AKDENİZ’E YOLCULUK JOURNEY TO THE MEDITERRANEAN by Pınar - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

AKDENİZ’E YOLCULUK JOURNEY TO THE MEDITERRANEAN

Member Since
Sep 2020
Published Books
16
AKDENİZ’E YOLCULUK JOURNEY TO THE MEDITERRANEAN by Pınar - Ourboox.com
AKDENİZ’E YOLCULUK JOURNEY TO THE MEDITERRANEAN by Pınar - Ourboox.com

PROJE HAKKINDA

Akdenize kıyısı olan ülkelerin hangileri olduğunu ve bu ülkelerin ortak özelliklerinin neler olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca bu ülkelerin doğal, tarihi güzelliklerini tanıyacağız ve Akdeniz kültürü hakkında daha çok bilgi sahibi olacağız. Bu projeyle öğrencilerimiz birçok kazanım elde edecek.

3

We will learn which countries have a coastline to the Mediterranean and what are the common features of these countries. We will also get to know the natural and historical beauties of these countries and learn more about the Mediterranean culture. With this project, our students will gain many benefits.

4

HEDEFLER

1. Akdeniz’e kıyısı olan ülkeleri öğrenecek
2. Akdeniz ülkelerinin doğal ve tarihi güzelliklerini öğrenecek ve tanıyacak
3. Akdeniz kültürünü öğrenecek
4. Akdeniz ülkelerinin ortak özelliklerini fark edecek

5

1. It will learn the countries with a coast to the Mediterranean
2. learn and recognize the natural and historical beauties of the Mediterranean countries
3. will learn the Mediterranean culture
4. Realize the common features of Mediterranean countries

6

ÇALIŞMA SÜRECİ

EKİM
1. Kendisini ve okulunu tanıtacaktır
2. Ebeveyn izin belgeleri hazırlanacaktır
3. Öğretmen logosu ve afişi hazırlanacaktır.
4. Öğrenci logosu ve afişi hazırlanacaktır.
5. Akdeniz ülkelerini tanıtan sunumlar yapılacaktır
6. Ortak etkinlik yapılacaktır
KASIM
1. Öğrenciler Akdeniz kültürü üzerine araştırma yapacaklardır
2. Ortak ürün hazırlanacaktır
3. Sanal sergi hazırlanacaktır
4. Karma takım çalışması yapılacaktır.

7

OCTOBER
1. He will introduce himself and his school
2. Parental leave documents will be prepared
3. Teacher logo and poster will be prepared.
4. Student logo and poster will be prepared.
5. Presentations will be made to introduce the Mediterranean countries.
6. Joint event will be held
NOVEMBER
1. Students conduct research on Mediterranean culture.
2. Joint product will be prepared
3. Virtual exhibition will be prepared
4. Mixed team work will be done.

8

BEKLENEN SONUÇLAR

 

1. Akdeniz ülkelerini daha iyi tanıyacaklar
2. Akdeniz ülkelerinin ortak özelliklerini fark edecekler
3. Akdeniz kültürünü daha iyi tanıyacaklar
4. Doğal güzelliklerini tanıyacaklar
5. Tarihi güzelliklerini tanıyacaklar

9

1. They will get to know the Mediterranean countries better
2. They will realize the common features of Mediterranean countries
3.They will get to know Mediterranean culture better
4. They will recognize their natural beauty
5. They will recognize their historical beauty

10
AKDENİZ’E YOLCULUK JOURNEY TO THE MEDITERRANEAN by Pınar - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book