DRAMA YOLUYLA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK by Gül Ağalı - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

DRAMA YOLUYLA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK

 • Joined Jan 2015
 • Published Books 1
DRAMA YOLUYLA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK by Gül Ağalı - Ourboox.com

 

                       DRAMA Dersi E-BOOK Final Ödevi

                                     Gruptakiler

                                           3-A

 

                               GÜL AĞALI (060700110)

                          ZEHRA GÜVENDİ(060800066)

                       ORHAN SÜRGÜVENÇ (061200043)

                            AHMET KUTLU (061000590)

                          HASAN DOLAŞIR (061200134)

 

3

 

                                    İÇİNDEKİLER

 

 

 • KAPAK
 • ÖNBİLGİLER
 • İŞLEYİŞ
 • Hazırlık
 • Ara Değerlendirme
 • Canlandırma
 • DEĞERLENDİRME

 

 

 

4

    ÖNBİLGİLER

 • Ders: Hayat Bilgisi
 • Tema: Benim Eşsiz Yuvam
 • Öğrenme Alanı: Birey-Toplum-Doğa
 • Grup: İlköğretim 3.sınıf öğrencileri
 • Yöntem:
 • Yaratıcı Drama (doğaçlama, rol oynama)
 • Drama Teknikleri (öğretmenin role girmesi, doğaçlama grupları)
 • Süre: 40’+40’
 • Kazanımlar:
 1. Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını fark ederek, daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu kavrar.
 2. Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır.
 3. Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere önyargısız davranır.
5

İŞLEYİŞ

 

Hazırlık: Farklı Kültürlere Ait Şarkıları Dinleme

 

Malzeme: Farklı kültürlere ait şarkıları içeren kaset ve kasetçalar.

 

Süreç: Büyük grup çalışması. Kenardan yönlendirme.

Farklı kültürlere ait şarkıları içeren kaset çocuklara dinletilerek, bu şarkıların hangi yöreye, ülkeye ait olduğunu tahmin etmeleri istenir. Daha sonra çocuklar, sesini dinledikleri ülke ve ya yöreye ait  hareketleri canlandırmaya çalışırlar.

6
DRAMA YOLUYLA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK by Gül Ağalı - Ourboox.com

Ara Değerlendirme: Lider çokkültürlülük tanımını ve bununla ilgili yeterli açıklamaları yaptıktan sonra,  ‘’çünkü oyunu’’ nunu oynatır. Öncesinde oyunla ilgili de gerekli açıklamaları yapar. Lider yönergeyi verdikten sonra oyun başlar.

ÇÜNKÜ OYUNU

Süreç: Büyük grup çalışması ya da üçer kişilik gruplara bölünerek paralel çalışma.

Çocuklar daire biçiminde otururlar. Lider ya da gönüllü bir çocuk oyunu başlatır ve ‘’ Kültürel Çeşitlilik’’ kavramı ile ilgili bir olayı tanımlar. İkinci çocuk, o olayın meydana gelmesini açıklayıcı bir neden söylemeye çalışır. Üçüncü çocuk ise, olayın muhtemel bir sonucunu söylemeye çalışır. Örneğin:’’Çok Kültürlülük önemlidir’’. Neden gösterme: ‘’Çünkü hepimizin ortak amacı, farklı renkleri görerek, birbirimizin şarkılarını söyleyerek, dostluğumuzu büyüterek, insan olarak birlikte gelişmektir’’. Olayın sonucu: ‘’ Çokluk ve farklılık içinde birlik olmak, yaşamın ve insanın güzelliğini temsil etmektedir.’’

Tartışma: Etkinlik sonrası tartışma sırasında, özellikle olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkileri üzerinde durulur. Konu başka örneklerle açıklanmaya çalışılır.

8
DRAMA YOLUYLA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK by Gül Ağalı - Ourboox.com

 

 

Canlandırma: Lider, çocukların, öykülere olan ilgilerinden hareketle öykü canlandırması yaptırmak için hazırlıklara başlar. Çocuklarla öykü, canlandırılması yapılırken, onları belli diyalogları ezberlemekten çok, öyküdeki hareketleri, tekerlemeleri, şarkıları tekrarlamaya yönlendirmek gerekir. Lider önce, çocuklara  ‘’Farklıyız ama Arkadaşız’’ öyküsünü baştan sona anlatır.

10
DRAMA YOLUYLA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK by Gül Ağalı - Ourboox.com

FARKLIYIZ AMA ARKADAŞIZ

‘’Gökyüzünde uçarım

Daldan dala konarım

Yaşasın kanatlarım…’’

Diyerek uçtu serçecik. Uçarken de güzel sesiyle şarkı söyledi  cik cik. Serçecik gökyüzünü çok severdi. Bulutlarla, başka başka kuşlarla rengârenk uçurtmalarla arkadaştı. Bir gün güzel serçecik cik cik öttü.

‘’Biraz daha kırlarda uçayım, çiçekten çiçeğe konayım.’’ dedi. Bir papatyanın üstüne kondu. İşte tam o anda papatyanın üstünden bir uğur böceği uçtu. Serçecik uğur böceğine baktı. Uğur böceği  rengi de kanatları da ondan ne kadar farklıydı. Güzel uğur böceği kıpkırmızıydı. Oysa serçecik kahverengiydi. Üstelik serçeciğin kanatları büyüktü. Uğur böceğinin kanatlarıysa küçücük. Derken arkadaş oldular uğur böceği ile serçe.

‘’Farklı da olsak arkadaş olabiliriz. Beraber oynayabiliriz.’’ dedi serçe. Uğur böceği de ‘’Farklıyız, ama artık arkadaşız.’’ diyerek gülümsedi.

12
DRAMA YOLUYLA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK by Gül Ağalı - Ourboox.com

Sonra sümbüle kondu serçecik. Sümbülün üzerinde minik bir karınca vardı. Karıncanın kanatları yoktu. Serçecik ve uğur böceği karıncayla tanıştılar. Üçü de hemen kaynaştılar. Serçecik ‘’Ben en çok gökleri severim. Kanatlarımı çırpa çırpa gezerim dedi.’’  Uğur böceği ‘’Benimse çiçekler ve kırlardır evim. Çiçekten çiçeğe gezerim. Uğurlu bir böceğim.’’ dedi. Karınca antenlerini salladı. ‘’Ben küçük bir karıncayım. Kanatlarım yok uçamam. Gökyüzünde uçamam ama kırlarda dolaşırım.

Karınca, uğur böceği ile serçenin arkadaşı oldu. Arkadaşlık çok güzeldi. Hem de eğlenceliydi. Hepsi birbirinden farklıydı ama farklılıklar arkadaş olmaya engel değildi.

(Koray Avcı  ÇAKMAN)

14
DRAMA YOLUYLA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK by Gül Ağalı - Ourboox.com

Lider, daha sonra öykünün geçtiği sahneyi (yeri) tanımlarken, çocuklara öyküde canlandıracakları hareketleri ve çıkaracakları sesleri hatırlatır. Liderin hatırlatmasıyla çocuklar, öykünün o bölümünü oynarlar. Örneğin; ‘’Gökyüzünde uçarım’’ der ve o roldeki çocuk ya da tüm grup, uçma eylemi yaparlar. Lider ‘’Kuş kanat çırparken sesi nasıl olur?’’ diye çocuklara sorar. Eğer çocuklar hiçbir ses yaratmazlarsa, lider ‘’pır pır’’ diye ses çıkararak çocuklara model olur. Sonra da çocuklar liderin çıkardığı sesleri taklit ederek, uçma hareketleri yaparlar. Öykü canlandırılırken, lider kısa sorular sorar. Böylece, çocukların düşünmesine ve canlandırmaya kendilerinden bir şeyler  katmalarına olanak sağlar.

Canlandırma sırasında liderin, önceden rol verdiği karakterler, kendilerine sıra geldiğinde ortaya çıkıp rollerini oynarlar. Onların nerede harekete geçeceklerini lider önceden kararlaştırılan bir işaret ile belirtir. İşaret üzerine ortaya çıkıp rolünü oynayan çocuk, yerini bir başka rolü oynayacak çocuğa bırakır.

16
DRAMA YOLUYLA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK by Gül Ağalı - Ourboox.com

DEĞERLENDİRME

Malzeme: Büyük resim kağıdı, renkli boya kalemleri

Süreç: Dörder kişilik gruplara bölünerek paralel çalışma

Değerlendirme aşamasında lider, çocuklardan resim yapmalarını ister. Yapılan drama etkinliğinin ardından, çocukların etkinlikte yaşadıkları yaşantılar ile ilgili olarak resim yapmaları, hem öğrendiklerini kavramlaştırmaları hem de yaşadıklarını farklı bir biçimde ifade etmeleri bakımından anlamlıdır. Bu nedenle etkinlik resim çalışmasıyla sona erdirildi. Resim çalışmasında lider grup şeklinde çalışmalarını ister. Grup resmi yapılırken, dramaya katılan tüm çocuklar büyük bir kağıt üzerinde hep birlikte çalışırlar. Böylece yaratıcı ve dışa vurumcu yönleri ortak bir çabada bütünleşmiş olur.

Çocuklar, grup çalışmasını tamamladıktan sonra, yaptıkları resimde anlatmak istedikleri düşünce ve bilgileri, hem birbirleriye hem de liderleriyle paylaşırlar. Bu sırada öğretmenin yapılan resmi ‘’çok güzel olmuş, harika’’ diyerek övmesi yerine, hangi unsuru olumlu bulduğunu belirtmesi, çocuk için hem daha yol gösterici hem de daha anlamlı olur.  

18
DRAMA YOLUYLA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK by Gül Ağalı - Ourboox.com

20
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content