ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ

by

Artwork: captdido

 • Joined Mar 2020
 • Published Books 22

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО РЕЧНО

КОРАБОСТРОЕНЕ И

КОРАБОПЛАВАНЕ 

гр. РУСЕ

 

 адрес: пл. “Васил Левски” 1а,

тел.: 082/ 83 42 82, е-mail: [email protected],

website: https://www.pgrkk-ruse-bg.net/

2
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
Tantum scimus, quantum memoria tenemus
/Знаем толкова, колкото помним/

 

В далечната 1881 г. в град Русе

се открива първото в България

 

Морско училище за

подготовка на машинисти и

огняри.

4
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване възниква през повратната за българското корабостроене и корабоплаване 1962 г., когато реконструк-цията на съществуващия вече в гр. Русе корабостроителен и кораборемонтен завод и разрастването на плавателния парк на Параходство българското речно плаване и Дунавски драгажен флот изискват подготвени технически кадри.

 

С разпореждане No.1452 на МС от 26.08.1962 г. е открит Техникум с три- и четири-годишен курс на обучение.

 

През 1965 г. започва изграждането на собствена сграда, която приема първите си ученици през октомври 1968 г.

6
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Днес в Професионалната гимназия по речно корабо-строене и корабоплаване е изградена модерна учебна база, включваща:

 

 • добре оборудвани кабинети за изучаване на предмети от общообразователна и професионална подготовка;
10
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

 

 • компютърни кабинети за обучение по информационни технологии и информационни системи в различните професии;

 

12
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

 

 • много добре обзаведен корпус, включващ специализирани лаболатории и учебни работилници;
14
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване разполага със спортен комплекс, състоящ се от покрит плувен басейн и модерно обзаведени зали за тенис на маса и фитнес.

 

Плувният басейн се ползва от учениците и учителите на гимназията, както и като общоградски център за обучение по водни спортове.

 

В него се провеждат състезания и подготовка на спасители по линия на БЧК.

16
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Представяме Ви и нашите любезни партньори, с чиято помощ успяваме да изградим високи образователни нива по време на учебните плавателни и производствени практики:

 

 

18
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
32
SPEEDY
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

П Г Р К К

предлага за седмокласниците

през учебната 2021/2022 г.

обучение по следните специалности:

 

 

 • КОРАБОВОДЕНЕ – РЕЧНО
 • ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБИ
 • ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ
36
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

специалност Корабоводене – речно

Обучението по специалност Корабоводене – речно се извършва в дневна форма с продължителност 5 години. Учебният план и програмите са разработени въз основа на изискванията на международните конвенции и българското законодателство и включват общообразователни предмети и предмети от професионалната подготовка като:

 • Устройство на кораба;
 • Речно дело;
 • Навигация и лоция;
 • Метеорология;
 • Речно законодателство;
 • Товарно дело;
 • Електронавигационни прибори и др.
38
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

 

Учениците от XIти и XIIти клас провеждат своите

плавателни практики в реални условия на борда на корабите, собственост на браншовите фирми.

 

 

Обучението завършва с Държавен изпит по теория и практика за придобиване на трета степен

на професионална квалификация по

специалност Корабоводене – речно.

 

 

 

40
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

 

По време на своето обучение учениците получават и отлична чуждоезикова подготовка.

 

 

Изучават се:

 

 • I. чужд език  – английски;

 

 • II. чужд език – руски.

 

42
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Реализация на завършилите специалността

 Корабоводене -речно

 

Завършилите специалността могат да работят като

щурмани по вътрешните водни пътища на Европа

в държавни и частни корабоплавателни компании или като моряци на морски кораби.

 

44
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

 

Учениците, завършили специалност

Корабоводене – речно, придобиват правоспособност, призната от Международната морска организация IMO, с която могат да плават на кораби под

български или чуждестранен

флаг.

50
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

специалност

Електрообзавеждане на кораби

Обучението по специалност Електрообзавеждане на кораби се извършва в дневна форма с продължителност 5 години. Учебният план и програмите са разработени въз основа на изискванията на международните конвенции и българското законодателство и включват предмети от професионалната подготовка като:

 • електрически машини и инсталации;
 • електрообзавеждане на кораба;
 • автоматизация на кораба;
 • монтаж и експлоатация на корабното ел. обзавеждане;
 • безопасност на корабоплаването и др.
52
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Учениците провеждат учебно-производствени и учебно- производствени плавателни практики в реални условия на борда на корабите, собственост на браншовите фирми.

 

Обучението завършва с Държавен изпит по теория и практика за придобиване на трета степен

на професионална квалификация по

специалност

Електрообзавеждане на кораби

54
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Реализация на завършилите специалността

Електрообзавеждане на кораби

 

Завършилите тази специалност ще  могат да работят като корабен електротехник, както по речни, така и на морски кораби в държавни и частни корабоплавателни компании.

 

56
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Всички, успешно завършили специалността

Електрообзавеждане на кораби,

получават

Свидетелството “Електротехник“.

 

 

Тази правоспособност дава право за професионално развитие и усъвършенстване не само на борда на кораби, а и в други промишлени предприятия като електротехник.

58
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

специалност 

Логистика на товари и услуги

 

Обучението по специалността

Логистика на товари и услуги

се осъществява в дневна форма с

продължителност 5 години.

 

Учебният план от 2013 година на Министерството на образованието и науката е в съответствие с всички нови информационни и телекомуникационни технологии,

които са част от съвременната

Световна система за логистика и спедиция.

 

60
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Учениците провеждат учебно-производствени практики в реални условия в офисите на браншовите фирми.

 

Обучението завършва с Държавен изпит по теория и практика за придобиване на втора степен

на професионална квалификация по

специалност

Логистика на товари и услуги

62
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

По време на своето обучение учениците получават и отлична  чуждоезикова подготовка.

 

 

Изучават се:

 

 • I. чужд език  – английски;

 

 • II. чужд език – руски.
64
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Завършилите специалността

Логистика на товари и услуги

придобиват:

 

 • знания и умения по транспортно и търговско право, транспортен бизнес, финанси и счетоводтво;
66
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Завършилите специалността

Логистика на товари и услуги

придобиват:

 

 • умения и компетентности да разчитат и състяват документи, свързани със спедиторската, складовата и диспечерската дейност в модерните логистични центрове.
68
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Завършилите специалността

Логистика на товари и услуги

придобиват:

 

 • свидетелство за управление на моторно превозно средство – категория В;

 

70
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Завършилите специалността

Логистика на товари и услуги

придобиват:

 

 • свидетелство за управление на малък кораб по река Дунав;

72
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Нашите ученици активно

вземат участие и

реализират разнообразни

ПРОЕКТИ

по европейски стандарти…

75

 Участие в проект “Danube SKILLS”,

съфинансиран със средства по

оперативна програма за

трансгранично сътрудничество “Дунав 2014 – 2020”

 

по дейност

 

Безопасни практики при извънредни ситуации на борда на кораба – оперативно ниво”

 

и осъществен съвместно с

 

Изпълнителна агенция “Морска администрация”

76
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Участие в международен проект

 

INNOVENTER

 

за обучение по социално

предприемачество,

в партньорство с

 

Русенски университет “Ангел Кънчев”

78
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Проект

Представителен дунавски

флотски отряд“,

осъществен по идея на

Регионалния съюз на офицерите и

сержантите от запаса и

резерва – Русе

и реализиран с възпитаници

на ПГРКК

82
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Проектът

 „Дунавската флотилия и приносът ѝ за развитието на свободния дух на русенци”

бе посветен на 140-та годишнина от създаването на Дунавската флотилия и Българския военноморски флот.

 

Проектът е част от програма „Знание и растеж – 2019”

на фондация „Русе – град на свободния дух”.

 

Изпълнява се съвместно с:

 • Регионален исторически музей – Русе;
 • Военно окръжие – Русе;
 • Национално дружество “Традиция” – клуб Русе;
 • Военен клуб – Русе.
84
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Участие в проект

 

Училище по природа“,

 

осъществен с партньорството на

 

ТД “Приста”

86
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

През учебната 2019/2020 година

 

Професионална гимназия по речно корабостроене

и корабоплаване – Русе

работи по следните проекти,

финансирани от

Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“,

 

съфинансирана от Европейския съюз

 

чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

88
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
Проект BG05M20P001-2.011-0001
„Подкрепа за успех“

 

Групи за допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения, съответно:

 • български език и литература – 2 групи;
 • математика – 2 групи;
 • химия и оос;
 • английски език;

Групи за занимания по интереси, както следва:

 • социален предприемач;
 • млад журналист;
 • млад фотограф.
90
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

Проект BG05M20P001-2.012-0001

 

“Образование за утрешния ден”

 

Група за допълнителни занимания по

ключови дигитални умения – базови и за напреднали:

 

Забавни информационни технологии с игри

94
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

През 2020-та г. в ПГРКК започна изграждането на STEM център, който обхваща четирите принципа, които са ключови в образованието на XXI-ти век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникацияSTEM центърът демонстрира на учениците как научния подход може успешно да бъде приложен в ежедневието. Уменията, разработени чрез STEM, осигуряват на учениците една стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот. Тук учениците ще развият ключови умения и компетентности, като:

 • Творческо мислене;
 • Критичен анализ;
 • Работа в екип;
 • Инициатива;
 • Общуване.
96
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

УЧИЛИЩЕН КАЛЕНДАР,

ИЗПЪЛНЕН С ТРАДИЦИИ

И НАРОДНИ ОБИЧАИ

 

 

 

Обичаите и традициите внасят устойчивост и стабилност в обществената действителност, съхраняват нейния статус, предпазват я от деформация и унищожение.”

проф. Н. Мизов
98
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

15 Септември

Първият учебен ден

 

В първия учебен ден
става истинска промяна,
всеки тръгва окрилен
със своята мечта голяма.

 

В първия учебен ден
звънва първият звънец.
Викваш с букет от прага:
– Колко много съм пораснал, мамо!

100
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

01 Ноември

Ден на народните будители

 

По повод обявяването на празника за общонационален, министър Стоян Омарчевски казва: „…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на Възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот…”
102
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

06 Декември

Никулден

и 

патронен празник

на ПГРКК

Празникът е на свети Николай Мирликийски, който се почита като избавител на пленниците и покровител на моряците, пътешествениците, търговците и банкерите.
Традиционно патронният празник на ПГРКК се отбелязва от учениците чрез поставяне на венци на паметника на моряка и пищни тържества във Военния клуб, гр. Русе.
104
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

24 Декември

 

Коледа

 

Рождество Христово, също Коледа или Божич е един от най-големите църковни празници в християнския свят. На него християните честват рождението на Сина Божий Иисус Христос. Според Евангелието от Лука това станало в град Витлеем, провинция Юдея.
В ПГРКК Рождество Христпво се отбелязва чрез песни, танци и благотворителен базар изпълнен със собственоръчно направени от ученици лакомства.
Чрез събраните от благотворителност средства се подпомагат ученици в нужда.
106
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

3 Март

 

Национален празник

на България

 

 

На този ден е подписан Санстефанският предварителен мирен договор за прекратяването на Руско-турската война от 1877 – 1878 г., който ознаменува Освобождението на България. Договорът е подписан на 3 март (19 февруари по стар стил) през 1878 г.

108
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

22 Март

Световен ден на водата

Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се заражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие“, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.
Ученици от ПГРКК участваха в Международния конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата.
На трето място се класираха :
– Даниел Колев, специалност Логистика на товари и услуги;
– Антоан Лазаров, специалност Корабоводене – речно.

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

110
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

22 Април

Ден на Земята

 

Денят на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930 г. по инициатива на тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев.
Инициативата се радва на широката подкрепа на други министри на земеделието от цяла Европа.
Празникът на Българската Земя дава повод на организаторите да поемат инициатива за установяване Международен ден на Земята. Тази идея намира силна подкрепа от председателя на Международния Земеделски Институт в Рим – Де Микелис.
По традиция всяка година учениците от ПГРКК отбелязват Деня на Земята чрез засаждане на нови дръвчета.
112
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
Български всеучилищен химн

 

“Върви, народе възродени,
    към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
    съдбините си ти поднови!
Върви към мощната Просвета!
    В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден –
    и Бог ще те благослови!
Напред! Науката е слънце,
    което във душите грей!
Напред! Народността не пада
    там, дето знаньето живей!
Безвестен беше ти, безславен!…
    О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
    които завладя със меч!…”
Тъй солунските двама братя
    насърчаваха дедите ни…
О, минало незабравимо,
    о, пресвещени старини!
България остана вярна
    на достославний тоз завет –
в тържествуванье и в страданье
    извърши подвизи безчет…
Да, родината ни години
    пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
    но върши дългът се всегда!
Бе време, писмеността наша
    кога обходи целий мир;
за все световната просвета
    тя бе неизчерпаем вир;
бе и тъжовно робско време…
    Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
    на отоманский властелин…
Но винаги духът народен;
    подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!… През десет века
    все жив остана ваший глас!
О, вий, които цяло племе
    извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте –
    заспал в глубока тъмнина;
подвижници за права вярна,
    сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
    звезди върху Славянски мир,
бъдете преблагословени,
    о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
    творци на наший говор мил!
Нека името ви да живее
    във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
    в Славянството во век веков!
Русе, 1882, априлий 15
[сп. “Мисъл”, 1892, кн. IX-X]
115

 

Шествие по случай 24-ти май

 

В чест и почит към най-светлият български празник – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската
азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ученици от ПГРКК се включиха в празничното шествие, организирано от Община Русе.

Празничната програма продължи на Площад „Свобода“.

116
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

По традиция, в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, наградиха отличниците от всички училища в гр. Русе.

 

ПГРКК с гордост и сълзи на радост се разделя със своя отличен възпитаник Николай Димитров, випуск 2021, специалност Корабоводене-речно, пожелавайки му “Попътен вятър и седем фута под кила”.

 

118
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
120

Очакваме,

желаещите да се обучават по представените специалности, да станат част от екипа на младежите и девойките, доверили се на нашия висок професионализъм по пътя към успеха,

като се свържат с нас на посочените координати:

 

Адрес: гр. Русе, пл. “Васил Левски” 1а

 

Телефон: 082/ 83 42 82

 

E-mail: [email protected]

 

Website: https://www.pgrkk-ruse-bg.net/

 

121
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ by capt. Dian Atanasov - Illustrated by captdido - Ourboox.com

 

Над книгата работиха:

 

 

 • гл. редактор: инж. Мая Казакова

 

 • по идея на: инж. Ивелина Георгиева

 

124
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Skip to content