מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז'ינסקי / Yagodjinsky - יוגד : Went Electric / מעבדה לשירה מכוונת - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת

חוזר ועוזר חלילה?

חזרת הביתה לעזור

אך האם ליבך ונשמתך בבית?

אם כן… ניצחת. בזירה הכי חשובה.

וכל השאר מתגמד. לעומתה

תודה. לנו על. היותנו. בעולם. הזה

1
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

יש אלמנה יש דירה לא אלמן ישראל

שילכו לריקודי עם…כל הגרושות

שיחפשו מי שייתנוענע איתן

.

נהגת בוס

הילדים מעריצים את הספונסר הסורר,

המספסר בכספך.

אינטרסנטים של אינטרסים…

חשבי בראש קר על החוזה.

“מי שלא מעריך. לא יוערך”.

 

 

3
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

פה קבור הגייס החמישי

קלטתי את הגיס

הקטע שלו – להיות המוציא והמביא

לבעלת המאה והדעה.

אך בביתי..

אינך המוציא

ואינך המצה.

נשנש לך

גיס אחר.

5
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

פה נעוץ הגיס

קלטתי את קטעך –

להיות המוציא והמצה

המבוגר האחראי

אך לא לביתי,

היא נטולה!

אטול שוקולד מבין שיני,

כשתיטול מונית מבין עיניך.

גשגש לך

גיס אחר.

7
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

תנהגי בבית כבעלת הבית

– אלימות תביא

להתעלמות

ובמיטה – אף שעל.

“של נעליך…”.

.

שיר שיגעון במחיר שיגעון

שמן בכושר ביום זיכרון עצוב

אבל. נקודת אור

יש .. נאום רואה”מ בסוף

בעגלה, במריצה בחקירה

כל עוד הזמן קריב,

נמשיך להקריב.

9
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

לא שמים סמים

יד קפוצה, יד משען

לא מתרגשים מחליפות,

לא פוחדים מרגשות חדים.

חוצבים פנימה והחוצה.

12 שנים ועוד שנים.

11
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

הטבע מהנדס קדימון

יישנתי בספה והלכתי לספא.

אין כמו חיי הניסויים

ולחשוב על כל הגרושים הנרגשים,

שמתרוצצים במגרשים

דופקים שטיחונים ודרגשים

בין שמיטה למיתה

אנחנו בספה ואנחנו נשארים בספה

לא רק בסלון – בהכל.

13
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

תני את הבמה לעצמך

לא לבעל
הוא ברקע

של

משפחה מסכנה. מסוכנת

מרכלת. ומרעילה.

את בנותיה

15
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

המשפיעים 

על המושפעת ומשופעת בשיפעת הסחי

מושפעת. אין. ספק. וגם. חצופה…

לכן. אני בבית

זה הבית. שלי ופה נוח. לי.

לא טוב. לו שהוא ילך

בעצם למה לזרוק לו עצם?

שיישאר ויסבול!

17
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

כשאתה אוהב.

אתה משלים עם פגמים. וחסרונות ומתמקד בטוב…

ככה זה. עיוורון חלקי לא רואים. את החסר.

היום. זה. מידיי שקוף

ונוכחים. החסרונות והפגמים. צורבים.

ומזכירים לנו. שמושלם זה בקושי. בספרים.

המציאות. מכה. בך שוב ושוב.

ומנפצת. את. הרצון באידיליה.

לאחר לאהוב. אותם. תאהב אותך. ואת מי שמשמח. אותך

המשוררת

22
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

התפלספתי עם פילטיסית פילוסופית

סיפרה לי על בניו של בן זוגה שקיבלו את הירושה

וכשחלה בעטו לו בתחת

והיא מטפלת בו.

תדאג שלך זה לא ייקרה.

למה לדאוג – בפרסומות מראים הישגים,

חוץ משוליים סהרוריים,

ההולכים ומתעבים.

 

24
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

פוליטיקאית פוליטיקלי קורקטית

יש לה פיצול אישיות דו לאומי.

אוהבת בעיקר. את עצמה מסתבר.

אין הרבה מקום שם לאחרים

עם טינטון. של טימטום.

במחשבות על אף שעל.

26
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

היא. לא שבעה.

זה דור. ללא. גבולות. לא. מסתפקים

חייבים. גבולות.

אחרת. אין. טעם. בכלום. מול ילדים.

חייבים כבוד הדדי

 

כמו. ברוב הבתים. יש. ילדים. שמתמרדים.

ומנסים. לפרוץ גבולות ולמצוא דופי. בהורים…

כדי. להגדיר. את עצמם…

 

28
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

חזרתי כדי לעזור לא כדי לחזור

“שילמדו. שיעור בצניעות”.

בדיוק אני הגבול

“נכון. מישהו. חייב למתן. את. הדברים.

ולהרגיע. את הרוחות. לא הכול. מותר. ומגיע”.

ראיתי מטוס רק. בגיל 28 ושרדתי.

30
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

נכון שילקקו. את הפיל. מהשוקולד.

בחיים. לא יספיקו. ללקק את כולו…

המורה. שהייתה לי. לנהיגה

תמיד אמרה. לי:

שמי שצופר לי בצומת
שידחוף. קרח את לא זזה

32
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

דרישת שלום חמה לחמה הקרה

תקשיב.

כל. המיני. דרמות האלו. בבית

רק נותנות כוח להמשיך. להילחם.

זה מה שהם. לא מבינים

והתהום. ממשיכה. לקבל עומק ועומק

34

לא לרצות לרצות

לא צריך. להיות דוקטור. ולא. מרצה

רק. להיות טוב במה. שאתה עושה. זה. הכל

לא. כולם. חייבים. להביא. את כל החותמות. והמסגרות

אני הבאתי. חותמת. גם.

בלי תארים. מפולפלים ומרשימים…

35
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

דבש. ניגר…ממש

אבל נחת והצלחת ילדיי בריאותם.

זה העיקר. ובריאותי

ונכדיי. שהם. ההשתקפות שלי…

לכבוד העצמאות.

ננפנף. את כל מי שבא להרע. לנו..

37
מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז
תודה. בזכותך. אני מאוד. פוריה
יצאו מימני. דברים.
עמוקים. יותר. ויפים. יותר
“קטונתי,

ילדיך יצאו הכי יפים”.

תקשיב. עברה בי מחשבה
שאם אישתך. הייתה. מעריכה. מספיק. את הכתיבה. שלך.

אז. היא הייתה. מתאהבת בך בכל בוקר. מחדש

ולומדת להכיר. אותך. דרך. הכתיבה. שלך.

מה שאתה מביע. בכתיבה זה מי שאתה

השתקפות של. הפנימיות. שלך.

39
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply