De Koning Die Niet Groot Genoeg Was – Illustrations by Danny Kerman by Mel Rosenberg - מל רוזנברג - Illustrated by Danny Kerman - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

De Koning Die Niet Groot Genoeg Was – Illustrations by Danny Kerman

by

Artwork: Danny Kerman

After fruitful careers as a scientist and inventor I've gone back to what I love most - writing children's books Read More
  • Joined Oct 2013
  • Published Books 1539

Toen Prins Median jong was, droomde hij ervan om groter te zijn dan alle andere kinderen in het koninkrijk. Maar dat was hij niet. Hij was niet klein, en hij was niet groot.

“Wanneer ik koning ben, zal ik de grootste van mijn hele koninkrijk zijn”, vertelde hij zichzelf.

2
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

Op een dag werd hij echt koning. Hij was gegroeid en was niet klein. Maar hij was ook niet groot.

4
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

De koning ontbood de koninklijke juwelier.

“Maak me een grotere kroon”, beval Koning Median hem.

Maar zelfs met een grotere kroon, waren er nog altijd mensen groter dan de koning.

Dit maakte hem erg verdrietig.

“Breng me de koninklijke schoenmaker”, zei hij tegen zijn vazal.

6
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

“Schoenmaker, maak voor mij de hoogste schoenen in het koninkrijk,” zei de koning, en dat deed de schoenmaker. Maar zelfs toen de koning zijn nieuwe kroon en zijn nieuwe schoenen droeg, waren er nog steeds grotere mensen in het koninkrijk.

8
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

“Bouw een grotere troon voor me”, beval hij de koninklijke timmerman.

De timmerman bouwde een hele groot troon voor hem.

Maar er waren nog steeds een paar mensen in het koninkrijk die groter waren dan de koning.

 

 

10
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

“Beveel alle mensen in mijn koninkrijk om voorover te bukken en nooit meer opnieuw recht te staan”, schreeuwde hij.

En zo geschiedde.

Toen was de koning inderdaad zeer groot.

Maar op een dag zag hij een vlinder over zijn hoofd vliegen.

12
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

“Vang de vlinder”, zei hij tegen zijn assistenten. “Niets mag hogerop zijn dan de koning”. 

De assistenten van de koning achtervolgden de vlinder, maar die vloog hoog de lucht in.

14
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

De koning was erg boos. “Ik moet groter zijn dan alle levende dingen”, zei hij.

Hij ontbood de koninklijke ingenieurs.

“Bouw een toren voor mij”, zei hij tegen ze.

16
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

De ingenieurs bouwden een toren voor de koning. Hij was heel groot nu, groter dan iedereen in zijn koninkrijk.

Voor een ogenblik was hij blij.

En toen vloog er een vogel boven zijn hoofd.

“Verhoog me nog meer”, zei hij tegen de ingenieurs. 

18
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

“Hoger”, zei de koning. “Hoger”. En de ingenieurs maakten de toren hoger.

 

En nog hoger.

20
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

Op een bepaald moment was de toren van de koning zo hoog, dat zijn hoofd letterlijk in de wolken was.

Hij kon niets meer zien. “Hoe kan ik nu weten of ik de grootste ben?” vroeg hij zich af. 

22
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

“Hoger, hoger”, riep hij naar de ingenieurs beneden.

De koning torende nu zo ver boven het wolkendek uit, dat hij zijn hele koninkrijk kon zien. Hij was groter dan elke berg, hogerop dan elke vogel en vlinder.

Koning Median was eindelijk voldaan. “Ik ben de grootste van het hele koninkrijk”, zei hij. 

24
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

Koning Median riep naar zijn ingenieurs beneden. “Jullie kunnen me naar beneden helpen nu”.

 

“Je helpen met wat?” riepen de koninklijke ingenieurs. “We kunnen je amper horen.” 

 

“Help me naar beneden van deze toren, idioten”, riep de koning.

“Wat?” zeiden de koninklijke ingenieurs. “Moeten we je nog meer verhogen?”

Dus maakten de ingenieurs de toren nog hoger, tot ze de koning helemaal niet meer konden horen.

En tot op deze dag, kunnen ze dat nog altijd niet.

 

26
De Koning Die Niet Groot Genoeg Was – Illustrations by Danny Kerman by Mel Rosenberg - מל רוזנברג - Illustrated by Danny Kerman - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Skip to content