תקשוב וחדשנות בלמידה עם ד”ר הדר רונן- הספר של מירי שורץ by miri shvarts - Illustrated by מירי שורץ - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

תקשוב וחדשנות בלמידה עם ד”ר הדר רונן- הספר של מירי שורץ

by

Artwork: מירי שורץ

  • Joined Jan 2022
  • Published Books 2

שיתופיות בלמידה

למידה שיתופית הינה למידה משמעותית וחווייתית, המקדמת הבניית ידע וחשיבה מסדר גבוה. שיתופי הפעולה בין הלומדים השותפים ללמידה הם הבסיס ליצירה ולחדשנות בכל תחום. אופן למידה זה יוצר שייכות לקבוצה אצל כל אחד מהשותפים ומעורר חשיבה ודיון בין אישי, תוך פיתוח יחסי גומלין בין השותפים.

בשיתופיות בלמידה ישנם שלוש רמות של שיתופיות:
1. shering– ברמת השיתוף הבסיסית, הלומדים משתפים זה את זה בתוצרים מוגמרים שגם אחרים יוכלו לעשות בהם שימוש.

2. Cooperating– רמה זו מתייחסת לתהליך מכוון ליצירת תוצר משותף, שמתקיימת בו חלוקת עבודה ברורה בין חברי הצוות כאשר כל אחד מהשותפים אחראי על חלק מסוים, מוגדר ומובחן במשימה.

3.  Collaborating- מתייחס לשיתופיות הכוללת עבודה משותפת ודינמית, לאורך כל תהליך היצירה, על מנת לייצר תוצר משותף.

2

3

משחוק בלמידה

משחוק בלמידה היא גישה פדגוגית להנעת התלמידים ללמוד באמצעות אלמנטים  של משחק בסביבות למידה תוך כדי תהליכי הלמידה המתקיימים בכיתה.

המטרה היא למקסם את ההנאה והמעורבות באמצעות הגברת העניין של הלומדים ומתן מוטיבציה להמשיך ללמוד.

אז מה יש בסביבת משחק, שכל כך מושך אותנו?

הנאה, כיף! 

אתגר המעבר לשלב הבא

חוקים ברורים

אפשרות להגדרת סטטוס והגשמה עצמית

פידבק מיידי, רגשי

אלמנט התחרות

ועוד ועוד ועוד….

אז מה האלמנט שלך שמושך אותך לשלב משחוק בלמידה?

4
תקשוב וחדשנות בלמידה עם ד”ר הדר רונן- הספר של מירי שורץ by miri shvarts - Illustrated by מירי שורץ - Ourboox.com

BRING YOUR OWN DEVICE- למידה ניידת

דגם למידה מתקדם בשילוב אמצעי קצה (מחשב נייד או סארטפון או טאבלט)

בו לכל לומד מכשיר אישי צמוד לאורך שעות הלימוד ומחוצה להן.

בגישת למידה זו אמצעי הקצה- המחשב הניייד / הטלפון הנייד/ הטאבלט

הם חלק בלתי נפרד מהלמידה ועל כך על התלמידים להצטייד באמצעי הקצה הדיגיטליים על מנת להיות שותפים פעילים במהלך הלמידה.

בשילוב אמצעי הקצה ניתן לקיים למידה המשלבת “מציאות רבודה” או “מציאות וירטואלית” היוצרת מיזוג בין המציאות הפיזית ולמציאות הוירטואלית ויוצרת רבדים נוספים וירטואליים על פני הרובד הפיזי.

שיטת הלמידה הניידת מעצימה את ההמחשה של המושגים הנלמדים באמצעים טכנולוגיים מרהיבים ויוצרת חוויית למידה חדשנית, מרגשת ומשמעותית.

6
תקשוב וחדשנות בלמידה עם ד”ר הדר רונן- הספר של מירי שורץ by miri shvarts - Illustrated by מירי שורץ - Ourboox.com
תקשוב וחדשנות בלמידה עם ד”ר הדר רונן- הספר של מירי שורץ by miri shvarts - Illustrated by מירי שורץ - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content