Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז'ינסקי / Yagodjinsky - יוגד : Went Electric / מעבדה לשירה מכוונת - Ourboox.com

מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת

by Yoged - יגודז'ינסקי / Yagodjinsky - יוגד : Went Electric / מעבדה לשירה מכוונת

חוזר ועוזר חלילה?

חזרת הביתה לעזור

אך האם ליבך ונשמתך בבית?

אם כן… ניצחת. בזירה הכי חשובה.

וכל השאר מתגמד. לעומתה

תודה. לנו על. היותנו. בעולם. הזה

1
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

יש אלמנה יש דירה לא אלמן ישראל

שילכו לריקודי עם…כל הגרושות

שיחפשו מי שייתנוענע איתן

.

נהגת בוס

הילדים מעריצים את הספונסר הסורר,

המספסר בכספך.

אינטרסנטים של אינטרסים…

חשבי בראש קר על החוזה.

“מי שלא מעריך. לא יוערך”.

 

 

3
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

פה קבור הגייס החמישי

קלטתי את הגיס

הקטע שלו – להיות המוציא והמביא

לבעלת המאה והדעה.

אך בביתי..

אינך המוציא

ואינך המצה.

נשנש לך

גיס אחר.

5
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

פה נעוץ הגיס

קלטתי את קטעך –

להיות המוציא והמצה

המבוגר האחראי

אך לא לביתי,

היא נטולה!

אטול שוקולד מבין שיני,

כשתיטול מונית מבין עיניך.

גשגש לך

גיס אחר.

7
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

תנהגי בבית כבעלת הבית

– אלימות תביא

להתעלמות

ובמיטה – אף שעל.

“של נעליך…”.

.

שיר שיגעון במחיר שיגעון

שמן בכושר ביום זיכרון עצוב

אבל. נקודת אור

יש .. נאום רואה”מ בסוף

בעגלה, במריצה בחקירה

כל עוד הזמן קריב,

נמשיך להקריב.

9
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

לא שמים סמים

יד קפוצה, יד משען

לא מתרגשים מחליפות,

לא פוחדים מרגשות חדים.

חוצבים פנימה והחוצה.

12 שנים ועוד שנים.

11
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

הטבע מהנדס קדימון

יישנתי בספה והלכתי לספא.

אין כמו חיי הניסויים

ולחשוב על כל הגרושים הנרגשים,

שמתרוצצים במגרשים

דופקים שטיחונים ודרגשים

בין שמיטה למיתה

אנחנו בספה ואנחנו נשארים בספה

לא רק בסלון – בהכל.

13
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

תני את הבמה לעצמך

לא לבעל
הוא ברקע

של

משפחה מסכנה. מסוכנת

מרכלת. ומרעילה.

את בנותיה

15
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

המשפיעים 

על המושפעת ומשופעת בשיפעת הסחי

מושפעת. אין. ספק. וגם. חצופה…

לכן. אני בבית

זה הבית. שלי ופה נוח. לי.

לא טוב. לו שהוא ילך

בעצם למה לזרוק לו עצם?

שיישאר ויסבול!

17
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

כשאתה אוהב.

אתה משלים עם פגמים. וחסרונות ומתמקד בטוב…

ככה זה. עיוורון חלקי לא רואים. את החסר.

היום. זה. מידיי שקוף

ונוכחים. החסרונות והפגמים. צורבים.

ומזכירים לנו. שמושלם זה בקושי. בספרים.

המציאות. מכה. בך שוב ושוב.

ומנפצת. את. הרצון באידיליה.

לאחר לאהוב. אותם. תאהב אותך. ואת מי שמשמח. אותך

המשוררת

22
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

התפלספתי עם פילטיסית פילוסופית

סיפרה לי על בניו של בן זוגה שקיבלו את הירושה

וכשחלה בעטו לו בתחת

והיא מטפלת בו.

תדאג שלך זה לא ייקרה.

למה לדאוג – בפרסומות מראים הישגים,

חוץ משוליים סהרוריים,

ההולכים ומתעבים.

 

24
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

פוליטיקאית פוליטיקלי קורקטית

יש לה פיצול אישיות דו לאומי.

אוהבת בעיקר. את עצמה מסתבר.

אין הרבה מקום שם לאחרים

עם טינטון. של טימטום.

במחשבות על אף שעל.

26
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

היא. לא שבעה.

זה דור. ללא. גבולות. לא. מסתפקים

חייבים. גבולות.

אחרת. אין. טעם. בכלום. מול ילדים.

חייבים כבוד הדדי

 

כמו. ברוב הבתים. יש. ילדים. שמתמרדים.

ומנסים. לפרוץ גבולות ולמצוא דופי. בהורים…

כדי. להגדיר. את עצמם…

 

28
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

חזרתי כדי לעזור לא כדי לחזור

“שילמדו. שיעור בצניעות”.

בדיוק אני הגבול

“נכון. מישהו. חייב למתן. את. הדברים.

ולהרגיע. את הרוחות. לא הכול. מותר. ומגיע”.

ראיתי מטוס רק. בגיל 28 ושרדתי.

30
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

נכון שילקקו. את הפיל. מהשוקולד.

בחיים. לא יספיקו. ללקק את כולו…

המורה. שהייתה לי. לנהיגה

תמיד אמרה. לי:

שמי שצופר לי בצומת
שידחוף. קרח את לא זזה

32
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

דרישת שלום חמה לחמה הקרה

תקשיב.

כל. המיני. דרמות האלו. בבית

רק נותנות כוח להמשיך. להילחם.

זה מה שהם. לא מבינים

והתהום. ממשיכה. לקבל עומק ועומק

34

לא לרצות לרצות

לא צריך. להיות דוקטור. ולא. מרצה

רק. להיות טוב במה. שאתה עושה. זה. הכל

לא. כולם. חייבים. להביא. את כל החותמות. והמסגרות

אני הבאתי. חותמת. גם.

בלי תארים. מפולפלים ומרשימים…

35
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז

דבש. ניגר…ממש

אבל נחת והצלחת ילדיי בריאותם.

זה העיקר. ובריאותי

ונכדיי. שהם. ההשתקפות שלי…

לכבוד העצמאות.

ננפנף. את כל מי שבא להרע. לנו..

37
Artwork from the book - מרחבי הספה והספא – תמחקי הודעות, לא את עצמך: & המשוררת by Yoged - יגודז
תודה. בזכותך. אני מאוד. פוריה
יצאו מימני. דברים.
עמוקים. יותר. ויפים. יותר
“קטונתי,

ילדיך יצאו הכי יפים”.

תקשיב. עברה בי מחשבה
שאם אישתך. הייתה. מעריכה. מספיק. את הכתיבה. שלך.

אז. היא הייתה. מתאהבת בך בכל בוקר. מחדש

ולומדת להכיר. אותך. דרך. הכתיבה. שלך.

מה שאתה מביע. בכתיבה זה מי שאתה

השתקפות של. הפנימיות. שלך.

39

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply