Loading Book...

المضامين لموضوع ال رياضيات

للصف ال سابع للسنة الدراس ية 2017-2016

. ترتيب العلميات الحسابيّة

 العمليات الحسابيّة األربع )جمع، طرح، ضرب، قسمة( لألعداد

. جمع، طرح، ضرب، قسمة الكسور العاديّ ة.

. جمع، طرح، ضرب وقسمة الكسر العشري فقط على عدد صحيح .

. مسائل كالميّ ة .

 الهندسة المستويّة، مساحات ومحيطات األشكال الهندسيّة: مربع،

  . مستطيل، دائرة ومثلث.

Ad Remove Ads [X]
Skip to content