שברים ונהנים

by lior shalom

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

שברים ונהנים

Member Since
May 2016
Published Books
1

לדנה הייתה עוגה גדולה.

היא חילקה אותה ל4 חלקים שווים.

דנה אכלה מהעוגה 2 חתיכות ונתנה לאמה חתיכה נוספת מהעוגה

שאלות:

א.) איזה חלק מהעוגה אכלה דנה?

ב.) איזה חלק מהעוגה אכלה אמא של דנה?

ג.) מי אכלה יותר מהעוגה?

1
שברים ונהנים by lior shalom - Ourboox.com

בתחרות באולינג שנערכה בחופשת הפסח היו שלושה ילדים.

במשחק יש 12 פינים

אורי הפיל 3 פינים כשזרק את הכדור

מיטל הפילה 8 פינים

ושחר הפיל 3 פינים.

א.) רשמו את שלושת השברים שנוצרו

ב.) רשמו מי הפיל הכי הרבה פינים.

ג.) רשמו לפי הסדר את השברים מהקטן לגדול

3
שברים ונהנים by lior shalom - Ourboox.com

תמר קיבלה ¾מהעוגה

וחגית קיבלה ¼ מהעוגה.

מי קיבלה חלק גדול יותר?

5
6

סמנו ›, ‹, = בשאלות הבאות:

שלושה חמישיות      _______     ארבע חמישיות.

     ¾               _______       ¼

שתי עשיריות        _______       שש עשיריות.

ארבע שישיות        _______      חמש שישיות

שמונה תשיעיות     _______       ארבע תשיעיות

7
8

מסקנה:

כאשר המכנים זהים השבר הגדול יותר יהיה עם המונה הגדול יותר.

9
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply