Bireysel Farklılıklar Kültürel Kimlikler Yaratır by Salih Kaan KALYONCU - Illustrated by S.Kaan KALYONCU - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Bireysel Farklılıklar Kültürel Kimlikler Yaratır

by

Artwork: S.Kaan KALYONCU

 • Joined Dec 2014
 • Published Books 3
Bireysel Farklılıklar Kültürel Kimlikler Yaratır by Salih Kaan KALYONCU - Illustrated by S.Kaan KALYONCU - Ourboox.com

Hale KAYA

 

Salih Kaan KALYONCU

 

Gamze DURAK

 

 

For English

3

ÖNSÖZ:

Bu kitabın hazırlanma amacı; Türkiye’de pek alışılmamış ve yeni yeni uygulama zemini bulmaya başlamış olan Drama dersinin, her derse rahatça uyarlanıp öğrencinin aktif olduğu, etkili bir eğitim ve öğretim sürecinin yaratılabileceğini göstermektir. Bu kitapta da, Sosyal Bilgiler dersinden Bireysel Farklılıklar konusu altındaki MEB’in belirlemiş olduğu kazanımlar temelinde çeşitli drama teknikleri ile hazırlanmış bir ders planı göreceksiniz.

4

Ders: Sosyal Bilgiler

Konu: Bireysel Farklılıklar

Süre: 40+40 Dakika

Kazanımlar: 1.Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder.

                       2.Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.

 

   Öğretim Yöntem Teknik ve Stratejileri: Drama Yöntemi, İkili Üçlü Doğaçlama, Fotoğraf Karesi, Öğretmenin Role Girmesi, Sıcak Sandalye, İç Ses tekniği,Bilinç koridoru.

Kaynaklar: Tülay Üstündağ ‘Yaratıcı Drama Öğretmeninin El Kitabı’, İnternet,Uludağ Üniversitesi Öğr.Gör.Şehnaz SUNGURTEKİN’in drama dersleri, Sosyal Bilgiler Dersi Kitabı (Evrensel İlt.Yay.)

5

GİRİŞ ETKİNLİKLERİ:

6

1.Etkinlik Öğrencilerden belirtilen yöreselmüzikler eşliğinde müziğin ritmine uyarak mümkünse verilen yöresel müziğin figürleriyle beraber sınıfta özgürce yürümeleri ve müzik durdurulduğunda beşerli, altışarlı gruplar oluşturmaları söylenir. Gruplarda herkesten birbirlerine saç renklerini, göz renklerini, boylarını, kilolarını söylemeleri ve birbirlerini dikkatlice dinlemeleri istenir.(Bu etkinlikte seçilecek müzik öğrencilere ve öğretmenin isteğine göre değiştirilebilir)

7

Yöre: Denizli
Seslendiren: Özay GÖNLÜM

8

Yöre: Giresun
Seslendiren :Onay ŞAHİN

9

Yöre: Trabzon
Seslendiren: Mustafa ŞAFAK

10

Yöre: Burdur
Seslendiren: Hasret Gültekin

11

İstenilirse bu etkinliğe alternatif olarak, sağır ve dilsiz bir çobanın, kartalların sürüye saldırmasını anlatmaya çalışmasıyla oluşan Bingöl yöresine ait kartal oyunu videosu çocuklara izletilip verilecek yöresel ritim eşliğinde; oluşturulan gruplarla öğrencilerin küçük bir yöresel oyun oluşturulması istenilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

13

2.Etkinlik
Sonra öğrenciler çember oluşturarak sırasıyla birbirlerinin özelliklerini söylerler.

14

Öğrencilerden aynı göz ve saç rengine ait olanların birbirini seçerek yan yana gelmeleri söylenir. Öğretmen iki özellik söylediğinde, o özelliklere sahip olan öğrenciler ellerini kaldırır ve ellerini kaldıran öğrenciler birbirleri ile yer değiştirirler açıkta kalan öğrenci olursa o bir özellik söyler açıkta kalan öğrenci olmazsa söz yine öğretmene geçer.

15

GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ:

16

1.Etkinlik

Öğrencilere A ve B olarak ikili grup olmaları istenir. Ardından A grubuna ‘Birazdan bir yolculuğa çıkacaksınız. Bunun için bir bavul hazırlamanız gerekiyor. Nereye gitmek isterdiniz ve bavulun içine ne koyardınız düşünün.’ denir. Ardından B grubuna önce nereye gitmek istedikleri sonra bavulun içine neler koyduklarını düşünüp canlandırmaları istenir. B grubundakilere A grubundakiler dikkatlice izlemeleri konusunda uyarı yapılır. Daha sonra A grubuna canlandırmaları için gereken süre verilir. Aynı çalışma B’ler için yapılır. Ardından A ve B gruplarındakil öğrencilerin nereye gitmek istedikleri ve çantalarına neler koydukları gözlemleyerek tahmin etmeleri istenir. 

17
Bireysel Farklılıklar Kültürel Kimlikler Yaratır by Salih Kaan KALYONCU - Illustrated by S.Kaan KALYONCU - Ourboox.com

Öğrencilerden altışarlı grup olmaları istenir ve grupların içinde eşleşmeleri istenir,biri A biri B olacaktır. ‘A’lar ve B’ler uçakta koltukta yan yana oturuyorlar.

19

Birazdan yolculuk başlayacak. A’lar uçağın cam kenarında, B’ler ise koridor tarafındadırlar. A’ların amacı yol boyunca ellerindeki kitabı okuyup bitirmek,

20

B’lerin amacı ise yol boyunca A’lar ile nereye gittikleri hakkında hareketli güzel bir sohbet etmektir.

21
 • Tüm grupların canlandırmaları fotoğraf karesi tekniği ile dondurulup sahneleri tamamlandırılır.
 • Canlandırmanın yapıldığı sırada öğretmen öğrenciler arasında hostes rolünde dolaşarak canlandırmalara dahil olur.
 • Canlandırmalar sonrasında A ve B’lerin birbirleriyle nasıl konuştukları, birbirlerini ikna etmek için nelere başvurdukları, ikna sürecinde neler hissettikleri öğrenilir.
 • Bu konuda değişik çözümler üretenlerin çözümleri üzerinde birlikte yorumlar yapılır.

22

2.Etkinlik

İlk etkinlik bittikten sonra bireysel farklılıklara dikkat çekmek amaçlı ikinci etkinliğe geçilir. ‘Mehmet adında bir karakterimiz vardır, Mehmet albino hastasıdır yani genetik olarak saçlarının ve teninin rengi beyazdır. Dolayısıyla görüntüsü de diğer arkadaşlarından farklıdır. Sırf bu yüzden diğer arkadaşları Mehmet ile dalga geçer, isim takarlar. Yine bir gün bir arkadaşı Mehmet ile alay edip eğlenirken Mehmet dayanamaz, arkadaşıyla kavga eder ve öğretmen tarafından idareye gönderilir.’ Bu olay öğretmen tarafından öğrencilere okunduktan sonra roller dağıtılır. Olay; okul müdürünün odasındaki konuşmalar, sınıfta öğrencilerin Mehmet ile alay etmesi, bir arkadaşının Mehmet ile kavgası, Mehmet’in ailesinin okula gelmesi gibi sahnelerle canlandırılır.

23

Sahnelerde;

 • Mehmet ile arkadaşı müdürün kapısının önünde beklerken iç sesleri de seçile n öğrenciler tarafından canlandırmaya dahil edilir. Seslendirmeden sonra odaya girerler ve konuşmalar başlar.
 • Okul müdürünün yanındayken gidişata göre başka öğrenciler de katılabilir.
 • Sınıftaki bölümlerde ise öğretmen öğrenci rolüne girip dedikodu halkası oluşturur.
 • Mehmet’in ailesinin gelmesi ve konuşmalardan sonra, Mehmet geçmişi düşünmeye başlar, önceden oluşturulmuş altışarlı gruplar fotoğraf karesi tekniği ile Mehmet’in düşündüğünü arkadaşlarına sergilerler.
 • Canlandırılmalar yapıldıktan sonra öğrenciler karşılıklı dizilip bilinç koridoru oluşturulur, Mehmet ve arkadaşı koridordan sırayla geçer.
 • En sonunda Mehmet ve arkadaşını sıcak sandalyeye oturtup sınıf tarafından karaktere yönelik sorular sorulmasını sağlayarak bu etkinlik bitirilir
24

Değerlendirme:

25

Gruplar uygulamaları yaparken doğrular pekiştirilir, yanlışlar düzeltilir. Sandalyeye her gruptan ana rollerdeki öğrencilerden birini oturtup, kendisine temsil ettiği rolle ilgili, rolün içine girerek verilen sorulara yanıt vermesi istenir. Ders sonunda istenilen kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığını test etmek amacıyla öğrencilere değerlendirme amaçlı ‘Bireysel farklılıkları kabul etmeli, başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı göstermeliyiz.’ ifadesini destekleyici olay ya da durumlara şahit olup olmadıkları sorulur, cevaplar dinlendikten sonra tartışma ortamı oluşturulabilir ve öğrencilerden bu soruna yaratıcı çözümler getirmeleri için yorum yapmaları istenir.

26
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content