תפיסה מרחבית- מעל/מתחת

by sivan

Artwork: סיוון עיני

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

תפיסה מרחבית- מעל/מתחת

by

Artwork: סיוון עיני

  • Joined Aug 2020
  • Published Books 2

מידע כללי:

שם הילד: סשה

גיל הילד: חמש

אוכלוסייה: עיכוב התפתחותי.

סוג הלקות: לקות שמיעה, וקושי שפתי.

חוזקות: חברותי, סקרן, בעל הבחנה חזותית טובה.

קשיים: סף תסכול נמוך, ואוצר מילים קטן לעומת בני גילו.

2

דף תצפית

תאריך:12.12.19   שעת התחלה:8:05    שעת סיום:8:20

תצפית על: סשה  גיל:5

הערות: התצפית בוצעה בשעת הגעת הילדים לגן

תוצאה התנהגות נסיבה
בוחר בפאזל ומתיישב הסייעת מבקשת מסשה לבחור משחק ולשבת ליד שולחן
אמיר בוחר לשבת בשולחן אחר. סשה מזמין אותו להרכיב איתו את הפאזל אמיר מגיע לגן
וסשה ממשיך להרכיב את הפאזל לבד. אמיר בוחר לשבת בשולחן אחר
אלין מסכימה. סשה מזמין אותה להרכיב איתו את הפאזל אלין מגיעה לגן
אלין מחייכת. סשה מוחא לה כפיים אלין מסכימה להצטרף לסשה למשחק
אלין עונה שכן. סשה שואל את אלין אם היא רוצה עזרה סשה שם לב שאלין עם אותו חלק מספר רגעים ולא יודעת לאן הוא מתחבר
סשה מוצא את מיקום החלק. הוא מתבונן בחלק, ומחפש את מיקומו אלין עונה שהיא רוצה עזרה
אלין מנסה לחבר ולא מצליחה סשה מצביע על המיקום של החלק, ואומר לה “לפה”. סשה מוצא את מיקום החלק.
אלין שואלת אותו “איך” סשה עושה תנועה  עם יד ימין אלין מנסה לחבר ולא מצליחה
אלין עדיין לא מבינה סשה עונה לה “ככה” עם תנועת סיבוב בידו אלין שואלת אותו “איך”
אלין שואלת אותו “לאיפה” סשה מתרגז אלין עדיין לא מבינה
היא מנסה לחבר את החלק ועדיין לא מצליחה הוא עונה לה “שם” אלין שואלת אותו “לאיפה”
אלין נעלבת וקמה מהשולחן סשה עומד וצועק עליה “שם” היא מנסה לחבר את החלק ועדיין לא מצליחה
סשה מתחיל לבכות אלין נעלבת וקמה מהשולחן
הסייעת נותנת לו את החלק ביד ואומרת לו תרכיב סשה מרים את החלק ומציג ולסייעת ואומר לה “זה לשם” הסייעת ניגשת לראות מה קרה בין סשה לאלין
סשה ממשיך להרכיב את הפאזל לבד.

 

הוא מרכיב את החלק ואומר “ככה. פה. לא שם!”. הסייעת נותנת לו את החלק ביד ואומרת לו תרכיב
3

רפלקציה על התצפית:

מן התצפית ניתן לראות כי סשה מאד חברותי. הוא מזמין חברים להרכיב איתו את הפאזל, וכאשר ראה שאלין זקוקה עזרה הוא נחלץ לעזרתה.

סשה מתקשה להרכיב משפטים ארוכים, ונעזר בתנועות ידיים על מנת להסביר את עצמו. הקושי השפתי של סשה מביא אותו לתסכול רב.

מן התצפית למדתי שהעיכוב ההתפתחותי של סשה בתחום השפתי משפיע עליו מאד בפעילויות שגרתיות,מלווה אותו בפעילויות יום- יומיות ואף עלול לפגוע בו מבחינה חברתית עם בני גילו.

4

נושא הלימוד: תחושה מרחבית.

מדוע בחרתי בנושא זה:

בחרתי בנושא זה כיוון שראיתי שסשה מתקשה לתאר לאלין את המיקום של החלק. לו סשה היה יודע לתאר להסביר לאלין לאן החלק מתחבר תוך שימוש במילים ליד/ מתחת/ מעל המשחק ביניהם היה נמשך. ההתפתחות השפתית של סשה מעוכבת ולכן מילים המתארות יחסים במרחב חסרות לו. השימוש במילים אלה יכול לשמש את סשה בהרבה מאד מצבים יומיומיים ובכך למנוע ממנו תסכולים רבים.

נושא התפיסה המרחבית מופיע בתוכנית הלימודים במתמטיקה לגן הילדים.

5

מטרות תוכנית הלימודים- מתמטיקה לגן הילדים:

  • להניח את היסודות להתפתחות החשיבה המתמטית של הילדים.
  • לעודד את הסקרנות והרצון דל הילדים לעסוק ולהתנסות במתמטיקה, על מנת לפתח כישורים של התבוננות, חקירה, והסקה.
  • לחבב על הילדים את העיסוק במתמטיקה.

ומכאן נגזרות מטרות כלליות של התוכנית:

-לטפח בוגר גן בעל ידע והבנה לגבי מושג המספר.

-לטפח בוגר גן בעל ידע והבנה לגבי הצורות והגופים הסובבים אותם.

-לצייד את הילדים בכלים מתמטיים שיעזרו להם לפתור בעיות בחיי היום-יום.

ריכוז נושאי התכנית:

התכנית מתמקדת בשלושה נושאים מתמטיים:

  1. מושג המספר.
  2. תחושה מרחבית וגיאומטריה.
  3. מושגים כמותיים בחיי היום- יום.

6
תפיסה מרחבית- מעל/מתחת by sivan - Illustrated by סיוון עיני - Ourboox.com
תפיסה מרחבית- מעל/מתחת by sivan - Illustrated by סיוון עיני - Ourboox.com

הנושא: תפיסה מרחבית.

המושג: מעל ומתחת.

הגדרת התנהגות: הילד ידע להשתמש בשפה מדויקת כדי לתאר יחסים בסיסיים במרחב, וכן, הילד יבצע משימות הקשורות ביחס מיקום אלה (מתוך תוכנית הלימודים בחשבון).

הגירוי המבחין: הסביבה בה בתלמיד נמצא

ידע קודם:

זיהוי ושיום צבעים

זיהוי ושיום בע”ח

זיהוי ושיום רהיטים

9

פעילות ראשונה:

בפעילות זו אשתמש בהצגה לסירוגין.

אציג כרטיסייה עם דמות של חתול ושולחן. אסביר שכעת אציג לו מס’ כרטיסיות. בחלק מהם החתול יהיה מעל השולחן, ובחלק מהכרטיסיות החתול יהיה מתחת לשולחן. בחלק מהכרטיסיות השולחן לא יופיע כלל, ובכרטיסיה זו יופיע רק חתול. על סשה יהיה לזהות מתי החתול נמצא מעל/מתחת לשולחן. וכאשר אציג את הכרטיסיות האלה- הוא צריך לומר- “החתול מעל/מתחת לשולחן”.

אתן חיזוק לסשה על כל הצלחה בזיהוי ואמירת משפט בצורה טובה תוך שימוש במילים מעל/מתחת.

שליטת גירוי- הילד יזהה היכן נמצא החתול ביחס לשולחן.

מה יכול להפריע ליצירת שליטת גירוי- מיקום החתול ביחס לרהיט לא יהיה מספיק ברור לסשה.

אתגבר על זה ע”י הכנת כרטיסיות גדולות וברורות אשר יהיה קל להבחין מה מיקום החתול ביחס לרהיט.

10

פעילות שניה:

בפעילות זו אשתמש בהצגה סימולטנית.

אניח מול סשה שש קוביות בצבעים שונים,ואבקש מסשה לבנות מגדל לגובה מהקוביות. לאחר שסשה יסיים לבנות את המגדל, אשאל אותו שאלות על מיקום הקוביותאחת ביחס לשניה, כמו “איזה קוביה נמצאת מעל הקוביה הצהובה”. אסביר לסשה שעליו לענות לי תשובה מלאה , לדוגמא: “הקוביה האדומה נמצאת מעל הקוביה הצהובה”.

אתן לסשה חיזוקים גם על בניית המגדל, וכן על משפטים המתארים את מיקום הקוביות תוך שימוש במילים מעל/מתחת.

שליטת גירוי– סשה יצליח ולזהות את מיקום הקוביה ביחס לקוביות האחרות,  ולהשתמש במילים מעל ומתחת בצורה נכונה בתוך משפט על מנת לתאר את מיקומה.

מה יכול להפריע ליצירת שליטת גירוי – קוביות בצבעים דומים. גירויים שונים מהסביבה.

אתגבר על זה ע”י הכנת קוביות בצבעים שונים מראש, ובחירת סביבה שקטה ונטולת גירויים כמה שיותר.

11

תמיכות אשר אשתמש בהם בפעילות:

פעילות ראשונה- כרטיסיות עם חתול ושולחן.

תמיכה בגירוי:

הפניית תשומת לב- אצביע על החתול המופיע בכרטיסיה.

תמיכה בתגובה:

הדגמה- אדגים לסשה שכאשר אני רואה תמונה עם חתול מתחת לשולחן- אני אומרת “החתול נמצא מתחת לשולחן”.

פעילות שניה- מגדל קוביות.

תמיכה בגירוי:

מיקום- אקרב את הקוביה אותה אני רוצה שסשה יסדר במגדל, שתהיה יותר קרובה אליו.

תמיכה בתגובה:

תמיכה מילולית- אתחיל במקום סשה את המשפט “הקוביה הצהובה נמצאת….”

12

שימוש בתמיכה:

בפעילות עם הכרטיסים- אשר היא פעילות עם הצגה לסירוגין, אשתמש בתמיכה בתגובה במהלך הלמידה ולא בתחילתה כדי שסשה יתנסה אך לא ירגיש תסכול רב מחוסר ההצלחה במידה ולא יצליח.
בפעילות עם הקוביות- אשר היא פעילות עם הצגה סימולטנית, אשתמש בתמיכה בתגובה בתחילה על מנת שייזכר כיצד לענות בצורה נכונה.

הדהיית תגובה:

בפעילות עם הכרטיסיות- אתן לסשה להתנסות בעצמו בזיהוי החתול בתמונה, ורק במידת הצורך אפנה אליו את תשומת ליבו.

בפעילות עם הקוביות- בהדרגה, קירוב הקוביות לסשה יעשה בצורה אשר פחות נראית לעין, ובסוף- לא אקרב כלל את הקוביות.

במידה וסשה לא יצליח לבצע את המשימות ללא התמיכה, אנסה למצוא סביבה נטולת גירויים ומסיחים, וכן לשבת איתו בחלל קטן יותר שבו יצליח לשמוע ולהבין אותי בצורה טובה יותר

13

הכללת גירוי:

אבצע עם סשה הכללת גירוי בפינת ההרכבה בגן, בבניית מגדלים ממגוון רחב של קוביות, גופים וצורות.

בנוסף, במשחק חם-קר בו אחביא חפץ לסשה בגן, ואתן לו רמזים למיקום החפץ תוך שימוש במילים מעל/מתחת לחפצים אחרים בגן.

הכללת תגובה:

כאשר אבקש מסשה ועוד ילדים לסדר פינה מסויימת בגן, סשה יוכל להנחות את הילדים היכן להניח את הדברים.

שימור התנהגות שנלמדה:

נותנת לסשה מקום בפעילויות בהם יש צורך בהתמצאות במרחב והבנה יישומית של הנחת דברים מעל/ מתחת לעצמים בסביבה.

למשל- הכנת העגלה לארוחת הבוקר- כאשר במדף העליון מניחים כריכים ובמדף התחתון- צלחות ומעלים סכו”ם.

14

תיאור הפעילויות

דרכי התערבות משוב ספציפי להתנהגות מטרה קריטריון להצלחה = ההתנהגות המצופה מהתלמיד
הצגה לסירוגין:

אציג כרטיסייה עם דמות של חתול ושולחן. אסביר שכעת אציג לו מס’ כרטיסיות. בחלק מהם החתול יהיה מעל השולחן, ובחלק מהכרטיסיות החתול יהיה מתחת לשולחן. בחלק מהכרטיסיות השולחן לא יופיע כלל, ובכרטיסיה זו יופיע רק חתול. על סשה יהיה לזהות מתי החתול נמצא מעל/מתחת לשולחן. וכאשר אציג את הכרטיסיות האלה- הוא צריך לומר- “החתול מעל/מתחת לשולחן”.

אתן חיזוק לסשה על כל הצלחה בזיהוי ואמירת משפט בצורה טובה תוך שימוש במילים מעל/מתחת

תמיכה בגירוי-

הפניית תשומת לב- אצביע על החתול המופיע בכרטיסיה

תמיכה בתגובה-

הדגמה- אדגים לסשה שכאשר אני רואה תמונה עם חתול מתחת לשולחן- אני אומרת “החתול נמצא מתחת לשולחן”

על כל הצלחה של סשה בזיהוי כרטיסיה אשר בה החתול מעל/ מתחת לשולחן, וכן אמירת המיקום של החתול ביחס לשולחן- סשה יקבל חיזוק מילולי. בסיום הפעילות סשה יקבל מדבקת מדליה. סשה יצליח לזהות את מיקום הקוביה ביחס לקוביות האחרות,  ולהשתמש במילים מעל ומתחת בצורה נכונה בתוך משפט על מנת לתאר את מיקומה.
הצגה סימולטנית.

אניח מול סשה שש קוביות בצבעים שונים,ואבקש מסשה לבנות מגדל לגובה מהקוביות. לאחר שסשה יסיים לבנות את המגדל, אשאל אותו שאלות על מיקום הקוביותאחת ביחס לשניה, כמו “איזה קוביה נמצאת מעל הקוביה הצהובה”. אסביר לסשה שעליו לענות לי תשובה מלאה , לדוגמא: “הקוביה האדומה נמצאת מעל הקוביה הצהובה”.

תמיכה בגירוי:

מיקום- אקרב את הקוביה אותה אני רוצה שסשה יסדר במגדל, שתהיה יותר קרובה אליו.

תמיכה בתגובה:

תמיכה מילולית- אתחיל במקום סשה את המשפט “הקוביה הצהובה נמצאת….”

 

סשה יקבל חיזוקים מילוליים במהלך בניית המגדל, ולאחר הצלחת תיאור המיקום של הקוביות אחת ביחס לשניה, הוא יקבל עדש שוקולד. סשה יצליח לזהות את מיקום הקוביה ביחס לקוביות האחרות,  ולהשתמש במילים מעל ומתחת בצורה נכונה בתוך משפט על מנת לתאר את מיקומה.
15
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content