משחק תופסת מחבואים
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

תופסת מחבואים של שניני

by

Artwork: שני

Member Since
Jan 2020
Published Books
1

שם המשחק: תופסת מחבואים

כמות משתתפים: 3-15

אפשרי בכל גיל

מטרת המשחק: המתחבאים צריכים להתחבא וכשהתופס רואה אותם הם צריכים להתחמק ממנו ללכת ומחבוא אחר.

מהלך המשחק:

1. צריך לבחור ילד אחר שיהי  גם תופס וגם סופר.

2.הילד צריך לספור (עד 10 או 20 לפי המוחלט) ולאחר מכן לנסות ללכת לחפש אות המשתתפים.

3.שאר המשתתפים צריכים להתחבא באזור מוחלט מראש.

4.כשהילד שתופס וסופר מצליח למוצא ילד אחר הוא צריך לנסות לתפוס אותו והמתחבא צריך להתחמק ממנו ולרוץ למקום מחבוא אחר.

5.מי שהילד שתופס וסופר הצליח לגעת בהם פסול.

המנצח: הילד האחרון שלא הצליחו לתפסו.

1
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply