3 Принцип на динамиката

by Eniya

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

3 Принцип на динамиката

by

  • Joined Feb 2022
  • Published Books 1

Какво е Динамика?

Динамика е дял от класическата механика и изучава причините за възникване на движението на материалните тела в зависимост от приложените върху тях сили или

На кратко:

динамиката описва физичните величини път, скорост и ускорение и тяхното изменение под въздействието на сили.

 

Трите основни закона на динамиката са открити от Исак Нютон.

1

Трети принцип на динамиката

 Третият закон на Нютон гласи, че всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. Важното в този закон да се разбере, че се отнася за един и същи вид сила и само между два предмета.

Или накратко:

      Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие.

Формулите, които изразяват закона са:

|vec{F_1}| = |vec{F_2}|

vec{F_1}=vec{-F_2}

3rdlaw

2

Особености при прилагане на третия принцип на механиката:
Да разгледаме силите на на взаимодействие между едно тяло и хоризонтална опора, върху която е поставено. Теглото описва действието на тялото върху опората и приложната му точка е в опората. Реакцията на опората описва действието на опората върху тялото и приложната й точка е в тялото. Силите на взаимодействие имат различни приложни точки.

Ето защо, тези сили, макар и равни по големина и противоположни по посока не се уравновесяват.
Силите на взаимодействие лежат на правата, която съединява приложните им точки.
Силите на действие и противодействие възникват едновременно.

3
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content