שמות שונים לשבר by ameer jmmal - Illustrated by ameer&mohamad - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

שמות שונים לשבר

by

Artwork: ameer&mohamad

Member Since
Feb 2016
Published Books
2
שמות שונים לשבר by ameer jmmal - Illustrated by ameer&mohamad - Ourboox.com

מאפייני השיעור

נושא השיעור: צמצום והרחבת שבר פשוט  כיתה :ה

(שמות שונים לשבר)

נושא השיעור: הרחבת שבר פשוט

שכבת הגיל: ה

נושא בתוכנית הלימודים: הרחבה וצמצום שבר פשוט (עמודים 97-98)

מיומנויות מתוכנית הלימודים:

ניתן להציג שברים שבים ביותר מדרך אחת  ( ציר מספרים  מודלים או במספרים)

2

דגשים ורעיונות מתוכנית הלימודים:

בעזרת אביזרים לתלמיד – עיגולי חלוקה, הילדים ימצאו שברים השווים בגודלם לחצי

לשבר יש יצוגים מספריים רבים הנוצרים כתוצאה מהכפלה או חילוק שני מספרים כשהיחס ביניהם קבוע.

כלומר, אם מגדילים או מקטנים את מספר החלקים שהשלם מחולק ומגדילים פי אותו מספר את מספר החלקים הנמנים, מקבלים את אותו השבר.

3

מיומנויות לומד (מבין מיומנויות המאה ה- 21)

שימוש במחשב ובאמצעי המחשה ממוחשבים בנוסף לשימוש בישומונים וסרטונים שונים

סרט המדבר על צמצום והרחבת שברים

 

ישומון

http://www.mathplayground.com/Fraction_bars.html

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_105_g_4_t_1.html?from=topic_t_1.html

4

מעטפת ותוכנית פדגוגית לשיעור

עקרונות מתמטיים מרכזיים בשיעור:

בעזרת אביזרים לתלמיד – עיגולי חלוקה וסרטוטים, הילדים ימצאו שברים השווים בגודלם לחצי או לכול שבר נתון

מטרות השיעור:

התלמיד ימצא שם שונה לשבר דרך עיגולי חלוקה

1-      מציאת שברים שווים דרך הציור

2-      התלמידים יפתחו אסטרטגיות שונות למציאת ייצוגים מספריים שונים (שמות שונים) לאותו השבר, תוך כדי שימוש באמצעי המחשה ובסרטוטים סכמטיים.

השיעור משתלב ברצף הלמידה הבא:

הכרה בסיסית של שברים פשוטים ושברי יחידה

הרחבת שברים באמצעות מודל

מציאת שמות שונים לשבר בעזרת ציר מספרים- סרגלי שברים

מציאת שמות שונים לשבר באמצעות צמצום והרחבה

5

זמן השיעור: 45 דקות

ציוד לשיעור:

מקרן

מחשב

דפי עבודה

ידע קודם של התלמידים:

מה הוא שבר פשוט

שליטה בלוח הכפל

6
שמות שונים לשבר by ameer jmmal - Illustrated by ameer&mohamad - Ourboox.com
שמות שונים לשבר by ameer jmmal - Illustrated by ameer&mohamad - Ourboox.com
שמות שונים לשבר by ameer jmmal - Illustrated by ameer&mohamad - Ourboox.com
שמות שונים לשבר by ameer jmmal - Illustrated by ameer&mohamad - Ourboox.com
שמות שונים לשבר by ameer jmmal - Illustrated by ameer&mohamad - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book