Artwork from the book - EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KANUNLARI by TUĞBA SAYLAR CİHAN - Ourboox.com
Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni
Mar 2017
Member Since
1
Published Books

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KANUNLARI

by TUĞBA SAYLAR CİHAN

Artwork from the book - EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KANUNLARI by TUĞBA SAYLAR CİHAN - Ourboox.com

                              İÇİNDEKİLER

 

1-) ÖĞRENCİ EKİBİMİZ

2-) PROJE HEDEFLERİ

3-) ÇALIŞMA PLANI

4-) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

5-) ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI OFİŞ ÇALIŞMASI

6-) ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI LOGO ÇALIŞMASI

7-) ÖĞRENCİLERİN MERAK ETTİĞİ SORULAR

8-) ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI RÖPORTAJ ÇALIŞMASI

9-) ÖĞRENCİLERİN KAZANDIĞI BİLGİLER

10-) ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI PANO ÇALIŞMASI

 

2
Artwork from the book - EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KANUNLARI by TUĞBA SAYLAR CİHAN - Ourboox.com
Artwork from the book - EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KANUNLARI by TUĞBA SAYLAR CİHAN - Ourboox.com

HEDEFLERİMİZ :

 

– Gençlerin konuyla ilgili araştırma / derleme çalışmaları yürütmesini ve araştırma yöntemleri, planlama gibi konularda deneyim kazanmasını sağlama

-Gençlerin yazılı hukuk kuralı olan yasalarla ilgili araştırmalar yapmalarını sağlamak
-Gençlerin yasa yapma süreci hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak

-Gençlerin hayal güçlerini geliştirmeyi sağlamak
-Gençlerin okuma, yazma ve dil becerilerini geliştirmesini sağlamak
-Gençlerin birlikte çalışma ve sosyalleşme seviyesini artırma
-Gençlerin okul içindeki kurallara uyma isteğini artırmak
-Gençlerin ödül ve cezanın varlığının gerekliliğini kavramasını sağlamak
-Gençlerin kendi sınırlarını kendisinin çizmesini sağlamak

– Gençlerin hakkını arama ve savunma konularında daha bilgili ve kendine güvenen kişilik oluşturmasını sağlamak

Yapılan tüm etkinlikler de öğrenciler ön planda olmalı, çalışmaları öğrenciler yapmalıdır.

Her etkinlik fotoğraflanıp, video çekimleri yapılmalıdır.

Projemizde EBA-Fatih Entegrasyonu da hedeflenmelidir.

 

5

PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI

 

PROJEMİZ 14-19 YAŞ ARASI GENÇLERİN VAR OLAN HUKUK KURALLARININ HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİNİ KEŞFETMESİ; KANUNLARIN YAPILIŞ ŞEKİL VE USULLERİNİ ÖĞRENMESİ; KENDİNİ KANUN KOYUCU OLARAK HAYAL EDEREK, BU HAYALLERİNİN ÜRÜNÜ OLAN KURALLARI YAZIYA DÖKEREK, OKUL İÇİNDE KENDİ SINIRLARINI KENDİSİNİN ÇİZMESİ VE BU SINIRLARA RİAYET ETMESİ ESASINA DAYANMAKTADIR.

6

ÇALIŞMA PLANI VE GÖREVLER :

OCAK 1-2-3. HAFTA :
– Öğrenci ekipleri oluşturulacak
– Ekibin resmi, proje öğretmenleri tarafından twınspacedeki “Öğrenci ekiplerinin tanıtımı” sayfasında okul ismi belirtilerek paylaşılacak
– Konu hakkında öğrencilerin ön bilgilerinin tespiti için tüm öğrencilerin kanunlar hakkında bildiklerini bir cümle ile ifade etmesi sağlanarak, bu cümleler öğrencilerin kendisi tarafından twınspacedeki “konu ile ilgili ön bilgiler” sayfasında kendini tanıtarak paylaşması sağlanacaktır
– Ekipteki öğrencilere proje öğretmenleri tarafından eTwining ve proje hakkında seminer verilecektir.
– Seminer çalışması fotoğraflanarak proje materyallerinde paylaşılacaktır.
– Öğrencilerin konu ile ilgili merak ettikleri soruları, kendileri tarafından “Konu hakkında merak edilen sorular” sayfasında paylaşması sağlanacaktır
– Proje için logo seçim yarışması yapılacaktır
• Projeye katılan her ekibin Web 2.0 araçlarını kullanılarak 3 adet loğa hazırlaması sağlanacaktır
• Öğrencilerin hazırladıkları logoları twınspacedeki “Yarışma için hazırlanan logolar” sayfasında paylaşması sağlanacaktır.
• Tüm öğrencilerin 20.01.2017 tarihinde hazırlanan logolar için oluşturulacak ankete oy kullanmaları sağlanacaktır.
• Ankette her öğrencinin kendi ekibinin yapmış olduğu logoların dışında bir logoya oy kullanması sağlanacaktır.
– En çok oy alan logo projemizin logosu olarak kullanılacaktır.

7

OCAK 4. HAFTA ve ŞUBAT 1. HAFTA :
– Ekiplerin kanunların gerekliliği, amacı, kim tarafından yapıldığı ve yapılış sürecini araştırması sağlanacaktır.
– Yapılan araştırma sürecinde elde edilen bilgilerin öğrenciler tarafından birer cümle ile twınspacedeki “Araştırma sürecinde kazandığım bilgi” sayfasında paylaşılması sağlanacaktır.

ŞUBAT 2. HAFTA :
– Ekiplerin konuyla ilgili yasama veya yargı mensubu bir kişi ile röportaj yapması sağlanacaktır.
– Yapılan röportaja ait görseller ve videolar proje materyallerinde paylaşılacaktır.

ŞUBAT 3. HAFTA :
– Ekiplerin elde ettikleri bulgularla ilgili olarak okullarında pano hazırlama çalışmaları yapması sağlanacaktır
– Yapılan çalışmaya ait görseller ve videolar proje materyallerinde paylaşılacaktır.

ŞUBAT 4. HAFTA :
– Ekiplerin yapılan çalışmalarla ilgili Web 2.0 araçları kullanarak slaytlar hazırlaması ve bu çalışmaları yine Web 2.0 araçlarıyla e-kitap haline getirmesi sağlanacaktır.

8

MART 1. HAFTA :
– Öğretmenler tarafından öğrenci ekiplerine, örneğin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun (Farklı bir kanundan da yararlanılabilir) detaylarına girilmeden metnin tanıtılması, hangi başlıklardan oluştuğunun gösterilmesi, ana başlıklar altında ne tür alt başlıklar olduğunun kavratılması amacıyla, görseller ile desteklenen bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır
– Yapılan toplantıya ait görseller, ‘’Kanun Metni İnceleme Toplantısı’’ sayfasında ve materyallerde paylaşılacaktır

MART 2. HAFTA :
– Öğrenci ekiplerinin, yapacakları Öğrenci Kanunları için toplantı yaparak çalışma süreçleri için bir plan oluşturmaları sağlanaktır
– Yapılan toplantıya ait görseller, ‘’Öğrenci Çalışma Planı Toplantısı’’ sayfasında ve materyallerde paylaşılacaktır

MART 3. HAFTA :
– Ekiplerin, yapılacak öğrenci kanunlarının ana başlıklarını belirlemesi sağlanacaktır
– Belirlenen ana başlıklar, ‘’Taslak Ana Başlıklarımız’’ sayfasında paylaşılacaktır

MART 4. HAFTA :
– Her ekip, diğer ekiplerin belirlediği ana başlıkları gözden geçirerek, okulları için ihtiyaç duyulan farklılıkları kendi oluşturdukları ana başlıklar arasına ekleyecektir
– Oluşturulan ana başlıkların son hali, ‘’Kanun Ana Başlıklarımız’’ sayfasında paylaşılacaktır

MART 5. HAFTA ve NİSAN 1. HAFTA :
– Ekiplerin, belirlenen ana başlıklar altında olması gerektiğini düşündükleri kanun maddelerini sıralamaları sağlanarak öğrenci kanun taslağı oluşturulacaktır
– Oluşturulan bu taslak, ‘’Taslak Kanun Maddelerimiz’’ sayfasında paylaşılacaktır

NİSAN 2. HAFTA :
– Öğrenci ekiplerinin, kanun metninin tüm okulu temsil etmesi için, belirlenen örneklem gruplarına uygulanmak ve belirlenen ana başlıklar altında fikirlerini almak üzere anket hazırlaması sağlanacaktır
– Hazırlanan anket, ‘’Demokrasi için Hazırlanan Anketimiz’’ sayfasında ve materyallerde paylaşılacaktır

9

NİSAN 3. HAFTA :
– Ekipler her sınıf düzeyinden 20 öğrenci seçerek, bunlara belirlenen başlıklar altında fikirlerini sunmaları için hazırlanmış olan anket çalışması yapılacaktır
– Yapılan çalışmalara ait görseller, ‘’Anket Uygulamalarımız’’ sayfasında ve materyallerde paylaşılacaktır

NİSAN 4. HAFTA :

– Anket sonuçlarından çıkan farklı fikirler de öğrenci kanun taslağına eklenecektir
– Öğrenci Kanunları Taslağının son hali ‘’Taslak Metnimizin Son Hali’’ sayfasında paylaşılacaktır

MAYIS 1. HAFTA :

– Ekipler taslak metnini diğer ekiplerle paylaşılacak ve ihtiyaç duyulan farklılıkları kendi taslağına ekleyecektir
– Ekipler her sınıf düzeyinden birer öğrencinin de katılımı ile yapacakları değerlendirme toplantısında salt çoğunluğun olumlu görüş bildirmesi ile taslağın kanunlaşması sağlanacaktır
– Yapılan toplantıya ait görseller, ‘’Değerlendirme ve Oylama Toplantısı’’ sayfasında ve materyallerde paylaşılacaktır
– Onaylanan kanun metni, ‘’Eğitim Öğretim Sürecinde Öğrenci Kanunları’’ sayfasında paylaşılacaktır

MAYIS 2. HAFTA :

– Proje için yapılmış olan tüm çalışmalar, E-Kitap ve fiziki dergi haline getirilecektir

 

10
Artwork from the book - EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KANUNLARI by TUĞBA SAYLAR CİHAN - Ourboox.com
Artwork from the book - EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KANUNLARI by TUĞBA SAYLAR CİHAN - Ourboox.com
Artwork from the book - EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KANUNLARI by TUĞBA SAYLAR CİHAN - Ourboox.com

KONU HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR

 

Furkan ÜNAL

Kanunların yapılış aşamaları nelerdir ?

 

Mustafa ÇALIŞIR

Başka ülkelerdeki hukuki uygulamalar nasıldır acaba ?

 

Mustafa YILMAZ

Avrupa insan hakları mahkemesi niçin vardır ?

 

Tuncay YILMAZ

Hukuk nedir?Kanun nedir?Yapılış süreci nasıldır ?

 

Özer ASLAN

İdam neden birçok ülkede serbest iken Avrupa ‘da kaldırılmıştır ?

 

Furkan USLU

Üst mahkemelerin(sayıştay,danıştay,yargıtay) görevleri nelerdir ?

 

Yasin İÇEN

Avukatlık mesleğinin avantaj ve dezavantajları nelerdir ?

Furkan TÜRKDÖNMEZ

Uluslararası hukuk kuralları nasıl işler ?

Ahmet İNCE

Hukuk ve yasa arasındaki fark nedir ?

 

 

14
Artwork from the book - EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KANUNLARI by TUĞBA SAYLAR CİHAN - Ourboox.com

ARAŞTIRMA SÜRECİNDE KAZANDIĞIM BİLGİ

 

Furkan ÜNAL

Kanunlar hayatımızı aslında çok olumdu yönde etkiliyor.Kanunlar olmasaydı hayatımızda büyük bir karmaşa olurdu.

Mustafa YILMAZ

Eşitlik ve adalet kavramları aslında farklı kavramlarmış.

 

Tuncay YILMAZ

Bayrak kanunu diye bir kanunun olduğunu bu proje aracılığı ile öğrendim.

 

Özer ASLAN

İdam cezalarının neden kaldırıldığını daha iyi idrak ettim.

 

Furkan USLU

Üst mahkemelerin (sayıştay,danıştay,yargıtay) ne iş yaptıklarını öğrendim.

 

Yasin İÇEN

Avukatlık mesleğinin avantaj ve dezavantajlarını bu röportaj vasıtasıyla öğrendim.

Ahmet İNCE

Adalet ve adalet kavramlarını ,bunlar arasındaki farkları anladım.

 

Furkan TÜRKDÖNMEZ

İdamla ilgili hukuki boyutların neler olduğunu öğrendim.

Mustafa ÇALIŞIR

Bir avukatla nasıl konuşulur,ne gibi durumlarda avukata baş vurulur bu proje vasıtasıyla öğrendim

 

16
Artwork from the book - EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KANUNLARI by TUĞBA SAYLAR CİHAN - Ourboox.com

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS (0)

Leave a Reply