עבודת שורשים משפחת דיין
Nov 2016
Member Since
1
Published Books

תכנות שונות ליצירת ספר שורשים לשנת בר מצווה

by ornatsur

Artwork: אורנה צור

בסירטון זה תקבלו הסבר על יצירת ספר בתוכנת ourboox

ספר הדרכה זה הוכן בתוכנה זו.

זו כתובת האתר בה נרשמים כמנוי, ללא הרשמה לא תוכלו לעבוד!

 

1

2

בקישור זה תוכלו לקבל הדרכה איך ליצור ספר בתוכנת: Tackk

כתובת האתר

סרטון הדרכה

3

בקישור זה תוכלו לקבל הדרכה איך ליצור ספר בתוכנת: joomag

כתובת האתר

סרטון הדרכה

4

בקישור זה תוכלו לקבל הדרכה איך ליצור ספר בתוכנת: Flipsnake

כתובת האתר

סרטון הדרכה

5

סרטון הדרכה נוסף לFlipsnake

6

סרטון הדרכה לתכנת ZooBburst

כתובת האתר

7

סרטון הדרכה לתוכנת Storybird

 כתובת אתר

8

דוגמאות לאתרים השונים:

בתוכנת Tackk

בתכנת Flipsnack

9

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply