110 хвилинок цікавої фізкультури by Alla Ivantsova - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

110 хвилинок цікавої фізкультури

 • Joined Nov 2023
 • Published Books 1

Науково-методичний центр департаменту освіти

Житомирської міської ради

 

«Сучасна освіта 2024»

Номінація: «Дидактичний посібник»

 «Ігрове моделювання рухової активності дітей засобами  нестандартного фізкультурного обладнання»

                                      Автори: творча група педагогів

                                      Житомирського дошкільного

                                      навчального закладу №66

                                                             Житомир – 2024

2
   Досвід роботи з дидактичним посібником «Ігрове моделювання рухової активності дітей засобами  нестандартного фізкультурного обладнання» був заслуханий, схвалений та рекомендований для поширення педагогічною радою Житомирського дошкільного навчального закладу №66 (протокол №2 від 28 листопада 2023 року).
  Укладач: творча група педагогів ЖДНЗ №66.
  Рецензент: Іванцова Алла Іванівна, інструктор з фізичного виховання ЖДНЗ №66, «вихователь-методист».
  Анотація
  Дидактичний посібник призначений для роботи з дошкільниками з метою підвищення рівня рухової активності дітей, цілеспрямованого розвитку моторики, всебічного розвитку і формування особистості.
  У посібнику запропоновано практичний матеріал проведення хвилинок цікавої фізкультури з використанням нестандартного фізкультурного обладнання, що побудовані на здоров’язберігаючих та ігрових технологіях із конкретними дидактичними завданнями.
  Запропоновані хвилинки допоможуть педагогам творчо організувати фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми на занятті та в повсякденному житті, дадуть можливість внести новизну та цікавий ігровий момент.
  До посібника входять 110 хвилинок цікавої фізкультури, що демонструють використання нестандартного обладнання та нетрадиційний підхід при використанні традиційних атрибутів.
  Даний посібник може бути використаний вихователями, інструкторами з фізичного виховання та батьками дошкільників.
3
110 хвилинок цікавої фізкультури by Alla Ivantsova - Ourboox.com
Зміст матеріалу
1.Вступ
2.Ігрове моделювання – моделювання реальних ситуацій під час гри.………………………………………………………………………………………..6
3.Створення умов для повноцінного фізичного розвитку вихованців дошкільного навчального закладу
3.1.Спортивна зала – сучасний фізкультурно-оздоровчий осередок для малят  /відео/…………………………………………………………………….14
3.2. Спортивні куточки в групах………………………………………………..15
4.Нестандартне фізкультурне обладнання /презентація/……………….17
5.Проект «Тільки разом» /відео/………………………………………………..18
6.Хвилинки цікавої фізкультури /10 відео/…………………………………..19
7.Принципи організації фізкультурно-оздоровчої роботи із застосуванням нестандартного обладнання /10 відео/………………….25
8.Види нестандартного фізкультурного обладнання (за цільовим призначенням):
8.1.Моделювання техніки виконання загальнорозвиваючих вправ /10 відео/…………………………………………………………………………………32
8.2. Моделювання техніки виконання основних рухів:  біг ходьба, стрибки повзання кидання, рівновага  /10 відео/………………………………38
8.3. Моделювання оптимального розвитку рухових (фізичних) якостей: швидкості, спритності, гнучкості, витривалості, сили та просторового сприйняття /12 відео/………………………………………………..44
8.4. Моделювання різних способів мотивації дітей /10 відео/…………51
8.5. Моделювання індивідуального та колективного використання, нестандартного обладнання  /10 відео/……………………………………….58
8.6. Моделювання використання нетрадиційного обладнання на святах /6 відео/………………………………………………………………………..64
9.Оздоровчий ефект /8 відео/…………………………………………………….67
10.Санітарно – гігієнічні вимоги до нестандартного фізкультурного обладнання /14 відео/……………………………………………………………….72
11.Профілактика плоскостопості та корекція вад постави
/презентація та відео/…………………………………………………………………80
12.Реалізація завдань педагогічної технології /9 відео…………………82
13.Висновок……………………………………………………………………………87
14.Список використаної літератури.…………………………………………..89
5

 «Ігрове моделювання рухової активності дітей засобами  нестандартного фізкультурного обладнання»

  Досвід використання нетрадиційного фізкультурного обладнання через різні методи та прийоми в роботі з дітьми дошкільного віку, який покликаний сприяти вирішенню специфічних завдань цілеспрямованого розвитку моторики, всебічного розвитку і формування особистості.
6
                                                                         В народі кажуть
       “Або ви турбуєтесь про своє здоров’я, або воно потурбує вас”                                               
  Стратегічною метою роботи нашого дошкільного закладу є постійна турбота про здоров’я дітей, адже здорова дитина легше сприймає виховні впливи, швидше набуває необхідних умінь і навичок, краще пристосовується до змін у навколишньому середовищі.
  Ефективність формування рухової активності дітей дошкільного віку забезпечуємо проведенням різних форм освітньої діяльності у ЗДО і застосовуємо різноманітне обладнання та інвентар.
 Постійно урізноманітнюємо  роботу з фізичного виховання за рахунок використання педагогами нестандартного фізкультурного обладнання, що сприяє розвитку фізичних і формуванню морально-вольових якостей, покращенню психоемоційного стану дітей дошкільного віку.
  На нашу думку, нестандартне фізкультурне обладнання має потужний потенціал для оптимізації рухової активності. Воно дозволяє забезпечити ефект новизни за рахунок уведення нових елементів чи цікавого поєднання наявних, варіативності у поєднанні стандартного і нестандартного обладнання.
  Необхідність пошуку шляхів підвищення рівня рухової активності дітей дошкільного віку та їх реалізації в системі дошкільної освіти зумовило вибір теми спільного проекту «Ігрове моделювання рухової активності дітей засобами нестандартного фізкультурного обладнання».
  Ігрове моделювання в навчальному процесі може  нести ряд функцій:
*навчальна;
*виховна;
*корекційно – розвивальна;
*комунікативна;
*розважальна;
*релаксаційна.
7
110 хвилинок цікавої фізкультури by Alla Ivantsova - Ourboox.com
Ігрове моделювання – моделювання реальних ситуацій під час гри
  Більшість людей думає, що вони можуть легко відповісти на питання «Що таке гра?  Однак насправді у кожного із нас своє уявлення про гру як феномен, своя інтерпретація її визначення, і часто зміст цих визначень не ідентичний у різних коментаторів. Багато людей вважають, що будь-яка діяльність завжди йде в режими гри, навіть коли вона такою не є. На питання: «Чи Гра це?» однозначну відповідь дати неможливо. Так, це гра – якщо ми відчуваємо, що граємо.
  Сучасне освітнє середовище вимагає використання технологій ігрового моделювання. Воно дозволяє створювати психологічно комфортне середовище, яке забезпечує  педагогу творчу свободу, а дітям – можливість самостійно обирати освітні технології. Оволодіння ігротехнічною компетентністю дає можливість педагогу не тільки впливати на формування умінь і навичок творчого та інтелектуального розвитку дітей, змінювати їх мотивацію, але й набувати інноваційний практичний досвід для вирішення інтелектуальних, творчих, тупикових та кризових проблем.
  В структурі освітньої діяльності педагогічного працівника технологія навчання із застосуванням ігрового моделювання є важливою стратегією, яка виражається у формуванні індивідуального стилю та педагогічної техніки.
  Застосування ігрового моделювання в навчальному процесі з галузі фізичної культури формує такі практичні вміння і навички у педагогів:
*набуття досвіду ділового спілкування;
*оволодіння соціальними нормами формальної комунікації;
*формування позитивної установки на впровадження інновацій;
*корекція індивідуального стилю;
 *розвиток навичок колективного прийняття рішень в умовах конструктивної взаємодії і співробітництва.
 
9
  Мета  проєкту –  практично довести ефективність ігрового моделювання при використанні нестандартного фізкультурного обладнання, як  засобу формування рухової активності дошкільників у ЗДО. 
  Для досягнення цієї мети ми визначили такі завдання проєкту:
 1. Розкрити сутність поняття “ігрове моделювання” та визначити його значення для дітей дошкільного віку.
 2. Місце і роль ігрової технології в освітньому процесі.
 3. Визначити та представити види нестандартного фізкультурного обладнання та обґрунтувати доцільність їх застосування у ЗДО.
 4. Проаналізувати сучасні уявлення про гру та проблеми ігрової діяльності.
10

 

11

«У грі розкривається перед дітьми світ, розкриваються творчі можливості особистості»                                                                                                       Сухомлинський

  Без фантазії і творчості заняття нудні.
  Завдання  педагога – зацікавити і підсилити увагу дітей, активізувати рухову активність, навчити гратись.
  Ми вважаємо, що майбутнє занять з фізичної культури – це синтез, інтеграція заняття, здоров’язберігаючі технології, ігрові технології.
  В грі дитина вчиться приймати миттєві рішення, розвиває фізичні якості.
12
110 хвилинок цікавої фізкультури by Alla Ivantsova - Ourboox.com
110 хвилинок цікавої фізкультури by Alla Ivantsova - Ourboox.com

Створення умов для повноцінного фізичного розвитку вихованців дошкільного навчального закладу

 Спортивна зала – сучасний фізкультурно-оздоровчий осередок для малят.
 Дошкільники – це маленькі непосиди та діячі. Їм нецікава звичайна  атлетика чи нудне виконання вправ, їх захоплює можливість повзати, лазити, стрибати, грати.
 Cпеціалізоване, безпечне, якісне спортивне обладнання є основним засобом фізичного розвитку дітей дошкільного віку, яке спрямує невичерпну дитячу енергію в корисне русло, сприятиме їх розвитку та оздоровленню.

15
110 хвилинок цікавої фізкультури by Alla Ivantsova - Ourboox.com
110 хвилинок цікавої фізкультури by Alla Ivantsova - Ourboox.com
  Однак, недостатнє фінансування закладів дошкільної освіти не дозволяє створити належні умови, придбати якісне обладнання. Натомість, наявний інвентар, у більшості випадків, є застарілим, нефункціональним, неяскравим і непривабливим, інколи у недостатній кількості, сумнівної якості, не відповідає віковим особливостям дошкільників та санітарним нормам.
  Всі ці явища перешкоджають реалізації завдань фізичного виховання дітей та зумовлюють необхідність створення і впровадження нестандартного фізкультурного обладнання у середовище дошкільного закладу.
  Нестандартне фізкультурне обладнання – це багатофункціональний, фізкультурно-ігровий інвентар чи переносне спортивне обладнання, що має елементи новизни і творчості, яке легко трансформується при мінімальній затраті часу та ефективно впливає на стимулювання рухової діяльності дітей дошкільного віку.

18
  Декілька років поспіль в рамках проекту «Тільки разом» ініціативна група зацікавлених батьків долучилася до придбання нестандартного, сучасного мобільного, безпечного спортивного обладнання. Проект сприяє підвищенню якості фізичного виховання дошкільників відповідно вимогам сучасності.

19

Хвилинки цікавої фізкультури

  Бажаєте посміхнутись, витративши лише хвилинку свого вільного часу?
  Перегляньте наші хвилинки цікавої фізкультури і ви відразу зрозумієте, що працювати у садочку з дітками – це щоденна радість, несподіванки та сміх!
  Ви, звичайно, можете витратити свій час на перегляд величезних та нудних відео з ідеями для прогулянок, ігор та організації вільного часу з дітьми, але навіщо?!  Ми це зробили вже за вас!!!
   Підібрали, опрацювали та спробували застосувати на практиці найрізноманітніші ідеї з використанням нетрадиційних атрибутів у роботі з дітками дошкільного віку.
  Переконайтесь самі, наші хвилинки цікавої фізкультури:
*Відповідають віковим особливостям та  санітарним нормам.
*Демонструють нетрадиційне використання традиційних атрибутів.
*Містять цікавий та доступний  матеріал для дітей.
*Доводять, що розвиватись – це креативно, весело, драйвово.
*Спонукають бути здоровими!
*Стверджують, що кожну хвилинку в нашій роботі- можна перетворити на справжнісіньке свято!

 

  Гарантуємо: 110 хвилинок з нашими дітками – це 1000 ваших посмішок!!! Насолоджуйтесь та отримуйте задоволення !!!
20

21

22

23

24

25
  Принципами організації фізкультурно-оздоровчої роботи із застосуванням нестандартного обладнання є:
*відповідність віку дітей,
*різнобічність,
*тематичність,
*динамічність та мобільність,
*дієвість, варіативність.
  Нестандартний інвентар має ряд переваг над традиційним обладнанням. Йому властиве суворе дозування навантаження, спрямованість тренування на окремі групи м’язів, а також широке застосування в період відновлення після перенесених хвороб.
  У фізичному вихованні дітей дошкільного віку нестандартне фізкультурне обладнання дозволяє у більш короткі терміни вирішити завдання розвитку їх рухових якостей: сили, витривалості, швидкості, гнучкості та спритності. При його використанні швидко формуються рухові вміння і навички, підвищується інтерес дітей до виконання різних рухів, що, у свою чергу, веде до збільшення інтенсивності РА та позначається на фізичному, розумовому розвитку та стані здоров’я дошкільників.
  Воно цікаве, яскраве, просте у використанні і бюджетне. Зазвичай, такий реквізит виготовляється силами батьків та вихователів. До цього процесу можна залучати і дітей. Спільна праця сприятиме виникненню між ними дружелюбності, атмосфери підтримки та творчості.

 

26

 

27

28

29

30

31

32

 Існує досить багато видів нестандартного фізкультурного обладнання 

                                         (за цільовим призначенням)

  Зокрема, виділяють обладнання для вправляння дітей :
 • у техніці виконання загальнорозвиваючих вправ;

33

34

35

36

37

38
 • у основних рухах: бігові, ходьбі, стрибках, повзанні, киданні, рівновазі;
  Нестандартне обладнання – це завжди додатковий стимул фізкультурно-оздоровчої роботи, засіб активізації рухового режиму. Один із прийомів ефективності фізкультурного обладнання – новизна, яка моделюється за рахунок внесення нового чи зміни переносного нестандартного обладнання у своєрідні комплекси (смуги перешкод, будиночки, парканчики).
  Діти дошкільного віку залюбки виконують вправи з інвентарем, досягають  високих результатів у фізичному вдосконаленні, що позитивно впливає на їхню емоційну сферу.
  Кожне нестандартне фізкультурне обладнання багатофункціональне, що дає можливість застосовувати його в різних видах рухів.

39

40

41

42

43

44
  Нестандартне обладнання дозволяє у більш короткі терміни  вирішити завдання розвитку рухових якостей.
  Всебічна фізична підготовка дітей дошкільного віку передбачає досягнення оптимального розвитку рухових (фізичних) якостей: швидкості, спритності, гнучкості, витривалості, сили  та просторового сприйняття.

 

45

46

47

48

49

50

51
  На ефективність проведення безпосередньо організованої освітньої діяльності з фізичного виховання впливає якісна й глибоко продумана попередня робота з підготовки всіх необхідних посібників та інвентарю, які допоможуть проводити її жваво, емоційно, цікаво.
  Ігрове моделювання сприяє використанню різних способів мотивації дітей:
  Мотиви спілкування
 • діти, спільно вирішують конкретну проблему, беруть участь у грі, навчаються спілкуванню
 • при вирішенні колективних завдань можуть бути задіяні різні можливості дітей
 • спільні емоції під час гри сприяють зміцненню міжособистісних відносин
  Моральні мотиви
 • у грі кожна дитина має можливість проявити себе , свої знання, уміння, свій характер, вольові якості, своє ставлення до діяльності, до інших дітей
  Пізнавальні мотиви
 • кожна гра має свій результат, що стимулює дитину/групу до перемоги, досягнення мети
52

53

54

55

56

57

58
  Нестандартне фізкультурне обладнання може бути індивідуального та колективного використання, а його вплив на організм – локальним (у роботі задіяні окремі групи м’язів), регіональним (у роботі задіяна приблизно третина м’язів) і загальним (у роботі задіяна більшість м’язів тіла).
  Індивідуальна робота з фізичного виховання проводиться у вільний час, відведений для самостійної діяльності дітей, індивідуально або з підгрупами по двоє-четверо дітей. Мета – ознайомлення, поглиблене розучування і закріплення навичок їх виконання, усунення відставань у розвитку фізичних якостей. Враховуючи стан здоров’я, фізичний розвиток, підготовленість та інтереси дітей, педагог визначає мету індивідуальної роботи, добірку потрібного обладнання, інвентарю.

59

60

61

62

63

64
  Використання нетрадиційного обладнання на святах
  Педагоги дошкільного навчального закладу мають спонукати дітей до рухової діяльності, регулювати їхню активність, схвалювати намагання виявляти самостійність, вольові зусилля. При цьому важливо враховувати руховий досвід кожної дитини, притаманний їй темп, рівень рухливості, природні можливості та здібності.

 

65

66

67
Оздоровчий ефект
  «Дошкільний вік –  це поле для творчості, ідей та можливостей!!!»
  Оздоровчі вправи з використанням нестандартного фізкультурного обладнання сприяють формуванню правильної постави; корекції різних проблем хребта; розвитку м’язів; зниженню надмірної ваги; покращенню функціональних можливостей організму, рухливості суглобів та ін.
  Часто перед  нами  постає питання: “Що зробити, щоб наш дитячий садок став найкращим у місті, наповненим чудесами та перетвореннями, таким, щоб сюди хотілося йти дітям?”
  Ми постійно працюємо над осучасненням ігрового матеріалу та спортивного інвентаря, намагаємось застосовувати нетрадиційні підходи у своїй роботі сприяємо розвитку дітей, їх можливостей та здібностей.
  Запитання наших дітей не лишаються без відповідей. Адже, ми прагнемо зробити все, щоб перебування дітей в нашому садочку було щасливим!
  Ви можете побачити ігри з:
 • тенісними кульками
 • попітами
 • кільцями
 • м’ячами
 • паперовими пташечками
 • пластмасовими кульками
 • білочками та зайчиками
 • осінніми листочками
68

 

69

70

71

72
  Звичайно, до нестандартного обладнання висуваються певні санітарно-гігієнічні вимоги.
  Воно повинно бути: безпечним, максимально ефективним, зручним у застосуванні, компактним, універсальним, технологічним і простим у виготовленні, естетичним, ергономічним.
  В результаті спостережень помітили, що для повноцінного розвитку дитини необхідно, щоб в руховій діяльності вона знайомилася якомога з більшою кількістю різноманітних посібників і предметів. Для цього педагоги створили цікаве змістовне предметно-ігрове середовище, для виготовлення якого залучали батьків.
  Воно служить фоном для епізодичних дій, є стимулом, спонуканням для активізації рухової діяльності (організованою нами чи самостійно).

 

73

74

75

76

77

78

79

80
  Особливе місце в нашій роботі посіла профілактика плоскостопості та корекція вад постави. Ці на перший погляд, не дуже серйозні порушення надалі можуть призвести до багатьох розладів різних функціональних систем організму. Гарний оздоровчий ефект у профілактиці плоскостопості – це різні види ходьби:
 • ходьба по обручу, канату, по дерев’яним гімнастичним палицям,   масажним платформам, масажним килимках;
 • катання стопами ніг тенісного м’яча, дерев’яних чи пластмасових палиць, пляшок, масажерів;
 • малювання пальцями ніг;
 • збирання предметів пальцями ніг (горіхи, каштани, квасоля, боби, олівці, великі ґудзики, пластмасові кришки від пляшок);
 • збирання пальцями ніг килимків та доріжок, хусточок, стрічок.

 

81
  Для попередження плоскостопості у дітей виготовлені «доріжки здоров’я», які сприяють забезпеченню профілактики плоскостопості та зміцненню м’язів, направлених на стимуляцію та активізацію  біоактивних  точок розташованих на стопі. Матеріали на доріжках розташовані за принципом поступового збільшення відчуття (від м’якого до грубого/колючого).

82
    Реалізація завдань педагогічної технології носила інтегрований характер – упровадження нестандартного фізкультурного обладнання у різні форми організованої освітньої діяльності у ЗДО.
   Нами були визначені такі форми рухової активності з використанням нестандартного фізкультурного обладнання: заняття з фізичного виховання, фізкультурні розваги та свята; малі форми активного відпочинку під час навчальних занять (фізкультурні хвилинки та паузи).
    Хвилинки цікавої фізкультури допомагають швидко запустити фізіологічні процеси в організмі дитини. Це сприяє легкому пробудженню і усуненню загальмованості  на протязі усього дня.
Інтенсивні вправи змушують серце і легені працювати активніше. У результаті кров швидко насичується киснем, стимулюючи тим самим мозкову діяльність.
   Вправи  моделюються таким чином, щоб навантажити і розслабити різні групи м’язів дітей: плечового поясу, спини, тазостегнових суглобів.
   Таким чином, застосування хвилинок цікавої фізкультури упродовж дня сприяють:
– поліпшенню роботи мозку,
– відновленню тонусу м’язів, які статично підтримують правильну поставу,
– зняттю напруги з органів зору і слуху,
– покращенню роботи дрібної моторики.

83

84

85

86

87
Висновок
   Для реалізації завдань формування у дошкільників здорового способу життя нами було створено розвивальне середовище для високоякісного проведення різноманітних фізкультурних заходів з достатньою кількістю нестандартного фізкультурного інвентаря, великими та малими атрибутами для рухливих ігор та занять фізкультурно-спортивного змісту, наочним матеріалом для імітації рухів.
   Так як у роботі з дітьми, протипоказаний одноманітний навчальний матеріал, який швидко втомлює дитячий організм, не сприяє збереженню здоров’я, підвищенню емоційності і зацікавленості дітей, нами було створено серію цікавих, сучасних,  неординарних та творчих «Хвилинок цікавої фізкультури».
   Аналізуючи проведену роботу було помічено, що «Хвилинки» ефективно, різнобічно впливають на розвиток рухових умінь та навичок, допомагають успішно розв’язувати оздоровчі завдання фізичного виховання, підтримують інтерес до занять фізкультурою, покращують  емоційний стан дітей, створюють позитивний настрій.
  Незвичайний погляд на звичні речі розвиває уяву дітей, викликає добрий настрій, а головне – створює позитивне емоційне тло для виконання різноманітних рухів. Рухові навички, отримані під час занять, діти закріплюють в самостійній руховій діяльності на прогулянках.
   Різноманітність форм, кольору нетрадиційного фізкультурного обладнання сприяє розвитку сенсорних здібностей дітей, вихованню  естетичного смаку.
   Таким чином, використання нетрадиційного фізкультурного обладнання, прийомів та методів підвищує результативність освітньо–виховного процесу, забезпечує індивідуальний підхід до кожної дитини, дозволяє сформувати у дітей стійкий інтерес до занять фізичною культурою, що є однією з найважливіших умов формування мотивації  здорового способу життя.
88
110 хвилинок цікавої фізкультури by Alla Ivantsova - Ourboox.com
Список використаної літератури
1.Базовий компонент дошкільної освіти. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad= rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM_KCOseL7AhXhl4sKHVmgDEcQFnoECA8Q AQ&url=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fstorage%2Fapp%2Fmedia%2Frizne%2F2021%2F12.01%2FPro_novu_redaktsiyu%2520Bazovoho%2520komponenta%2520doshkilnoyi%2520osvity.pdf&usg=AOvVaw1iB7Q0G8A[1]AALMnZphhT3Q
2.Білан О. Програма розвитку дитини дошкільного віку Українське дошкілля Тернопіль: Мандрівець, 2022.
3.Інноваційні технології тестового контролю у фізичному вихованні і спорті. Блавт О.З., Корягін В.М.
 4.Інтеграція рухів і музики у фізичному розвитку дітей старшого        дошкільного віку  Александр Денисенко, Юлия Шевченко, Эдуард Вильчковский
5.Кузьменко В. Аутотренінг: Регулювання емоційних проявів у дітей / В. Кузьменко // Палітра педагога. – 2005. – № 2. – С.14- 16.
 6. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах Едуард Вільчковський, Нінель Денисенко
о С. Д. Емоційний розвиток дитини / С. Д. Максименко. -К.: Мікрос – СВВ. – 2003. – 220с.
8.Рухливі ігри та ігрові вправи з елементами спортивних ігор для дітей старшого дошкільного віку: методичний посібник Ольга Богініч
9. Сучасна дошкільна освіта. Фізичне виховання дошкільників. Молодший вік.Шалімова Л.Л.2017
10.Сучасна дошкільна освіта. Фізичне виховання дошкільників. Середній вік. Шалімова Л.Л.2017
11. Фізичне виховання. 5-й рік життя Швайка Л.А.2019
12«Фізичне виховання дітей дошкільного віку» Загородня Л.П. Тітаренко, С.А. Барсуковська Г.П.2023
13 Фізичне виховання. 4-й рік життя Швайка Л.А.2019
14.Інтернет ресурси
90
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content