תקשורת by Yael Maimon - Illustrated by דבורה חוברה ויעל מימון. - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

תקשורת

by

Artwork: דבורה חוברה ויעל מימון.

  • Joined Jan 2022
  • Published Books 1

:תיאור התלמידים

תלמידים בקבוצת גיל 21+,בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

לומדים בפרויקט כנפי רוח במכללת תלפיות

מערך שיעור – הקשבה

https://docs.google.com/document/d/1eWT7QBUe678n8dOxM6Q1GWMvfau4azhX/edit?rtpof=true

 

 

2

נושא הנלמד: הקשבה

תוכנית הלימודים: שעת חברה לכיתה ז’ – התלמיד כחלק מקבוצה חברתית, חברות

ושיתוף פעולה. יחידת הוראה תרגילי הקשבה בנושא חשיבות ההקשבה, מינהל ח”ן

https://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/seventh-grade/edu-hour/Pages/Teaching-materials.aspx

 

3

:התנהגות נלמדת

התלמידים ילמדו איך נכון להקשיב לאחר

:הגדרת התנהגות

התלמידים ידעו להקשיב לאחר בצורה נכונה על פי מאפייני ההקשבה-קשר עין, מימיקה והקשבה פעילה

:מיומנות קדם נדרשת

על התלמידים לדעת את חשיבות ההקשבה

4

פעילויות ללימוד

חלוקה לקבוצות הקשבה

הצגה לסירוגין- התלמידים יתחלקו לקבוצות ובהם כיסא של תלמיד מדבר וכיסא שלתלמיד  מקשיב- כל פעם שהתלמידים מתחלפים בהתחלה יוצג להם מאפייני ההקשבה כתזכורת ובסוף ישאלו על פי איזה מאפיין הם הקישבו

הצגת סיטואציות

התלמידים יצפו בתמונות המציגות סיטואציות של הקשבה נכונה ולא נכונה  והתלמידים ינתחו כל סיטואציה האם ההקשבה היא נכונה על פי המאפיינים שנלמדו

או לא

שליטת גירוי

הקשבה בצורה נכונה כאשר פונים לדבר איתי

 

נסיבות התלמידים מתקשים בהקשבה נכונה

התנהגות התלמידים לומדים על חשיבות ההקשבה וכיצד נכון להקשיב

תוצאה התלמידים מיישמים את הנלמד ומקשבים אחד לשני בצורה נכונה

5

תמיכה בגירוי

בתחילה נציג את הסיטואציה שבתמונה במקביל למאפייני ההקשבה ונצביע ביחד עם הניתוח של התלמידים על כל מאפיין האם הוא משתמש בו או לא

בנוסף, אצביע על כל מאפיין ואשאל האם הוא השתמש בו או להיפך

6
תקשורת by Yael Maimon - Illustrated by דבורה חוברה ויעל מימון. - Ourboox.com

תמיכה בתגובה

 במידה והתלמיד מתקשה בניתוח הסיטואציה אשתמש בהדגמה על עצמי ואשאל אותו האם אני מקשיבה לו בדרך נעימה ונכונה. אם כן באיזה מאפיין השתמשתי ואם לא למה

8
תקשורת by Yael Maimon - Illustrated by דבורה חוברה ויעל מימון. - Ourboox.com

שימוש בתמיכות

בהתחלה אציג לילד את הסיטואציה ואתן לו להתמודד לבד לאחר שהתלמיד ניסה ולא הצליח אנו נתחיל להשתמש בתמיכות

בהתחלה אשתמש בתמיכת גירוי- ואחר כך בתמיכת תגובה

הדהיית התמיכה

כאשר אנחנו נותנים תמיכה בגירוי מסוג הדגמה על עצמי של הסיטואציה אנחנו לאט לאט נעבור רק להצביע על התמונה ללא הדגמה עד שלא ניתן תמיכה בכלל ואתן לתלמיד לנתח את הסיטואציה לבד

10

הכללת גירוי

אלמד את התלמיד את מאפייני ההקשבה תוך כדי תרגול איתי שהם מקשיבים לי ולאחר מכן אתן לתלמידים להקשיב כל פעם לתלמיד אחר

אתן לתלמידים לתלמידים לזהות הקשבה נכונה בכל מיני סיטואציות שונות

11

הכללת תגובה

אתן לתלמידים להקשיב לתלמיד אחר בכל מיני דרכים- כל פעם להשתמש במאפיין אחר שיבחרו

12
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content