שלום לאקליפטוס by Mel Rosenberg - מל רוזנברג - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

שלום לאקליפטוס

After fruitful careers as a scientist and inventor I've gone back to what I love most - writing children's books Read More
  • Joined Oct 2013
  • Published Books 1539

במורד הרחוב שלנו עמד לו עץ אקליפטוס ענק.

1
שלום לאקליפטוס by Mel Rosenberg - מל רוזנברג - Ourboox.com

ענפיו הארוכים רכנו מעל המדרכה.

 

3
שלום לאקליפטוס by Mel Rosenberg - מל רוזנברג - Ourboox.com

לפני עשרות שנים, כשבני היה פעוט בן שלוש, הייתי נושא אותו על כתפיי בדרך לגן.

 

מדי יום היה לנו טקס קבוע. 

5
שלום לאקליפטוס by Mel Rosenberg - מל רוזנברג - Ourboox.com

הייתי שואל אותו: “אמרת שלום לאקליפטוס?”

 

והוא היה מושיט את ידו מעלה מעלה ובקושי נוגע בענף בקצה אצבעותיו. 

7
שלום לאקליפטוס by Mel Rosenberg - מל רוזנברג - Ourboox.com

הזמן חלף, הוא גדל והגיע בקלות לענפים.

 

עשרות שנים עברו, ובני היום הרבה יותר גבוה ממני. הסיפור לא נשכח, ובכל פעם שאנחנו צועדים על המדרכה אחד מאיתנו אומר לשני: “אמרת שלום לאקליפטוס?”, ושנינו מחייכים.

 

והעץ תמיד היה שם.

9
שלום לאקליפטוס by Mel Rosenberg - מל רוזנברג - Ourboox.com

אך לפני שבוע, כשעברתי ברחוב, הבחנתי במשהו מאוד עצוב.

 

11
שלום לאקליפטוס by Mel Rosenberg - מל רוזנברג - Ourboox.com

בולי עץ וענפים כרותים היו פזורים על המדרכה והרחוב. 

 

13
שלום לאקליפטוס by Mel Rosenberg - מל רוזנברג - Ourboox.com

דמעות הציפו את עיניי.

 

אמרתי שלום לאקליפטוס.

 

 

15
שלום לאקליפטוס by Mel Rosenberg - מל רוזנברג - Ourboox.com

אבל אז, לפתע, הסתכלתי סביב וראיתי את העץ עדיין עומד!!!

 

 

 

17

הם אכן כרתו אקליפטוס.

 

 

18

אבל לא את האקליפטוס שלנו!

19
שלום לאקליפטוס by Mel Rosenberg - מל רוזנברג - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Skip to content