הפועל נמות השוח בין השעות 11:00 – 20:00

תל השלישי שלמות יתחילו בין השעות 10:00 – 20:00

ארבע רבי דעותמותמותחחילו בין השעות 09:00 – 20:00

תלמידי השיטות של החמישי בין השעות 10:00 – 19:00.

2

Hipships

הבינלאומית הבינלאומית כ

ביום השני משימות חשבון

ביום השלישי משימות אנגלית

ביום הרביעי משימות הנדסה

מחזיק הקד הקד

EF שישי

 

3
Artwork from the book - שבוע המשימות by idaan - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply