amos gerhard chodziesen by adi lasri - Illustrated by adi lasri - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

amos gerhard chodziesen

by

Artwork: adi lasri

  • Joined Jan 2017
  • Published Books 1
amos gerhard chodziesen by adi lasri - Illustrated by adi lasri - Ourboox.com

מר עמוס גרהרד חודציזן ז”ל נולד בברלין בשנת 1922

כילד גדל בבית יתומים בברלין

בשנת 1933 עלו הנאצים לשלטון והביאו להחמרה הדרגתית במעמדם החברתי, כלכלי והמשפטי של היהודים במדינה, והדבר היווה גורם מכריע לעליית יהודי גרמניה לארץ ישראל

במסגרת “עליית הנוער” – מפעל להעלאת ילדים ובני נוער יהודים לארץ ישראל, עלה עמוס עם חבריו לארץ ישראל ונקלט בקיבוץ משמר העמק -בעלייה ב

גרהרד שינה את שמו לעמוס והאמין בשפה העברית. זיכרונותיו מהגרמנים היו קשים מאוד והוא היה חדור מוטיבציה לבסס את חייו בארץ ולהיות שותף להקמתה

הוא התחנך בארץ והפך למדריך נוער ועבר לירושלים לתחנת מונטפיורי

עמוס התחתן עם הגב’ שרה חודציזן ז”ל (1923-2007) שעסקה גם באומנות ולמדה ציור בסטודיו של הצייר אהרון אבני 

השלטון הבריטי ששלט במדינה גייס את עמוס לשורותיו ובתוך כך, הוא נשלח בין היתר למצרים ולמרוקו

בהמשך דרכו גר בתל אביב, בדירת חדר קטנה ועבד כעיתונאי בעיתון “על המשמר”, לאחר מכן עבד בנמל

תל אביב, נמל יפו ונמל אשדוד

בשנות ה- 60 עמוס קיבל פיצויים מגרמניה ונסע לראשונה לאירופה לבקר את אמו והמשפחה החורגת שלו. לאחר שאמו נפטרה אבד הקשר עם אחיו ואביו החורגים

באותן שנים עמוס החל ללמוד בהתכתבות הנדסת תעשיה וניהול, הפך למהנדס והחל לעבוד בנמל אשדוד כמנהל ייצור ויו”ר וועד עובדי הנמל

הדבר השני שעמוס למד בהתכתבות היה ציור – ובשנים אלו החל לצייר בבית, בעיקר בצבעי שמן על בד

לעיתים השתמש גם בצבעי פחם

עמוס נפטר בשנת 1985 – יהיה זכרו ברוך

2
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content