ANIMALS OF THE FORESTS
Jan 2018
Member Since
15
Published Books

ANIMALS OF THE FOREST

by Levent TOROS

Artwork: Necatibey Primary School 3-B Class

ORMAN HAYVANLARI

Ormanlar içerisinde bulundurduğu besin yapısından dolayı, korunma, barınma gibi imkanlarından dolayı bir çok hayvana ev sahipliği yapmıştır. Orman hayvanları, ormanların bulunduğu bölgenin yapısına, ilim şartlarına, besin yapısı gibi özelliklerine göre adaptasyon göstermiş olup hayatta kalma becerileri ve kabiliyetleri bu yönde gelişmiştir. Orman hayvanlarına yabani olan bir çok hayvan türünü örnek olarak verebiliriz.

Dünya genelinde ormanlarda yaşayan hayvan türleri;

  • Aslan, kaplan, leopar, puma gibi yırtıcı kedigiller familyası,
  • Bir çok kuş türü ,
  • Çok çeşitli primat familyası (maymunlar),
  • Bir çok böcek türü, kemirgenler,
  • Zürafa, fil, zebra, gergedan gibi orman hayvanları vardır.

Ayten Ayla ÖNAL

 

1
ANIMALS OF THE FORESTS

ASLAN

Afrika aslanı, dünyanın en büyük dört kedisinden (aslan, kaplan, panter, leopar) biridir. Erkek Afrika aslanı ortalama 250 kilogramdır. Kaydedilmiş en ağır aslan 1970 yılında İngiltere’deki Colchester Zoo adlı hayvanat bahçesindeki Simba adlı aslandır.

Postu kahverengimsi sarıdır. Erkeğin yelesi kahverengimsi sarıdan siyaha kadar değişir. Geniş alınlı, güçlü çeneli, uzayıp çekilebilen tırnaklı, sarımtırak kısa ve yatık tüylüdür. Kuyruğunun ucu püsküllüdür.

Afrika aslanı, fundalarda, gövde yaparak onları sıcaktan koruyan ağaçların olduğu yerlerde, sazlıklarda yaşarlar. Açık toprakları severler.

Eylül İdil CAYMAZ

3
Artwork from the book - ANIMALS OF THE FOREST by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

AYI

Ayılar genellikle iri yapılı kısa bacaklı hayvanlardır. Ağırlıkları Malaya ayısında yaklaşık 27-46 kg’dan başlayarak Alaska iri boz ayısında 780 kg’a kadar ulaşır.

Erkek ayılar daima dişilerden daha iri olurlar. Bu iri gövdelerine karşın çoğu iyi bir tırmanıcı ve usta bir yüzücüdür. Her ayağında beş parmak, parmaklarının ucunda da içeri çekilmeyen tırnakları vardır. Kuyrukları çok kısadır. Tüyleri uzun ve çoğu türlerde kahverengi ya da siyah (beyaz) olmak üzere tek renklidir. Sadece büyük pandanın beyazlı siyahlı bir rengi ve kutup ayısının beyaz renkli tüyleri vardır.

Ayılar genel olarak hem et hem de otla beslenen hepçil hayvanlardır. Bu arada hemen hepsi baldan hoşlanır. Ayılar çok vahşi ve yırtıcı hayvanlardır. Genellikle kuytu orman köşelerindeki ağaç oyuklarında ya da büyük kayaların arasında oluşan çukurlarda, mağaralarda, inlerde, yaşarlar.

Hivva Arya ADİBELLİ

5
Artwork from the book - ANIMALS OF THE FOREST by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

FİL

Hortumlular takımından bir familya. Familyanın günümüzde varlığını sürdüren Asya fili ve Afrika fili olarak iki türü bulunmaktadır.

Her iki türün ayırt edici özellikleri gövdelerinin çok iri, burunlarının hortum biçiminde uzamış, bacaklarının kalın ve sütun biçiminde, kulaklarının geniş, kafalarının çok iri ve sürekli uzayan üst kesici dişlerinin (fildişi) savunma dişlerine dönüşmüş olmasıdır. Renkleri bozdan kahverengiye kadar değişen fillerin derileri kalın, kılları seyrek ve kabadır. Burun delikleri uzun hortumlarının ucunda yer alır; kaslı ve çok amaçlı bir organ olan hortumun ucundaki parmaksı uzantı, hayvanın küçük nesneleri tutabilmesini sağlar. Filler su içmek için önce suyu hortumlarına çeker, sonra ağızlarına boşaltırlar.

Ağırlığı 8 tonu, omuz yüksekliği 3-4 metreyi bulur. Fillerin ortalama yaşam süresi 60-80 yıldır. Filler, çok yoğun bir bitki örtüsü ile kaplı olan ormanlardan çıplak savanlara kadar çok değişik yaşam ortamlarında görülebilir. Bu hayvanlar günde 225 kg ot yiyebilir ve 200 litreye kadar su içebilirler.

İrem YAVŞAN

7
Artwork from the book - ANIMALS OF THE FOREST by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

KAPLAN

Kedigiller familyasından etçil bir memeli hayvan türü ve büyük kediler ailesinin dört üyesinden biridir. Süper yırtıcıdır ve vahşi hayatta bulunan en büyük ve en güçlü kedi türüdür.

Çoğu kaplan kamuflajlarının uygun uyum sağladığı ve hızlı veya daha çevik avları yakalamalarının daha kolay olduğu ormanlarda ve otlaklarda yaşar. Büyük kediler arasında sadece kaplan ve jaguar iyi yüzücülerdir. Kaplanlar sık sık su birikintilerinde, göllerde ve nehirlerde yıkanırlarken bulunurlar. Kaplanlar yalnız avlanırlar ve birincil olarak geyik, yaban domuzu, gaur, vemanda gibi orta ve büyük boyutlu otçullarla beslenirler.

Erişkin bir erkek kaplan ortalama 200 ile 350 kg. dişilerse 120-180 kg. ağırlığındadır. Erkek ortalama 2,6 m. 3,3 m. arası dişiler ise 2,3-2,75 m. boyundadırlar.

Ecem Nil ATEŞ

9
Artwork from the book - ANIMALS OF THE FOREST by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

KURT

Kurt veya boz kurt köpekgiller familyasının en yaygın ve en iri türü. Köpek, boz kurdun bir alt türüdür. Gri kurt ya da orman kurdu olarak da bilinen boz kurt, dünyadaki en yaygın ve en çok bilinen kurt türüdür ve bu nedenle sıklıkla kurt sözcüğü ile eş anlamlı olarak kullanılır.

Kurtların kafası büyük, kulakları kısa, püsküllü kuyrukları vücutlarının üçte biri uzunluktadır. Renkleri alt türlerine göre yöresel olarak değişir, beyaz, krem rengi, sarımsı, kızıl, gri ve siyah olabilir. Kurtlar en çok ot obur memeliler ile beslenir, ama daha iyi bir şey bulamayınca kemirgenler ve kuşlar gibi küçük hayvanları da avlarlar.

İrem Naz DEMİRDOĞAN

11
Artwork from the book - ANIMALS OF THE FOREST by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

KUŞ

Tüylü, kanatlı, sıcakkanlı, yumurta ile üreyen, omurgalı hayvanlar. Yaklaşık 10.000 civarında yaşayan türüyle en kalabalık tetrapod omurgalıları oluştururlar.

Kuzey Kutbundan Güney Kutbuna dünya üzerindeki tüm ekosistemlerde yaşarlar. Boyutları arı sinek kuşunda 5 cm ile deve kuşunda 2,7 m’ye kadar değişir. Bulunan fosillere göre kuşlar, yaklaşık 150-200 milyon yıl önce, Jura Devri’nde dinozorlardan gelmektedir. Bilinen ilk kuş Jura Devri’nin sonlarında yaklaşık 155-150 milyon yıl önce yaşamış olan Archaeopteryx ‘tir.

Beren YELEKÇİ

13
Artwork from the book - ANIMALS OF THE FOREST by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

MAYMUN

Ağaçtaki yaşama uyum sağlamak için dört ellidir, bunun yanında kuyruklarını denge ve fazladan tutunma için kullanan türleri bulunur.

Yeni Dünya maymunlarına, Güney Amerika’nın sulak ormanlarında bol rastlanır. Kuyruklarını, sarılma, kavrama, sallanma, tırmanma ve yiyecek toplamada üçüncü bir el gibi kullanırlar. Düşen yavrularını kurtarmada ve bir ağaçtan diğerine geçmede kuyruklarından maharetle istifade ederler.

Belinay BAKKAL

15
Artwork from the book - ANIMALS OF THE FOREST by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

ZÜRAFA

Zürafa, zürafagiller ailesine ait bir memelidir. Dünya üzerinde karada yaşayan en uzun hayvandır. Beyaz ve krem ten rengi üzerinde siyah-kahverengi arasında beneklerden oluşan bir deriye sahiptir. Boylarının uzunluğu 4 ile 6 metre arasında değişir.

Zürafalar Afrika’da yaşamlarını sürdürürler. Güney Afrika ve Kuzey Afrika en çok bulundukları bölgelerdir. Genelde savanlarda, otlaklarda ve açık ormanlarda yaşarlar. Genelde akasya ağacının olduğu bölgelerde görülürler.

Dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan zürafalar, koruma altına alınması gereken türler arasındadır. Dünyada yaklaşık 100 – 150 bin kadar zürafa kaldığı tahmin edilmektedir. Genellikle akasya ağaçlarından beslenirler.

Beren ASLAN

17
Artwork from the book - ANIMALS OF THE FOREST by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

ORMAN KEDİSİ

Orman kedisi, ormanlarda yaşayan, zor yaşam koşullarında hayatta kalabilen kedi türleridir. Zaman ile tırmanma ve avcılık özelliklerini üstün bir şekilde geliştirmişlerdir. Orman kedileri sudan çekinmezler. Doğal hallerinde göllerden balık yakalamayı severler.

Orman kedileri yaklaşık 7 ile 9 kiloya kadar ulaşabilmesine karşın güçlü kas yapılarıyla ve uzun tırnaklarıyla dikkat çekmektedirler. Bu kedilerin kuyruk boyu hemen hemen gövdeleri kadardır diyebiliriz.

Selin AÇIKALIN

19
Artwork from the book - ANIMALS OF THE FOREST by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

YILAN

Pullular takımına ait uzun, ayaksız etçil sürüngenlerdir. Bütün pullular gibi yılanlar da, vücudu üst üste binen pullarla kaplı omurgalılardır. Çoğu yılan türü, ataları olan kertenkeleminkinden çok daha fazla eklemi olan bir kafatasına sahiptir.

Yılanlar dünyanın her yerinde bulunur.  456 cins ve 2900’ün üzerinde türü vardır.  Büyüklük aralığı 10 cm uzunluğundaki küçücük türünden 7.6 metre uzunluğa erişebilen pitonlar ve anakondalara kadar değişiklik gösterir. Son keşfedilen Titan boa cinsinin fosili 15 metre uzunluğundaydı. Yılanların Türkiye’de 47 türü bulunur. Yılanlar, genellikle üç metre öteyi göremezler. Koku almada burun deliklerini değil dillerini kullanırlar.

Buse Havva KÖYMEN

21
Artwork from the book - ANIMALS OF THE FOREST by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply