e twinning projemiz
Dec 2015
Member Since
4
Published Books

FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG

by sevimhazar

Artwork: FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ

Montaj Bloggif oluşturulan

1

      Özgüveni yüksek, eleştirel düşünme becerisi kazanmış, farklılıklara saygı
duyan, merak duygusu gelişmiş öğrenciler yetiştirmek için felsefe dersine
yönelik çalışmaların sayısının artırılmasının ihtiyaç olduğu bir gerçektir
Bu bağlamda çalışmanın bu ihtiyacı gidermek adına alana
olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bilişsel alana yönelik zihinsel
yapıların geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin derse karşı ilgisini
artıracaktır. 

2

Eğitim sorunları konusunda her alanın kendine ait sorunlarının ve çözüm önerilerinin
araştırılması, başarılı bir eğitim, öğretim için önemlidir. Felsefe grubu dersi doğası itibari ile
bir kısım zorluklar taşır. Öncelikle öğrenci felsefe dersinde geçmişte yaşanmış olayları,
düşünceleri ve soyut kavramları öğrenmek durumunda kalmaktadır. Öğrencinin yüksek
derecede seçici olan somut kavramlarla düşünme, anlama, algılama becerisi soyut kavramlarla
düşünme, kavramlar arası bağlantı kurma ve öğrenme yetisini güçleştirmektedir.
Bunun yanı sıra; felsefe gurubu derslerinin öğretiminde karşılaşılan başlıca sorunlar
grup derslerinin okul programlarına girişi ve yaygınlaşması, felsefe öğretiminin amaçları,
programın içeriği, yöntem ve teknikler, ders kitaplarının içeriği olarak özetlenebilir.
Derslerde başarının yakalanmasında en önemli faktör dersin öğrencilere sevdirilmesidir

3
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

Derslerde konuya uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması,
motivasyonu sağlayacak görsellerden, hikayelerden, olaylardan vs. faydalanarak derse
başlanması derse ilgiyi ve başarıyı arttıracaktır. Öğretim teknik ve yöntemleri açısından öncelikle öğrencilerin ders hakkındaki kaygıları ortadan kaldırılmalı ve derse yüksek bir
motivasyonla başlanmalıdır.Bu veriler ışıgında felsefe dersine karşı öğrencilerimzdeki olumsuz önyargılarını ortadan kaldırmak ve felsefeyi eğlenceli hale getirmek amacıyla,Adana Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi Felsefe öğretmeni Hilal Kibar ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lises öğretmeni Sevim Hazar bir araya gelerek projemizi oluşturduk.Daha sonraki zamanda Edirneden-ıstanbuldan ve izmirden diğer ortaklarımızla çalışmalara başladık.

5
FİLOZOFLAR TABLOSU

PROJEMİZİN AMACI
Gençlerin felsefeye olan önyargılarını ortadan kaldırmak amacıyla felsefeyi eğlenceli zevkli bir etkinlik haline getirmek ve hayatın her alanıyla felsefenin ilişkili olduğunu ortaya koymak .

HEDEFLER
​1.Öğrencilerimizin felsefeye olan olumsuz önyargısını ortadan kaldırmak.
2.Felsefenin hayatın her alanında olduğunu fark etmelerini sağlamak
3.Günlük yaşamlarında gençlere felsefi bakış açısı kazandırmak
4. Gençlere felsefenin eğlenceli ve zevkli bir etkinlik olabileceğini göstermek.
​Dil
Türkçe
Yaş aralığı
Kimden: 15 Kime: 18
Konular
Dil ve Edebiyat, Felsefe / Mantık, Müfredatlar arası , Tasarım ve Teknoloji

7
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

Proje Planı
EYLÜL

Etwinning okul ekibinin kurulması(10 kişi) Veli izin dilekçesi alınması Öğrencilerin twinspace’e eklenmesi Okul tanıtımı (video,slayt,yazı vs. şekilde) Partner okullarla ilk online tanışma toplantısı Animoto/biteable

EKİM

Okul tanıtımı (video,slayt,yazı vs. şekilde) Proje logosu oluşturma çalışması Gençlerin felsefeye karşı tutumu ile ilgili kısa bir anket çalışması ( Google Form)

10
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

KASIM       Seçilen bir şiirin felsefi analizi (Padlet)

ARALIK –        Felsefi içerikli karikatürler üretmek ya da paylaşmak ve içeriği analiz etmek (Padlet)

OCAK              Seçilen Felsefi içerikli bir filmi eleştirmek (Padlet)

ŞUBAT            Seçilen Şarkıların felsefi analizini yapmak (Padlet)

MART            Seçilen romanın felsefi analizini yapmak (Padlet)

NİSAN           Seçilen romanın felsefi eleştirisi(Padlet)

MAYIS           Web sitesi veya e dergi oluşturma Weebly

HAZİRAN      Web sitesi ve dergi oluşturma Joomag/http://felsefeheryerde2.weebly.com/

12
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

     

                 BİZ KİMİZ PROJE ORTAKLARIMIZ:

                                           İZMİR FEN LİSESİ-GÜLŞEN ÖZSOY

http://ifl.meb.k12.tr/

https://youtu.be/0VzEQzFCkGc

14
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
EDİRNE

UZUNKÖPRÜ MİMAR MUSLİHİDDİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-

25
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

BEŞİR BALCIOĞLU ANADOLU LİSESİ-AYLA AKKUŞ

ISTANBUL

http://besirbalcioglu.meb.k12.tr/

https://youtu.be/a8zYViHhCyk

 

27
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

 EYLÜL-2016
Etwinning okul ekiplerini oluşturarak,gönüllü öğrencilerden Veli izin dilekçeleri alındı

Öğrencilerimiz,twinspace’e eklenerek e twinning ve twinspace hakkında bilgilendirildi,

Okul tanıtımları (video,slayt,yazı vs. şekilde)hazırlandı

Partner okullarla ilk online tanışma toplantısı yapıldı

30
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

EKİM-2016

Öğrencilerimiz kendilerini ve okullarını tanıtıcı video,slayt oluşturarak web günlüğünde paylaştılar,web2.0 araçlarının kullanımları konusunda 2şerli grup oluşturarak padlet ,tagul,canva gibi projelerinde kullanacakları web araçlarını uygulayarak öğrendiler

Proje logosu ve afiş çalışması yapılarak yarışma düzenledik.

Gençlerin felsefeye karşı tutumu ile ilgili kısa bir anket çalışması yapıldı

34
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Montaj Bloggif oluşturulan

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

37

Montaj Bloggif oluşturulan

38
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

ANKET ÇALIŞMASI
Projemizde yer alan 98 öğrencimiz bu çalışmaya katılmıştır.Anket soruları Felsefe dersi ve proje uygulamaya başlamadan önce öğrencilerimizin felsefe dersine karşı tutumları belirlenmeye çalışılmıştır.Sonuçlara bakıldığında öğrencilerin felsefe dersine karşı sahip oldukları önyargılar derse ilgisizliği beraberinde getirmiş olduğu görüldü.

41

                          KASIM FELSEFE VE ŞİİR

Seçilen felsefi şiirler okunarak,şiir ve felsefe bağı ,şiirdeki felsefe şiirin felsefi analizi gerçekleştirilmiştir.Tüm ortak okullar Defne ormanı Adlı şiiri okuyarak ortak analiz çalışması yaparak padlette paylaşmışlardır.Öğrencilerimizden istekli olanlar şiiri ezberleyerek arkadaşlarıyla sanal ortamda paylaşımlar yaptılar.Analiz için seçtiğimiz şiir felsefe dersinde felsefenin doğuşu ile ilgili üniteyle parelel bir yapı arz etmektedir.Etkinlikler derste işlenen soyut kavramların somutlaşmış hali olmasıyla dersin daha anlaşılır ve daha motive edici olmasını sağladı

43
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

 

                                    ŞİİR FELSEFE ETKİNLİĞİ

                                         DEFNE ORMANI ŞİİRİ

                                            https://youtu.be/4cDwaFTOL48

45
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Montaj Bloggif oluşturulan

DEFNE ORMANI ŞİİRİ ANALİZLERİ

47
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

Montaj Bloggif oluşturulan

49
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

ARALIK FELSEFE VE KARİKATÜR

Öncelikle karikatür web araçları hakkında öğrencilerimiz bilgilendirildi.Pixtoon-Toonytool,storyboard vb araçların kullanımları gruplar halinde öğrencilere paylaştırıldı.Bir aracı öğrenen diğer arkadaşına uygulamalı olarak anlattı.

54

Ocak : Felsefe ve Sinema

Matrix fillminin felsefi analizi 

Matrix filminden yola çıkarak Platonun Mağara Alegorisi üzerinde duruldu..(İki günlük Felsefe ve sinema günü ile öğle aralarında film izleme ve yorumlama etkinliğini gerçekleştirdik.Ek olarak felsefi konuların işlendiği Dekologlar kısa filmi üzerinde duruldu.

56
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

58

Felsefe-Müzik

Barış Manço müziklerinin felsefi analizini yapıyoruz. Müzik ile düşünülebilir mi?

59

FELSEFE-MÜZİK ETKİNLİĞİMİZ

https://youtu.be/_qCE7ic_NuQ

https://youtu.be/3NAQWZxUous

PROJE ORTAKLARIMIZLA YAZ DOSTUM ŞARKISINI BİRLİKTE SESLENDİREREK YORUMLADIK

60
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

Mart: Felsefe ve Edebiyat

ETKİNLİĞİMİZDE 1984 ROMANINI OKUYARAK OKULLARIMIZ ROMAN FELSEFE YORUMLAMA ETKİNLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER.

63
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

DEĞERLENDİRME

TÜM ORTAK OKULLARIMIZ MEETİNG WORS ÜZERİNDE PROJENİN KAZANIMLARI PROJENİN GELİŞTİRİLEBİLİR YÖNLERİNİ ONLİNE OLARAK AYNI ANDA YAZDILAR

http://meetingwords.com/GYgDUrJpEW

67

                                           http://felsefeheryerde2.weebly.com

                     WEB SAYFAMIZ

68

1-https://www.youtube.com/watch?v=UfmGVuaHzM

2-https://www.youtube.com/watch?v=3NAQWZxUous

3-WEB sitemiz:http://felsefeheryerde2.weebly.com/

4-www.utellstory.com/viewstory/view/ad3f75def8c8dd6307795562d982da33

5-www.symbaloo.com/mix/felsefeheryerde2

6-http://viyoutube.com/video/DRk5KSkuIuQ/felsefe%20her%20yerde%202

7-http://viyoutube.com/video/zbU1dqHJ0ZI/felsefe%20her%20yerde2

8-http://viyoutube.com/video/4cDwaFTOL48/%C5%9Fiir%20felsefe

9-http://viyoutube.com/video/_qCE7ic_NuQ/felsefe%20heryerde2%20-e%20twinning-ocak%20etkinli?i-felsefe-sinema

10-https://www.youtube.com/watch?v=psx2ANeRy7Q

11-https://newsstand.joomag.com/en/felsefe-her-yerde-2-felsefe-her-yerde-2/0582369001477774593

12-https://prezi.com/t5p3sordeocj/felsefe-her-yerde-2/

13-https://www.thinglink.com/scene/849373529240502273

14-https://www.youtube.com/watch?v=JJVT-cHu0Kw

15-https://www.youtube.com/watch?v=q4r1IeoqXBM

69

E TWİNNİNG SERGİMİZDEN GÖRÜNTÜLER

70
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com
Artwork from the book - FELSEFE HER YERDE2 eTWİNNİNG by sevimhazar - Illustrated by FELSEFE HERYERDE2 EKİBİ - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS (0)

Leave a Reply