Artwork from the book - ÇOCUK HAKLARI by elvan cagatay - Illustrated by Elvan Çağatay, Dilan Odabaşı, Selin Denk, Eda Sarıalioğlu,Seyhan Pakaki - Ourboox.com
Jan 2015
Member Since
1
Published Books

ÇOCUK HAKLARI

by elvan cagatay

Artwork: Elvan Çağatay, Dilan Odabaşı, Selin Denk, Eda Sarıalioğlu,Seyhan Pakaki

Artwork from the book - ÇOCUK HAKLARI by elvan cagatay - Illustrated by Elvan Çağatay, Dilan Odabaşı, Selin Denk, Eda Sarıalioğlu,Seyhan Pakaki - Ourboox.com

DRAMA YÖNTEMİYLE SOSYAL BİLGİLER ÇOCUK HAKLARI KAVRAMINA YÖNELİK DERS PLANI

 

A)BİÇİMSEL BÖLÜM

Ders: Sosyal Bilgiler

Sınıf: 4

Tema: Haklarımı Öğreniyorum

Kazanım: 1.BM’nin çocuk haklarına dair sözleşmesinin varlığından haberdar olur.

2. Çocuk olarak haklarının olduğunu fark eder.

Süre: 2 ders saati (40+40 dk)

Öğrenme-Öğretme Strateji,Yöntem ve Teknikleri: drama, rol kartları yöntemi, rol içinde yapma, dramatizasyon, donuk imge, fotoğraf karesi

Araç-Gereçler: rol kartları, balon, karton, çocuk hakları sözleşmesi animasyonu

2

B)İŞLEYİŞ BÖLÜMÜ

ISINMA ÇALIŞMASI

1.’Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara’ şarkısı açılır ve lider çocuklara bu müzik eşliğinde drama salonunda serbestçe yürümelerini veya arkadaşlarıyla birlikte hareket etmelerini söyler. Müzik arada durdurulur. İlk durdurmada lider çocuklara isminiz olmasaydı hayatınız nasıl olurdu? sorusu sorar. İkinci durdurmada anne babanızın kim olduğunu bilmeseydiniz ne olurdu? sorusunu sorar. Üçüncü durdurmada aileniz sizi okula göndermek istemeseydi ne gibi olumsuzluklar yaşardınız? sorusunu sorar.

 

2.Çocukların hak kavramı hakkında fikir edinmeleri ve canlandırma bölümünde savunacakları haklarını öğrenmeleri için Çocuk Hakları Sözleşmesi Animasyonunun izletilmesi.

 

3

4
Artwork from the book - ÇOCUK HAKLARI by elvan cagatay - Illustrated by Elvan Çağatay, Dilan Odabaşı, Selin Denk, Eda Sarıalioğlu,Seyhan Pakaki - Ourboox.com

CANLANDIRMA BÖLÜMÜ

Lider ‘Bugün hepimiz başka özelliklere sahip çocuklar olacağız. Rol kartlarındaki karakterlere uygun olarak canlandırma yapacağız. Bunu yaparken kendimiz de rollere eklemeler yapabiliriz.’ der ve rol kartlarını çocuklara dağıtır.

 

1. rol kartı:Ayşe’nin 9 kardeşi var. Annesi ev işleriyle uğraşırken kardeşlerine o bakar. Babası okuyup da ne olacaksın kız çocuklar okumaz diyerek onu okula göndermez. Ailesi başlık parası karşılığında onu evlendirmek ister.

 

2.rol kartı:Mazlum’un annesi yok, babasından şiddet gördüğü için evden kaçmış ve sokaklarda yaşar. Her gün okula giden, okul bahçesinde oyunlar oynayan çocukları görür. Mazlum da onlar gibi okula gitmek ister. En büyük hayali ise pilot olmaktır.

 

 

 

 

 

 

6

3.rol kartı:Fadime ve Mahmut kardeşler. Aileleri eve katkıları olsun diye onları küçük yaşta çalıştırmaktadır.Fadime mendil satar. Mahmut ise ayakkabı boyacılığı yapar.

 

4.rol kartı: Elif 11 yaşındadır. Anne ve babası işlerinden dolayı sürekli seyahat etmektedir. Evde oldukları zaman da Elif’le ilgilenmemekte ve sürekli telefonla ya da bilgisayarla uğraşmaktadırlar. Elif onlarla sorunlarını paylaşmak istediğinde onu sürekli ertelerler. Elif ailesinden ilgi ve sevgi görmemektedir.

7

5.rol kartı: Derya 10 yaşındadır. Derya’nın odasına mobilya alınacaktır. Anne ve baba hangi mobilyayı alacakları konusunda tartışırlar. Derya kendi fikrini söylemek istediğinde ise ‘sus sen ne anlarsın’ diyerek onun fikrini dinlemezler. Derya parkta arkadaşlarıyla oynamak ister annesini ikna etmek için çok uğraşır ama başarılı olamaz. Annesi ‘otur evde kitabını oku dışarı çıkmak yok’ diyerek onun bu isteğini reddeder.

 

 

8
Artwork from the book - ÇOCUK HAKLARI by elvan cagatay - Illustrated by Elvan Çağatay, Dilan Odabaşı, Selin Denk, Eda Sarıalioğlu,Seyhan Pakaki - Ourboox.com
Artwork from the book - ÇOCUK HAKLARI by elvan cagatay - Illustrated by Elvan Çağatay, Dilan Odabaşı, Selin Denk, Eda Sarıalioğlu,Seyhan Pakaki - Ourboox.com

 

 

 

En son bütün çocuklar el ele tutuşarak ‘Beyaz çocuk, kara çocuk, kız çocuk, erkek çocuk, olduğumuz yer, konuştuğumuz dil fark etmez bu haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir. Sözleşmedeki haklar tüm çocuklar içindir.’ derler. Donuk imge ile canlandırma sonlandırılır.

11
Artwork from the book - ÇOCUK HAKLARI by elvan cagatay - Illustrated by Elvan Çağatay, Dilan Odabaşı, Selin Denk, Eda Sarıalioğlu,Seyhan Pakaki - Ourboox.com

C)DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ

Çocuklar 5 gruba ayrılır.

1.Lider her gruba birer tane olmak üzere balonları dağıtır ve bunları şişirip üstüne haklarıyla ilgili sloganlar yazmalarını ister.

2.Lider gruplara birer karton dağıtarak bu kartonlara çocuk haklarıyla ilgili afiş veya resim yapmalarını ister.

3.Lider her bir gruba çocuk haklarından bir tanesini söyler ve bunu diğer gruplara söylemeden bu hakkı ifade eden bir fotoğraf karesi oluşturmalarını ister. Diğer gruplar da bunun hangi hak olduğunu tahmin etmeye çalışırlar.

13
Artwork from the book - ÇOCUK HAKLARI by elvan cagatay - Illustrated by Elvan Çağatay, Dilan Odabaşı, Selin Denk, Eda Sarıalioğlu,Seyhan Pakaki - Ourboox.com
Artwork from the book - ÇOCUK HAKLARI by elvan cagatay - Illustrated by Elvan Çağatay, Dilan Odabaşı, Selin Denk, Eda Sarıalioğlu,Seyhan Pakaki - Ourboox.com
Artwork from the book - ÇOCUK HAKLARI by elvan cagatay - Illustrated by Elvan Çağatay, Dilan Odabaşı, Selin Denk, Eda Sarıalioğlu,Seyhan Pakaki - Ourboox.com

YAZARLAR

Elvan Çağatay

Selin Denk

Dilan Odabaşı

Seyhan Pakaki

Eda Sarıalioğlu

17
Artwork from the book - ÇOCUK HAKLARI by elvan cagatay - Illustrated by Elvan Çağatay, Dilan Odabaşı, Selin Denk, Eda Sarıalioğlu,Seyhan Pakaki - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


 • Donating a dollar to the author

 • If you enjoyed the book, leave a like!

 • Write a few words of encouragement in the comments section below

 • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply

1 thought on “ÇOCUK HAKLARI”