BİLİM İNSANLARINI TANIYORUZ -WE KNOW THE SCIENCE PEOPLE by Pınar - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

BİLİM İNSANLARINI TANIYORUZ -WE KNOW THE SCIENCE PEOPLE

Member Since
Sep 2020
Published Books
16
BİLİM İNSANLARINI TANIYORUZ -WE KNOW THE SCIENCE PEOPLE by Pınar - Ourboox.com
BİLİM İNSANLARINI TANIYORUZ -WE KNOW THE SCIENCE PEOPLE by Pınar - Ourboox.com

PROJE HAKKINDA

Büyük bilimsel buluşların ardında yatan öyküler göz ardı edilir çoğu zaman. Dünyanın gidişatını değiştiren buluşların, ani beyin fırtınaları sonucunda doğduğu düşünülür. Ancak, işin özü hiç de görüldüğü gibi değil…
Bilim için, insanlık için, üretmek için onlar çok çalıştırlar. Hatta bilim uğruna öldüler.

Onlar insanlığın geleceğini bulması için düşüncenin önündeki tüm engelleri yok ettiler. Bilim insanlarının yaşam öyküleri, bilimsel çalışmaları ve kişilik özellikleri öğrencilerimizde bilime karşı ilgiyi artıracaktır

3

The stories behind great scientific discoveries are often overlooked. It is thought that the inventions that changed the course of the world were born as a result of sudden brainstorms. However, the essence of the matter is not what it seems …
They work hard for science, for humanity, to produce. They even died for the sake of science.
They have eliminated all obstacles to thought so that humanity can find its future. Life stories, scientific studies and personali

4

HEDEFLER

1- Bilim insanlarını tanıyacak
2- Büyük bilim adamlarının bilimsel çalışmalarını öğrenecek
3- Bilim insanlarının yaşam öykülerini öğrenecek
4- Bilim insanının özelliklerini öğrenecek
5- Bilime karşı ilgisi artacak

5

1- Will know scientists
2- Proving great scientists will learn
3- Learn the life stories of scientists
4- The scientist will learn, will learn
5- His interest in science will increase

6

EYLÜL                    ÇALIŞMA SÜRECİ
1. Kendini ve okulunu tanıtaacak
2. Veli izin belgeleri hazırlanacak
3. Öğretmen logosu ve afişi hazırlanacak
EKİM
1. Öğrenci logosu ve afişi hazırlanacak
2. Bilim adamlarını tanıtıcı kısa bilgiler hazırlanacak
3. Bilim insanları ile ilgili ortak etkinlik yapılacak
4. Önemli bilim insanlarını yaşam öyküsü izletilecek
KASIM
1. Bilim adamlarıyla ilgili karikatürler ve resimler yapılacak
2. Sanal sergi hazırlanacak
3. Ortak etkinlik yapılacak
4. Ortak ürün hazırlanacak
5. Karma takım çalışması yapılacak

7

SEPTEMBER
1. He will introduce himself and his school
2. Parental permission documents will be prepared
3. Teacher logo and poster will be prepared
OCTOBER
1. Student logo and poster will be prepared
2. Brief introductory information will be prepared for scientists
3. Joint event will be held
4. Life history of important scientists will be followed
NOVEMBER
1. Cartoons and pictures about scientists will be made
2. Virtual exhibition will be prepared
3. Joint event will be held
4. Joint product will be prepared
5. Mixed team work

8

BEKLENEN SONUÇLAR

Bilim insanlarını daha iyi tanımış olacaklar. Bilime karşı ilgileri artacak. Bilim insanı olmak isteyeceklerdir.
They’ll get to know the scientists better. They’ll be interested in science. They’ll want to be scientists.

9
BİLİM İNSANLARINI TANIYORUZ -WE KNOW THE SCIENCE PEOPLE by Pınar - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book