Попи

by Emma Ouzounova

This free e-book is brought to you by

Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Попи

Member Since
Nov 2019
Published Books
1

Пак беше време за училище. Мряза училище.

Аз просто най-много в света искам да полетя при мама и тате. Те винаги са някъде на далеч. От детската градина още се желая да ги видя.

Помня, че всички започнаха да си тръгнат от детската градина, но аз бях спряна от Томи.

— Къде оттиваш, глупачка? — Томи ме попита.

— В къщи да видя мама и тате — Аз отговорих.

Томи се посмя. — Ти нямаш родители, тъпанарчка! Кои хора ще искат тъкава снежинка като теб?

Започнах да плача и затичах до вкищи.

1

Вкъщи видях едно малко листче което пишеше:

 

Мила моя Попи,

       Само искам да кажем, че те обичаме най-много в света. Ти си наща светлина, коята бе открадната. Ние сме на ваканция за десет години. Ще те видим, надяваме се.

Обичаме те,

                  Мама и Тате

Обърнах писмото да видя малко кутийче залапено до писмото.  Думите НЕ ОТВАРЯ СЕГА, САМО СЛЕД ДЕСЕТ ГОДИНИ бяха написани на кутийката.

 

2

This free e-book is brought to you by

Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 67,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply