СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

учител по български език и литература
  • Joined Feb 2021
  • Published Books 34

Културно-исторически комплекс

Двор на кирилицата

е единственият в света музей,

посветен на свещената азбука.

1
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com

Входната порта въвежда

към Буквите – мястото,

където са разположени

 скулптури на кирилските букви

и внушителен паметник 

на светите братя

Кирил и Методий

3
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

„ А“ е началото на

човешката история,

започваща с приказката

за Адам и Ева

в райската градина,

продължила с тяхното грехопадение

и многолетните опити

за изкуплението му

от техните наследници.

5
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

В скулптурата на Б

е врязана

фигурата на Бог – въздигнат

в небесата,

но близък и обичащ

всяко едно свое творение в света.

7
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Буквата ,,В” припомня

свещения смисъл

на виното – древният еликсир

на езическите богове в християнството

се отъждествява с кръвта на Спасителя,

олицетворяваща живота.

9
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Гълъбът на буквата „Г“

е многозначен образ на мира,

свободата и Светия Дух

като едно от лицата

на триединния Бог.

11
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Дървото, издялано на буквата ,,Д”,

е универсален образ на живота,

на човешкия род с неговото минало (корени)

и бъдеще (млади клони),

както и на битието въобще,

обединяващо подземния, земния и небесния свят.

А дъбът е едно от най-силните и дълголетни дървета, устояващ на всички природни бури.

13
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Еленът, изобразен на буквата ,,Е”,

е символ на дълголетие,

издържливост, грация

и красота – единство от качества,

изразявщи силата

на живота и неговото очарование.

15
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Скулптурата на ,,Ж” е разлюляна

от житни класове – най-скъпото,

което ражда земята,

посято от хората с любов

и почит към хляба.

А жеравите се мислят

като божествени птици,

пазители на полето.

17
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Напуканата Земя, запълваща буквата ,,З”,

символизира раждащото начало

на човешкото съществуване,

но и нашата тленност; у

тробата и последния ни дом.

19
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

И няма конкретен символ,

защото във всички езици, пишещи на кирилица,

,,И” е връзката между нещата,

хората и природата,

земното и божественото.

21
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

,,Й” е много красива…

и кратка – като напомняне,

че земният живот на човека е само миг,

дъх от вечността

и си заслужава да бъде изживян

пълноценно и красиво.

23
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Камбанките на буквата ,,К”

приличат на красиви цветчета,

които звънят с многогласието

на природата и разнасят

послания

 за чистота и неподправеност.

25
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Лястовичките и лозите,

украсяващи скулптурата на буквата ,,Л”,

са изразители на надеждата

и божественото изобилие.

27
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Буквата ,,М” е преклонение

пред Мария – земната жена,

родила Божия Син за спасение на човечеството

от греховете му.

29
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Буквата ,,Н” е орнаментирана

с нарове – те носят послания

за плодородие и щастив брак.

Плодът на нара завършва с малка коронка,

от която се смята,

че е заета формата на царския атрибут,

означаващ ролята на владетеля.

31
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Буквата ,,О” представя

опрощението на греховете,

то е и овалът без начало и край –

вечният кръговрат на всичко в битието.

33
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Пауните, изобразени на

първата буква от думата ПЛИСКА,

са не само красиви птици – те са един от небсните символи,

в чиито опашки са събрани

звездите на целия Космос.

Така се внушава необятността

на света, създаден от Бог.

35
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Розите на буквата ,,Р” са признати

за едни от най-невероятните цветя в природата.

Техните цветове изразяват

спиралата на вечността,

а червените им цветове символизират

любовта във всичките й измерения.

37
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Слънцето , обозначаващо буквата ,,С”,

е източникът на светлината,

живота, истината – т.е. на божественото изначалие.

39
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Тополите, които изграждат

ствола на буквата ,,Т”,

са едни от най-високите

и силни дървета,

опиращи с клоните си небето – израз на свързаността,

единството на земния и небесния свят.

41
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Кирилското име на У е “ук’ – старият корен на думата “уча”, “наука”.

Отворената книга върху буквата ,,У”

носи посланието на кирилицата –

познанието

винаги е отворено пред човека,

той само трябва да пожелае да го приеме.

43
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Факелът, изсечен на буквата ,,Ф”,

е образ на огъня-водач,

който разбива тъмнината

и осветява пътя,

обещава мир на хората.

45
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Буквата ,,Х” е обозначена

с храм – домът на Бога на земята,

където хората отправят молитвите си за здраве, благоденствие и благодарят

за помощта и закрилата,

която им дава вярата, че са обичани,

чути и отговорени от техния небесен Отец.

47
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Цветето, означаващо буквата ,,Ц”,

е най-нежният и в същото време

най-убедителният посланик

на разбирателството

и добронамереността между хората.

49
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Часовникът отмерва времето,

а слънчевият часовник в древността

е съдържал още знаците на водата,

метала, слънцето, огъня, земята,

вятъра, скалите и небето

и по разположението им

в часа на раждането на човека

са гадаели неговия характер.

51
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

,,Ш” e са само орнаментиранa,

защото по-често се среща

в средата и края на думите,

но това не я прави

по-малко красива и значима.

53
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Буквата ,,Щ” е затруднила майстора,

защото задачата му била

да изобрази…щастие!

Какъв е образът на щастието?

Точно това,

което се е получило – пълнота, хармония, красота…

55
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

,,Ъ” е гласна

и придава твърдост,

категоричност

в звученето

на българския език.

57
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

,,Mалкият ер” – ь – има ролята да смекчава,

да променя интонацията

с нежност и мелодичност.

59
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

,,Ю” e са само орнаментиранa,

защото по-често се среща

в средата и края на думите,

но това не я прави

по-малко красива и значима.

61
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ

Ябълката е божественият плод

от райската градина.

Тя е наслада и изкушение,

но и съвършенство,

желание за постигането му

чрез познанието,

дори с цената на грешките.

63
СЪВРЕМЕННИ ПОСЛАНИЯ НА БУКВИТЕ by Nevin Caliskan - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]