Doğnın sesleri by figen erden arslan - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Doğnın sesleri

 • Joined Apr 2022
 • Published Books 1

FATMA SERİNER GÜZEL

 1. Proje, çocuklara nasıl katkılar sağlamıştır?*

Doğa gezi-gözlem ve incelemeleriyle doğanın canlılar için önemini somut yaşantılarla kavradılar. Doğadaki materyallerle, farklı ürünler tasarlayabilme becerileri gelişti. Sıfır atık- geri dönüşümün önemini fark edebildiler. Müzik ve ritim duygularının gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarla yaparak- yaşayarak öğrenme yoluyla farklı deneyimler kazandılar. Bir enstrüman çalabilmek için kurs alan ve dans kursuna giden çocuklarımız oldu. Evde bitki bakımı sorumluluğu alan ve hayvan bakımı üstlenen çocuklarımız oldu.

 1. Projenin, size nasıl katkısı olmuştur? *

Çocuklarla birlikte doğanın canlılar için ne kadar önemli olduğunu keşfetmek, doğadaki sesleri keşfetmelerine rehberlik ederken heyecanlarını gözlemlemek keyifli deneyimler kazandırdı. Doğa gezilerinin çocuklar için önemini daha fazla özümsemiş oldum. Projedeki ortakların gerçekleştirdiği farklı etkinlikler ile farklı web 2.00araçlarını kullanmak mesleki gelişimime katkı sağladı.

 1. Proje, eğitim programının hangi kazanımlarına katkı sağlamıştır? *

BİLİŞSEL ALAN Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını söyler.

Nesne/varlığın rengini söyler.

Nesne/varlığın şeklini söyler.

Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler.

Nesne/varlığın uzunluğunu söyler.

Nesne/varlığın dokusunu söyler.

Nesne/varlığın sesini söyler.

Nesne/varlığın kokusunu söyler.

Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler.

Nesne/varlığın tadını söyler.

Nesne/varlığın miktarını söyler.

Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri:

Bir olayın olası nedenlerini söyler.

Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

DİL GELİŞİMİ Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.

Göstergeleri:

Sesin geldiği yönü söyler.

Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.

Sesin özelliğini söyler.

Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.

Verilen sese benzer sesler çıkarır.

MOTOR GELİŞİM Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Göstergeleri:

Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.

Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.

Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.

Basit dans adımlarını yapar.

Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.

Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

 SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 13: Estetik değerleri korur.

Göstergeleri:

Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.

Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevredeki güzelliklere değer verir.

 1. Farklı bir proje uygularsanız, bu projeden entegre edeceğiniz bölümler var mı? *

Sıfır-atık, sürdürülebilirlik ile ilgili bir projede doğadan toplanan materyallerle özgün ritim aletleri tasarlamayı entegre etmeyi isterim.

2

FATMA KILIÇ

 1. Proje, çocuklara nasıl katkılar sağlamıştır? *

Ritm algilari gelişti.Dogada bulunan farkli sesleri tanıdılar.

 1. Projenin, size nasıl katkısı olmuştur? *

Çocukların doğayı keşfetmeleri, doğa ile dost olmaları, doğa ile bütünleşmeleri beni ögretmen olarak çok mutlu etti.Ayrica etkinliklerde farkli web 2.00 araçlarını kullanmamda mesleki açıdan gelişmemi sağladı.

 1. Proje, eğitim programının hangi kazanımlarına katkı sağlamıştır? *

BİLİŞSEL ALAN Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

 Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.

İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Göstergeleri:

Nesne/varlıkları sesine göre ayırt eder, eşleştirir.

DİL GELİŞİMİ Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.

Göstergeleri:

Sesin geldiği yönü söyler.

Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.

Sesin özelliğini söyler.

Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.

Verilen sese benzer sesler çıkarır.

 Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Sözel yönergeleri yerine getirir.

Dinledikleri/izlediklerini açıklar.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

 Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.

Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler.

MOTOR GELİŞİM Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri

Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri toplar.

Nesneleri üst üste dizer.

Nesneleri yan yana dizer.

Nesneleri iç içe dizer.

Nesneleri takar.

Nesneleri çıkarır.

Nesneleri ipe vb. dizer.

Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Malzemeleri keser.

Malzemeleri yapıştırır.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Göstergeleri:

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

 1. Farklı bir proje uygularsanız, bu projeden entegre edeceğiniz bölümler var mı? *

Doğa gezileri, doğadaki malzemelerle ritm aletleri yapma. Uzman eğitim semineri.

3

Filiz YILMAZ ALTUNBAKIR

 

 1. Proje, çocuklara nasıl katkılar sağlamıştır?  *

Çocukların doğada daha aktif rol almasını sağladı.

 1. Projenin, size nasıl katkısı olmuştur? *

Bolca teknolojik uygulaması öğrenmemi gerektirdi

 1. Proje, eğitim programının hangi kazanımlarına katkı sağlamıştır?*

Toplu hareket edebilme,teknoloji kullanımı

 1. Farklı bir proje uygularsanız, bu projeden entegre edeceğiniz bölümler var mı? *

Doğa

4

Gönenç GÖRGÜLÜ

 

 1. Proje, çocuklara nasıl katkılar sağlamıştır? *

Çocuklar sınıf duvarları dışında yaptığımız çalışmalara istekli ve heyecanlı olarak katıldı.Çocujlarin Ritim duyguları gelişmiş ve farklı ilgi alanları oluşmaya başlamıştır

 1. Projenin, size nasıl katkısı olmuştur? *

Cocuklarda olumlu yönde gelişmenin olması ben de heyecan yarattı.Yaptigimiz çalışmalardan çocuklarla birlikte çok keyif aldım

 1. Proje, eğitim programının hangi kazanımlarına katkı sağlamıştır? *

Bilişsel alan,duyusal alan ve kendini farklı yollarla ifade edebilme,farkli materyallerle özgün ürünler oluşturabilme ve daha çok sosyalleşme

 1. Farklı bir proje uygularsanız, bu projeden entegre edeceğiniz bölümler var mı? *

Tabiki var özellikle doğadan elde ettiğimiz materyaller bundan sonraki projelerimiz de yol göstericimiz olacak,güneşin doğuşu ,gökkusaginin oluşumunu, yıldızların geceleri parlayışını bile entegre etmeyi düşünüyorum

5

Seher Aşav

 

 1. Proje, çocuklara nasıl katkılar sağlamıştır?  *

Proje sayesinde öğrencilerim doğayı tanımış doğa hakkında ki farkındalıklari artmis.Hayvan sesleri,doğa olaylarının sesleri,bitkiler ve rüzgarın buluşarak çıkardıkları sesleri ayırt etmeyi öğrenmişlerdir.Muzik yapmak ritim tutmak için pahalı enstrümanlara illaki gerek olmadığını iki taşla,sopayla da ritim oluşturulabilecek ogrendiler.

 1. Projenin, size nasıl katkısı olmuştur? *

Öncelikle arkadaşlarımız arasında ki dayanışma,işbirliği sağlaması çok güzeldi.Farkli web2 araçları,farklı uygulamalar kullanarak etkinliklerimi sergiledim.ogrencilerime uyguladigim rutin planimin dışına çıkarak sınıf yönetimi daha eğlenceli hale getirdim.Dogada yaptığımız etkinlikler mesleki açıdan doyum içinde olmamı sağladı.

 1. Proje, eğitim programının hangi kazanımlarına katkı sağlamıştır? *

Sınıfında uygulamış olduğum Montessori eğitim yöntemini tam destekleyen bir projeydi.Bu açıdan öğrencilerime katkısı çok oldu.Yaparak yaşayarak öğrenme modeli de aynı zamanda planındaki kazanım ve göstergeleri desteklemiştir.

 1. Farklı bir proje uygularsanız, bu projeden entegre edeceğiniz bölümler var mı?*

Elbette var.Su anda okulumuzda uygulanan ekolojik okul,kahverengi bayrak,sıfır atık projelerine tam destek sunan bir projeydi. İhtivasi dolayısıyla içeriğinden bir çok proje cikartila bilir.

6

Şerife Uygur Tefek

 

 1. Proje, çocuklara nasıl katkılar sağlamıştır? **

Çevre bilinci ve doğanın yaşam için önemi

 1. Projenin, size nasıl katkısı olmuştur? *

Wep 2.0 araçlarını kullanmama neden oldu.

 1. Proje, eğitim programının hangi kazanımlarına katkı sağlamıştır? *

Duygusal, sosyal, bilişsel gelişimlerine katkı sağlamıştır.

 1. Farklı bir proje uygularsanız, bu projeden entegre edeceğiniz bölümler var mı? *

Doğa ve ritim

7

MERYEM BARLI

 

 1. Proje, çocuklara nasıl katkılar sağlamıştır? * *

Yaratıcı, özgün çalışmalar yapmalarına ve artık materyalleri değerlendirmelerine katkı sagladı. Ritim çalışmalarına ilgileri arttı.

 1. Projenin, size nasıl katkısı olmuştur? *

Doğa ortamında çocukların kendi ürettikleri etkinliklerle çocuklarla birlikte keyifli, aynı zamanda verimli vakit geçirdim. Çocukların yaparak, yaşayarak, keşfederek öğrenmelerini gözlemlerken aynı zamanda proje boyunca web 2.00 araçlarını kullanmak da teknolojik anlamda önemli katkı sağladı.

 1. Proje, eğitim programının hangi kazanımlarına katkı sağlamıştır? *

Nesneleri gôzlemleme, kendini yaratıcı yollarla ifade etme, bir işi görevi başarmak için kendini güdüleme, ritim duygusunu gelistirme

 1. Farklı bir proje uygularsanız, bu projeden entegre edeceğiniz bölümler var mı? *

Doğadaki özgür çocuk

8

Lale Duman

 

 1. Proje, çocuklara nasıl katkılar sağlamıştır?  *

Arkadaşları ve öğretmenleri ile yaptıkları bu çalışmalarda çocuklar aktif olarak rol almış ve yaparak yaşayarak öğrenmeleri daha kalıcı hale gelmiştir.Yapilan çalışmalarda çocukların ritim duygusunun ,sosyal becerilerinin ,hayal gücünü kullanarak farklı malzemeleri kullanma becerilerinin geliştiği gözlenmiştir.Dogayla iç içe olma fırsatı bulan çocuklar sanal ortamdan uzaklaşarak keyifli zaman geçirme fırsatı bulmuştur.

 1. Projenin, size nasıl katkısı olmuştur? *

Sınıf ortamı dışında yapılan etkinlikler farklı tecrübeleri de beraberinde getirmiştir.Ogretmenin gerçekten sadece rehber olduğu öğrencilerin aktif olarak rol aldığı etkinlikler öğrenmeleri en üst seviyeye çıkarmaktadir.Yapilan farklı çalışmalar mesleki deneyim olarak katkı sağlamış ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmemde de faydalı olmuştur.Ögrencilerimle farklı öğrenme yaşantılarına birlikte tanıklık etmemi sağlamistir.

 1. Proje, eğitim programının hangi kazanımlarına katkı sağlamıştır? *

Teknolojik gelişmelere uyum sağladi.Meslektaslarimla fikir alışverişi konusunda katkı sağladı.Toplu hareket edebilme

 1. Farklı bir proje uygularsanız, bu projeden entegre edeceğiniz bölümler var mı? *

Doğadan faydalanabilmesi ritim çalışmaları

9

Figen Erden Arslan

 

 1. Proje, çocuklara nasıl katkılar sağlamıştır? * *

Yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı bulmuşlardır.El becerileri gelişmşdir

 1. Projenin, size nasıl katkısı olmuştur?*

Çocuklarla oluşturuğumuz bu projede birlikte olmak aramızdaki bağları daha güçlendirmiştir

 1. Proje, eğitim programının hangi kazanımlarına katkı sağlamıştır? *

Yaparak yaşayarak öğrenme,sosyaleşme,büyük ve küçük kas gelişimlerine katkı sağlamıştuır

 1. Farklı bir proje uygularsanız, bu projeden entegre edeceğiniz bölümler var mı? *

Çocuklarla yaptığımız doğa gezileri

10
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content