Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової самоактуал»

by Nataliya

May 2019
Member Since
5
Published Books

Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової самоактуал»

by Nataliya

1

ЦИКЛОГРАМА УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ

адміністрації загальноосвітнього навчального закладу

щодо організації інклюзивної освіти

 

Зміст управлінської дії Відповідальний Термін
Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу. Проходження курсів, навчальних тренінгів Директор ЗНЗ Протягом року
Забезпечення необхідної матеріально-технічної бази Адміністрація школи Протягом року
Організація роботи з обласною, районною ПМПК Заступник директора з НВР Протягом року
Організація роботи з ДНЗ Заступник директора з НВР, вчителі почат­кових класів Протягом року
Організація та проведення батьківського лекторію за участі психологів, медичних працівників, представників РПМПК Заступник директора з НВР, вчителі початкових класів, практичний психолог Протягом року
Діагностичне дослідження готовності вчителів, корекційних педагогів до роботи з ООП Практичний психолог Травень
Організація класів з інклюзивною формою навчання (вивчення запиту) Заступник директора з НВР Травень-серпень
Складання та затвердження індивідуальних навчальних планів Заступник директора з НВР Травень, серпень
Зарахування учнів з ООП до класу з інклюзивною формою навчання. Видання наказів про розподіл годин корекційного навчання Директор ЗНЗ Вересень
Розробка календарно-тематичного плану з предметів корекційно-розвивальних занять на І семестр Заступник директора з НВР, вчителів початкових класів, корекційні педагоги Вересень
Розробка та затвердження розкладу корекційних занять на І семестр Заступник директора з НВР Вересень
Складання індивідуальних програм розвитку Заступник директора з НВР, вчителі початкових класів, корекційні педагоги, батьки учнів з ООП Вересень
Проміжний моніторинг досягнень учнів з ООП Заступник директора з НВР, корекційні педагоги Жовтень
Комплексний аналіз результатів колекційної роботи з учнями з ООП за І семестр Заступник директора з НВР, вчителі початкових класів, корекційні педагоги Грудень, січень
Корекція індивідуальних програм розвитку (за потребою) Заступник директора з НВР, вчителі початкових класів, корекційні педагоги, батьки учнів з ООП Грудень, січень
Розробка календарно-тематичного плану з предметів та корекційно-розвивальних занять на ІІ семестр Заступник директора з НВР, вчителі початкових класів, корекційні педагоги Січень
Розробка та затвердження розкладу корекційних занять на ІІ семестр Заступник директора з НВР Січень
Підготовка документів до проходження обласної психолого-медико-педагогічної консультації (за потребою) Практичний психолог, класний керівник Лютий
Проміжний моніторинг досягнень учнів з ООП Заступник директора з НВР, корекційні педагоги Березень
Комплексний аналіз результатів колекційної роботи з учнями з ООП за навчальний рік Заступник директора з НВР, вчителі початкових класів, корекційні педагоги Травень

 

 

3

 

Нормативно-правова база У сфері інклюзивної освіти

 

– Закон України «Про освіту» (прийняття 05.09.2017 року; набрання чинності 28.09.2017 року).

– Наказ МОН України від 21.07.2017 № 1081 “Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)”

– Лист МОН України від 12.07.2017 № 1/9-385 “Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році”

– Постанова Кабінету Міністрів України № 545 від 12.07.2017 року «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

– Лист МОН України від 03.07.2017 № 1/9-362 “Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році”

– Лист МОН України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами»

– Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

– Постанова Кабінету Міністрів України № 526 від 23.08.2016 року «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»

– Лист МОН України від 12.07.2016 № 1/9-364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році»

– Лист МОН України від 29.06.2016 № 1/9-332 “Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році ”.

– Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів»

– Лист Міністерства освіти і науки України від 12.07.2016р. № 1/9-364 про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році

– Постанова КМУ № 462 від 20.01.2011 року «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

– Наказ МОН України № 8 від 12.01.2016 року «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

– Кабінет Міністрів України; Постанова від 08.07.2015 № 479 «Про внесення змін в додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

– Наказ МОН України від 09.04.2015 № 416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 № 778»

– Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

– Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»

– Лист МОН України від 12.10.2015 року № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» (Інструктивно-методичні рекомендації)

– Указ Президента України № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 № 346/50 «Про виконання рішення колегії від 23.01.2014 (протокол № 1/2-2) про діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій»

– Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 р. № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»

– Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 р. № 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»

– Лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2014 р. № 1/9-430 «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014 № 1/9-413»

– Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (від 05 червня 2014 року № 1324-VII)

– Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 25 червня 2013 року № 344/2013)

– Постанова Кабінету Міністрів України № 607 від 21 серпня 2013 р. «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

– Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від 1 серпня 2012 р. № 706 “Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів ” на період до 2020 року”

– Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від 3 грудня 2009 р. N 1482-р “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року “

– Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від 15 серпня 2011 р. N 872 “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах “

– Наказ Міністерства освіти і науки України № 80 від 28.01.14 року «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)»

– Наказ Міністерства освіти і науки України № 680 від 04.06.2013 року «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій»

– Наказ Міністерства № 1034 від 23.07.2013 “Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року”

-Наказ Міністерства № 768 від 14.06.2013 “Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів”

– Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. № 1063 “Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року”

– Спільний наказ Міністерств № 995/557 від 10.09.2012 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 р.

ü Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 р. № 920 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1502/21814″ Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр”

ü Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.06.2011 р. № 623/61 “Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації”

ü Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2010 р. № 1224 “Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах”

ü Листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 р. № 1/9-529 “Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання” [4, с.64-67; 6, с.10-13].

4
5

This free e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply

Translate »