תכונות המלבן ושטחו by walaa - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

תכונות המלבן ושטחו

Member Since
Jun 2020
Published Books
1

חלק 1 : מבוא 

*הגדרות רלוונטיות :

מלבן – מלבן הוא מרובע שלו 3 זוויות ישרות 

תזכורת : מושג ההקבלה –  לפיו  שני ישרים הנמצאים באותו מישור נקראים מקבילים אם הם אינם נחתכים

ניצבות – ישר (או קטע) ניצב לישר (או קטע) אחר אם הם נחתכים בזווית ישרה.

*תכונות המלבן : 

  1. צלעות סמוכות ניצבות זו לזו  
  2. צלעות נגדיות מקבילות זו לזו  
  3. צלעות נגדיות שוות באורכן   
  4. שני האלכסונים שווים באורכם 
  5. שני האלכסונים חוצים זה את זה
  6. מרובע שבו 3 זוויות ישרות הוא מלבן  

1
תכונות המלבן ושטחו by walaa - Ourboox.com

*קישורים לסרטונים לימודיים  :

שם הסרטון : מלבן

3
תכונות המלבן ושטחו by walaa - Ourboox.com

חלק 2 – משימת חקר : 

קישור ליישומון הדינאמי 

*דרישות קדם לשימוש ביישומון : חייב להיות לתלמידים ידע קודם בגיאוגברה (רמה בסיסית ) .

5
תכונות המלבן ושטחו by walaa - Ourboox.com

*שאלות החקר :

המטרה:שהתלמיד יגיע לנוסחת השטח של מלבן . כיצד?

ידע קודם:

*דרישות קדם לשימוש ביישומון : חייב להיות לתלמידים ידע קודם בגיאוגברה (רמה בסיסית ) .

-מכיר נוסחה לחישוב שטח משולש(מחצית מכפלה של גובה בצלע שאליה הוא יורד).

-מכיר חפיפת משולשים ותכונות הנובעות מהחפיפה.

-מכיר מושגי ניצבות ומקבילות.

-מכיר את ההגדרה הפורמלית של איזה מרובע הוא מלבן ותכונותיו של המלבן.

-מכיר מושגים של ניצב ויתר במשולש ישר זווית.

-יודע לחשב שטח של משולש ישר זווית בפרט(מחצית מכפלת הניצבים).

7

שאלות :

1.לכמה משולשים האלכסון BD מחלק את המלבן?

2.מה תוכל לומר על המשולשים הללו?

3.איזה סוגי משולש CDB ומשולש ADB?

4.כיצד תחשב את שטח משולש CDB?

5.כיצד תחשב את שטח המלבן ABCD בעזרת 2 המשולשים CDB  ו – ADB ?

6.מה תפקידם של הניצבים במלבן ABCD?

7.הגדל פי 2 את אחת מהצלעות והשנייה השאר קבועה.מה תוכל לומר על שטח המלבן?

8.כעת הגדל גם את הצלע השנייה פי 2, מה תוכל לומר על שטח המלבן במקרה זה?

9.האם תוכל להגיע למסקנה כללית באשר להשפעת אורכי הצלעות במלבן על שטחו?(נוסחה?)

קישור למסמך שיתופי של שאלות חקר (בגוגל פורמס) .

8

*תיאור הפעילות החקר : 

הפעילות מיועדת לתלמידי חטיבות הביניים , שכבות ח’ בנושא הגיאומטריה , באמצעות יישומון דינאמי שמשתמש בסליידרים רצינו שהתלמידים יחקרו ויתנסו דרך היישומון בחישוב שטח המלבן ואיך הוא מושפע משינוי בערכי (בגודל) צלעותיו .

בעקבות התנסות התלמידים ביישומון וחקירתו  יוכלו להגיע לנוסחא כללית לחישוב שטח המלבן .

*היישומון יכול להוות חוויה וחקירה נעימה לתלמידים ויגרום להעשרת התלמידים בידע בשיטת לימוד שונה וייחודית .

9
תכונות המלבן ושטחו by walaa - Ourboox.com

חלק 3 – פעילות לסיכום הנושא מלבן:

קישור קהוט

11
תכונות המלבן ושטחו by walaa - Ourboox.com

*תשובות לשאלות החקר ולחידון קהוט:

 

קישור למסמך המשותף

13
תכונות המלבן ושטחו by walaa - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply