5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

5שיחזור משוחזר

by

Artwork: Judy Shiran

Publishing Publisher Bat Or writer, poet, literary critic, Expressive Arts therapist and an educator. Wrote 80 books, some of which Read More
 • Joined Feb 2014
 • Published Books 151

בדרך לאקרופוליס ניבטו אלי מהגבעות שרידי רחובות אבן. תפאורה של סיפורי חיים מצחיקים ועצובים.

יציעים ריקים שיודעים לספר על שאגות ההמונים, על תשואות הכפיים

על מקהלות נשים וגברים המספרים את רקע ההצגה, את האווירה, זורים אור על הדמויות ועל הבעיה ומניחים על השולחן הציבורי של אותה חברה יוונית את בעיות השעה.

2
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com

שריד של מקדש ולידו ניסיון של שחזור היכל מקדש אחר

6
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com

סגנון הבנייה הדורי מאפיין בקוויו הפשוטים 

הוא אחד משלושת סדרים קלאסיים באדריכלות יוון העתיקה. כמו שאר הסדרים, הסדר הדורי  סגנון בנייה אשר הגדיר את רכיבי המבנה לפרטי פרטים ואת הפרופורציות ביניהם על מנת להגיע לשלמות אסתטית ומבנית.

מקורו בצפון ובמערב יוון כבר במאה ה-7 לפנה”ס והוא הגיע לתצורתו המושלמת במאה ה-5 לפנה”ס.

המאפיין הבולט של הסדר הדורי הוא הכותרת הפשוטה והחלקה. העמוד הדורי הוא גליל העומד על הרצפה כמעט תמיד ללא בסיס נוסף. כותרת העמוד אינה מעוטרת והיא מורכבת מחרוט קטום הפוך שמעליו אבקוס ישר ופשוט. העמוד הולך וצר לקראת 2/3 מגובהו, דבר שנתן לו מראה מעט יותר “שמנמן”. במצב כזה קוטרו העליון של העמוד קטן מקוטרו התחתון בכשמינית. הקוטר התחתון הוא ביחס של 1:4 לעומת גובה העמוד. בגוף העמוד הדורי מופיעים 20 חריצים אורכיים (Fluting).

שכבת האפריז הדורית כוללת מטופות וטריגליפים המודגשים במקצב כפול מזה של העמודים. הטריגלפים ממשיכים את קו העמודים או נמצאים במרכז המרווח שביניהם והמטופות,תבליטים קישוטיים, ממלאים את הרווח שביניהם.

הפרתנון שנמצא באקרופוליס של אתונה ידוע בתור המקדש היווני הדורי המושלם ביותר שנבנה. מקדש הפייסטוס הנמצא בסמוך אליו גם הוא דוגמה קלאסית של מקדש דורי והוא אף נשתמר טוב יותר עד ימינו.

 

8
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com

לעתים כיבושים של עמים

לעתים פגעי הזמן

ורק השרידים  הם עדות אילמת

11
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com

המוזיאון באתונה מכיל שרידים ותבליטים מהאדריכלות היוונית המהממת ומרשימה. 

האדריכלות היוונית החלה להתפתח לחופי הים האיגאי. שרידים משלביה הראשונים – ארמונות מהתרבות המינואית – נמצאו בערים קנוסוס ופייסטוס שבכרתים. במקומות אחרים נמצאו שרידי ארמונות מתרבות מיקני. כשהיגרו בני העם הדורי ליוון, יותר מ-1,000 שנה לפנה”ס, החלה להתפתח בה האדריכלות ההלניסטית, שסגנונה היה שונה מאוד מסגנון האדריכלות שקדמה לה באגן הים האיגאי. ב-1000 – 600 לפנה”ס התפתח והתגבש באמנות היוונית הסגנון הדורי, ובמאה ה-5 כבר נבנו ארמונות שיש שהיו מיטב הסגנון הזה. ואולם מניחים שהיו שלבי ביניים בסגנון הבנייה, שלבים שבהם היו לפחות מקצת המבנים שנבנו מבני עץ. אחד מהם הוא ההיראום שבאולימפיה…

 

13
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com

איליאדה ואודיסיאה, אפוס (סיפור) מיתולוגי רחב יריעה הנחלק לשני חלקים – איליאדה ואודיסיאה. מייחסים את כתיבתו להומרוס, משורר אשר חי ביוון העתיקה (ככל הנראה במאה השמינית לפנה”ס). האיליאדה מגוללת את סיפור מלחמת טרויה, ואילו האודיסיאה מתארת את מסעותיו של המלך אודיסאוס, החוזר ממלחמת טרויה למולדתו איתקה. יצירה ספרותית זו נחשבת לערש התרבות המערבית

16
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com

כובשים רבים רוקנו את מקדשיה של יוון ולקחו את אוצרותיה הרבים לקשט את מוזאוניהם

התבליט הזה הוחזר מהוותיקן והיום הוא מוצג במוזיאון הלאומי הארכיאולוגי ביוון

20
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com

מחלון המוזיאון נשקפת החומה המבוצרת של האקרופוליס

22
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com

שיחת רעים בלי ראשים

24
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com

פיסול ראשי סוסים הוא סמל לעושר של האלים במיתולוגיה היוונית.

26
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
5שיחזור משוחזר by judy.shiran - Illustrated by Judy Shiran - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content