תקשוב וחדשנות

by yousef

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

תקשוב וחדשנות

  • Joined Dec 2020
  • Published Books 2

למידה שיתופית

 

1

כיתה הפוכה

1. הוראה פנים-אל-פנים בכתה
משולבת למידה מרחוק בבית
) מדיה חברתית, סרטי וידאו ועוד (.
2. גישת התלמיד במרכז
3. דגש על חשיבה ברמה גבוהה
ולא על שינון.

2
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now