תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש by shir ringel - Illustrated by מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש

by

Artwork: מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל

Member Since
Jun 2020
Published Books
1
תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש by shir ringel - Illustrated by מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל - Ourboox.com

אהבת הארץ והסביבה, ציונות, סובלנות, שוויון, דמוקרטיה, עבודה, לקיחת אחריות, מעורבות, הטלת ספק, עזרה הדדית – אלו הערכים המובילים שלנו בבני המושבים. דרך פעילויות סניפיות ותנועתיות, הרבה כיף, חברים ואתגרים תוכלו לממש את כל הערכים האלו, וביחד ניצור חברה ישראלית צודקת יותר, שוויונית יותר, דמוקרטית, סובלנית ושוחרת שלום. אל תחפשו רחוק- אנחנו נמצאים במושבים, בקיבוצים, ביישובים ואפילו בערים- עם 35 עובדים ומנהלים בשטח, מהמגזר השלישי התנדבותי, מאז 1959.

 

בואו לראות אותנו! מצורף לינק לסרטון היכרות עם התנועה

https://www.youtube.com/watch?v=GcYatOf81No&t=5s

2
עומרי נציג בני המושבים של עבודתנו

בתנועת בני המושבים הילדים ובני הנוער הם הלקוחות והם יצפו להעשרה, חיזוק קשרים עם חברים וחברויות חדשות, יחס אישי מהמדריכים ולעשייה משמעותית ומעניינת, תחושת שייכות והתנסות בחוויות שלא חוו קודם לכן!

החניכים מגיעים אלינו קטנטנים כחומר גלם והשאיפה שלנו היא להשפיע ולקחת חלק בעיצוב הערך העצמי של החניכים ולגדל בכל שכבת גיל חניכים יצרנים- שהם המדריכים של דור המחר!

כחלק ממטרות התנועה להיות תנועה מפתחת שליחות ומחויבות נרצה להעניק לחניכים את האפשרות לחשיפה אישית ולתת מקום וביטוי לכישרונותיהם השונים.

אל מול החניכים ניתן לומר שקיים סוג של עליונות. כלומר קיים מדרג ברור בין  החניכים הצעירים לבוגרים יותר, וביניהם לבין הרכזים- כלומר, מי הם מקבלי ההחלטות ומי הצוות שמוודא שהחניכים עומדים בנהלי המסגרת וכו’ אך יחד עם זאת התנועה דוגלת יותר בשיתופיות וקבלת השונה ומקבלת אליה את כל הילדים והילדות ללא תהליכי מיון או סינון וללא תנאי הישגי או כל הבדל אחר.

דבר נוסף שניתן לומר הוא שאצלנו בתנועה יחסי אנוש טובים הם מרכיב מרכזי וחשוב ואפשר לראות את זה בקשר המיוחד שנרקם בין המדריכים לחניכים לאורך הדרך.

4
תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש by shir ringel - Illustrated by מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל - Ourboox.com

תנועת בני המושבים פועלת לפי מודל קבלת ההחלטות. בנושאים שונים פועלות דמויות שונות מדרגים שונים, וכולם מתוך חיבור לשטח. המדריכים והרכזים מכירים את ההקשר התרבותי של החניכים, עושים איסוף מידע, אימות עובדות והתייעצות, ומתוך כך מעלים פתרונות, בהתאם לאופי הארגון. כמובן שאחרי שמעלים פתרונות מפעילים את הראש הביקורתי ומנתחים את האופציות הקיימות- כמו שאמרנו, “הטלת ספק” בערכי התנועה. לבסוף יבחר הפתרון האתי והלגיטימי ביותר, בהתחשב בכל הנתונים וההקשר.

הדילמות הנפוצות ביותר ארגון הן הצורה בה הצוות מתאים את אופי התנועה בין הציבורים השונים ומה תפקיד התנועה בהתאם לחיי הנוער בישראל כיום.

6
תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש by shir ringel - Illustrated by מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל - Ourboox.com
תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש by shir ringel - Illustrated by מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל - Ourboox.com
תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש by shir ringel - Illustrated by מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל - Ourboox.com
תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש by shir ringel - Illustrated by מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל - Ourboox.com
תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש by shir ringel - Illustrated by מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל - Ourboox.com
תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש by shir ringel - Illustrated by מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל - Ourboox.com

קורונה בבני המושבים..

מקפידים על ההנחיות!

 

לינק- מסכמים תקופה לא פשוטה אך מלאה בעשייה בפורמט החדש

 

https://www.youtube.com/watch?v=SVwfkqdNrfs

13
תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש by shir ringel - Illustrated by מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל - Ourboox.com
תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש by shir ringel - Illustrated by מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל - Ourboox.com
תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש by shir ringel - Illustrated by מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל - Ourboox.com
תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש by shir ringel - Illustrated by מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל - Ourboox.com
תנועת בני המושבים- מטלת סיכום קורס מבוא לשירותי אנוש by shir ringel - Illustrated by מגישות: שיר רינגל ומלכי קופל - Ourboox.com
מתנדבים בחלקאות

עלו והגשימו!

אוהבים אתכם

בני המושבים

ושיר ומלכי

🙂

20
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply